Nieuws

15 november 2019

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q3 2019

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

5 november 2019

Blog

Column Gener@ties voor pensioenopbouwers

U wilt er waarschijnlijk liever niet aan denken, maar stelt u zich eens voor dat u komt te overlijden… weet u hoe u uw partner en kinderen financieel achterlaat? Tijdens de Pensioen3daagse die vandaag begint, is er landelijk aandacht voor dit thema. Helaas hoort iedereen weleens van een situatie waarbij het niet zo goed is geregeld als gedacht. Binnen ons flex pensioen is ook voor uw partner een en ander geregeld. Maar u moet daar wel zelf wat voor doen!

5 november 2019

Blog

Column Gener@ties voor pensioenontvangers

Vandaag start de landelijke Pensioen3daagse. Dat betekent dat er landelijk aandacht is voor pensioen. Nu is er de laatste tijd natuurlijk al bijzonder veel aandacht voor pensioen, maar deze dagen staan we extra stil bij het thema ‘zorg voor uw nabestaande’. Via uw Pensioenoverzicht weet u waar uw partner recht op heeft als u komt te overlijden. Dat is belangrijk, maar niet voldoende. Toen wij vorig jaar met pensioenontvangers spraken, werd duidelijk dat zij het belangrijk vinden dat Philips Pensioenfonds hun partner ‘ontzorgt’ op het moment dat zij zelf komen te overlijden. En dat is precies wat wij belangrijk vinden in de contacten met nabestaanden. Ik vertel u er graag over.

4 november 2019

Nieuws

Zorg goed voor elkaar

U wilt er waarschijnlijk liever niet aan denken, maar stelt u zich eens voor dat u komt te overlijden… weet u hoe uw partner en kinderen financieel achterblijven? Binnen het flex pensioen is ook voor uw partner een en ander geregeld. Maar u moet daar wel zelf wat voor doen!

30 oktober 2019

Nieuws

Kwartaalverslag Q3-2019 is verschenen

Het kwartaalverslag over het derde de kwartaal van 2019 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het derde kwartaal daalde de actuele dekkingsgraad van 113,0% eind juni 2019 naar 110,9% eind september 2019. De daling van de actuele dekkingsgraad was het gevolg van de gedaalde rente. De handelsoorlog tussen de China en de VS hield financiële markten gedurende het derde kwartaal van dit jaar in hun greep. Bovendien gaven centrale banken aan het monetaire beleid te versoepelen. Dit alles leidde tot een forse daling van de rente. De portefeuille met vastrentende waarden had baat bij de lage rente en liet het afgelopen kwartaal een positief rendement zien. Maar het positieve effect hiervan op de dekkingsgraad werd meer dan tenietgedaan door een toename van de pensioenverplichtingen. De daling van de rente was per saldo dus negatief voor de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Geholpen door het vooruitzicht van een soepeler monetair beleid, lieten aandelenmarkten een bescheiden rendement zien in het derde kwartaal. Dit was echter niet hoog genoeg om te kunnen voorkomen dat de dekkingsgraad met 2,1 procentpunten daalde in het derde kwartaal.

30 oktober 2019

Nieuws

Renteontwikkelingen en onze financiële gezondheid

In de eerste zes maanden van dit jaar steeg het vermogen van Philips Pensioenfonds met bijna 1,8 miljard euro. Toch was onze financiële gezondheid eind juni van dit jaar minder goed dan bij de start van 2019. Dit geeft aan dat alleen de omvang van het vermogen eigenlijk niet zoveel zegt over de gezondheid van Philips Pensioenfonds. We weten namelijk pas of het vermogen voldoende is als we weten hoeveel geld het Fonds nodig heeft om het pensioen van u en alle andere pensioenopbouwers en pensioenontvangers nu en in de toekomst uit te betalen. Dit noemen we de pensioenverplichtingen. En deze stegen in de eerdergenoemde periode nog sterker dan het vermogen. De belangrijkste oorzaak hiervan was een daling van de rente die wij moeten gebruiken om de pensioenverplichtingen te berekenen.

30 oktober 2019

Nieuws

Uw pensioen in drie scenario’s

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u sinds 1 oktober hoe uw pensioen eruitziet in drie scenario’s: het verwachte pensioen en uw pensioen als het in de toekomst beter of slechter gaat met de economie. De scenario’s worden weergeven in een nettobedrag per maand, inclusief AOW. Ook is rekening gehouden met de inflatie (prijsstijging). U ziet dus een inschatting van wat uw pensioen straks waard is. Als prijzen stijgen en wij kunnen uw pensioen niet verhogen door indexatie, dan kunt u namelijk minder kopen als u met pensioen bent. Mijnpensioenoverzicht.nl is een website waarop u uw totale pensioeninkomen kunt zien. Dus niet alleen het deel dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd, maar ook uw pensioen bij eventuele andere werkgevers en uw AOW.

16 oktober 2019

Nieuws

Pensioenontvangers steunen KWF

Philips Pensioenfonds heeft deze maand, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 108.109,23 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.

6 september 2019

Nieuws

Onderzoek: wat doen we goed, wat kan er beter?

Philips Pensioenfonds is geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Wat doen we goed, wat kan er beter? Om hier zicht op te krijgen hebben wij een groot aantal pensioenopbouwers en pensioenontvangers gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Kantar TNS. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek willen wij onze communicatie en dienstverlening verbeteren.

15 augustus 2019

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q2 2019

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.