Nieuws

26 juli 2020

Nieuws

Kwartaalverslag Q2-2020 is verschenen

Het kwartaalverslag over het tweede kwartaal van 2020 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het tweede kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad van 101,8% per eind maart 2020 naar 108,1%.

1 juli 2020

Nieuws

Geef uw mening: hoe maatschappelijk verantwoord mag uw pensioengeld belegd worden?

Wist u dat uw pensioengeld op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt belegd door het Pensioenfonds? Philips Pensioenfonds overweegt om meer te doen op dit gebied als deelnemers van het Fonds dat ook belangrijk vinden. Hiervoor een grote groep deelnemers gevraagd naar hun mening.

19 juni 2020

Nieuws

Bekijk uw pensioenoverzicht 2020

U ontvangt deze maand het Uniform Pensioenoverzicht 2020 van Philips Pensioenfonds. In het overzicht leest u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat.

2 juni 2020

Nieuws

Jaarverslag over 2019 verschenen

Lees wat ontwikkelingen voor ons hebben betekend in het jaar 2019. In het jaarverslag vindt u een compleet overzicht van wat ontwikkelingen voor Philips Pensioenfonds hebben betekend in het jaar 2019 en blikken we kort vooruit naar 2020. Lees meer in het jaarverslag 2019.

2 juni 2020

Nieuws

Voorjaars-editie van magazine Generaties verschenen

Alle deelnemers die pensioen opbouwen bij Philips Pensioenfonds of een pensioen van ons ontvangen, hebben vandaag de nieuwste editie van ons magazine Generaties ontvangen. In deze editie van Generaties blikken twee bestuursleden terug op het jaar 2019. Ook staan zij uitgebreid stil bij actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis. In deze editie leest u in verschillende artikelen ook meer over de beleggingen van Philips Pensioenfonds in hypotheken.

2 juni 2020

Nieuws

Aanpassing beleggingsmix gericht op een goed pensioen voor alle deelnemers

Philips Pensioenfonds heeft recent een aanpassing doorgevoerd in de beleggingsportefeuille binnen het al langer bestaande beleid. Door deze aanpassing wordt de kans op een verhoging van uw pensioen door indexatie groter, terwijl er een beperkt extra risico tegenover staat. Deze aanpassing is doorgevoerd op basis van ons beleggingsbeleid dat gericht is op de lange termijn.

6 mei 2020

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q1 2020

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

30 april 2020

Blog

Column Gener@ties voor pensioenopbouwers

‘Tegen de tijd dat ik met pensioen ga, is de pensioenpot toch leeg.’ Dit is een opmerking die wij vaak horen, vooral van relatief jonge pensioenopbouwers. En ik kan mij voorstellen, dat de verslechterde financiële positie van pensioenfondsen als gevolg van de coronacrisis dit beeld nog versterkt. Herkenbaar? Dan heb ik in deze tijden van crisis toch een stukje positief nieuws voor u. Het beeld is namelijk volstrekt onjuist. Ik leg u graag uit waarom.

30 april 2020

Blog

Column Gener@ties voor pensioenontvangers

‘Is de uitbetaling van de pensioenen in gevaar door de coronacrisis?’ Door de verontrustende berichten over de gevolgen van de coronacrisis voor pensioenfondsen, vraagt u zich als pensioenontvanger misschien af of er bij Philips Pensioenfonds een moment kan komen dat er geen pensioen meer is voor u omdat de pensioenpot leeg is. Heeft u zich over dit laatste wel eens zorgen gemaakt? Dan heb ik in deze tijden van crisis toch een stukje positief nieuws voor u. Dat is namelijk niet nodig. Ik leg u graag uit waarom niet.

30 april 2020

Nieuws

Kwartaalverslag Q1-2020 is verschenen

Het kwartaalverslag over het eerste kwartaal van 2020 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het eerste kwartaal daalde de actuele dekkingsgraad van 117,0% per eind december 2019 naar 101,8% per eind maart 2020. De daling van de dekkingsgraad kwam door de uitbraak van het coronavirus. Om verdere verspreiding van het virus te beperken, waren overheden genoodzaakt om veel beperkende maatregelen in het sociaal-economische verkeer in te stellen in het eerste kwartaal. De wereldeconomie kwam hierdoor in een diepe recessie terecht. Als een gevolg hiervan zijn aandelenmarkten fors gedaald. Tevens is de rente gedaald in het eerste kwartaal. Beide zaken hebben geleid tot een zeer forse daling van de actuele dekkingsgraad van iets meer dan 15 procentpunten.