Nieuws

16 december 2020

Nieuws

Dekkingsgraad stijgt door aandelenrendementen én cijfers over levensverwachting

De actuele dekkingsgraad steeg in de maand november van 108,2% (eind oktober) naar 116,2% (eind november), oftewel 8 procentpunten. Deze forse stijging in één maand is voornamelijk het gevolg van goede rendementen op de aandelenportefeuille en de verwerking van nieuwe cijfers over de levensverwachting.
11 november 2020

Nieuws

Premiedekkingsgraad hoger door afdekking renterisico

Philips Pensioenfonds publiceert in het jaarverslag de zogenoemde premiedekkingsgraad van het Fonds. Eind 2019 was deze 97%. Dit percentage is berekend volgens de methodiek die door De Nederlandsche Bank is voorgeschreven. In dit percentage is geen rekening gehouden met een besluit van het Bestuur van Philips Pensioenfonds om het ‘renterisico’ af te dekken dat betrekking heeft op de premie en pensioenopbouw. Wanneer wel rekening wordt gehouden met de afdekking van het renterisico is de premiedekkingsgraad per eind 2019 101%. In dit bericht leest u waarom Philips Pensioenfonds het renterisico heeft afgedekt en welke invloed dit heeft op de premiedekkingsgraad.
3 november 2020

Nieuws

Kwartaalverslag Q3-2020 is verschenen

Het kwartaalverslag over het derde kwartaal van 2020 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het derde kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad van 108,1% per eind juni naar 109,3% per eind september. Hiermee herstelde de dekkingsgraad voor het tweede kwartaal op rij nadat in het eerste kwartaal de dekkingsgraad stevig daalde als een gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De belangrijkste bijdrage aan de verdere stijging van de dekkingsgraad werd geleverd door de aandelenmarkten. Doordat de wereldeconomie herstelde na de terugval door het coronavirus, lieten aandelenbeurzen positieve rendementen zien in het derde kwartaal.
3 november 2020

Blog

Column Gener@ties voor pensioenontvangers

U weet als geen ander hoe het is om met pensioen te zijn en welke pensioenkeuzes u daarvoor heeft moeten maken. De werkende generatie is meestal nog niet met pensioen bezig en stelt pensioenkeuzes vaak uit. Vandaag start de Pensioen3daagse. Dan wordt landelijk extra aandacht besteed aan pensioen. Philips Pensioenfonds wil deze dagen juist de jongere generaties bewustmaken van pensioenkeuzes. Ook u kunt hier een steentje aan bijdragen! Ga eens het gesprek aan met uw kinderen, kleinkinderen en oud-collega’s die nog niet met pensioen zijn. Zodat zij op het juiste moment hun pensioen checken!
3 november 2020

Blog

Column Gener@ties voor pensioenopbouwers

Samenwonen, trouwen, de geboorte van een kind… waarschijnlijk zijn dat niet de gebeurtenissen in uw leven waarbij u direct aan uw pensioen denkt. Toch is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent op pensioengebied als u stappen maakt in het leven. Vandaag start de Pensioen3daagse. Dan wordt landelijk extra aandacht besteed aan het thema: ‘Later goed geregeld? Check het nu!’ En deze oproep is zeker niet elke dag relevant en ook niet elke maand, maar wél als er iets groots verandert in uw leven. Ik vertel er graag iets meer over.
30 oktober 2020

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q3 2020

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.
12 oktober 2020

Nieuws

Pensioenontvangers doneren aan KWF

Philips Pensioenfonds heeft deze maand, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 107.377,86 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.
20 augustus 2020

Nieuws

Geen verkiezingen voor Algemeen Bestuur

In de voorjaarseditie van ons magazine Generaties heeft Philips Pensioenfonds een oproep gedaan om mee te doen aan de verkiezingen voor twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden. Ook zijn diverse organisaties geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden voor het indienen van een kieslijst voor de verkiezingen. Inmiddels is de sluitingsdatum voor het aanmelden van kandidaten verstreken.
13 augustus 2020

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q2 2020

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.
30 juli 2020

Blog

Column Gener@ties 30 juli 2020

U heeft het ongetwijfeld meegekregen: de overheid en sociale partners zijn het eens geworden over de uitwerking van het zogenoemde ‘Pensioenakkoord’. Dit akkoord moet leiden tot nieuwe wettelijke regels waaraan pensioenregelingen in Nederland moeten voldoen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een heleboel vragen bij u oproept. We hebben dat ook al gemerkt: Wat betekent dit voor mijn pensioenopbouw? Heeft het ook gevolgen voor gepensioneerden? Wat verandert er precies? Reden voor ons om een aantal vragen op een rij te zetten. En te beantwoorden waar dat al kan. Want er is nog veel onduidelijk. Eén ding is echter wel duidelijk. Uw pensioen wordt minder zeker. Wat betekent dat?