Nieuws

30 oktober 2019

Nieuws

Uw pensioen in drie scenario’s

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u sinds 1 oktober hoe uw pensioen eruitziet in drie scenario’s: het verwachte pensioen en uw pensioen als het in de toekomst beter of slechter gaat met de economie. De scenario’s worden weergeven in een nettobedrag per maand, inclusief AOW. Ook is rekening gehouden met de inflatie (prijsstijging). U ziet dus een inschatting van wat uw pensioen straks waard is. Als prijzen stijgen en wij kunnen uw pensioen niet verhogen door indexatie, dan kunt u namelijk minder kopen als u met pensioen bent. Mijnpensioenoverzicht.nl is een website waarop u uw totale pensioeninkomen kunt zien. Dus niet alleen het deel dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd, maar ook uw pensioen bij eventuele andere werkgevers en uw AOW.

16 oktober 2019

Nieuws

Pensioenontvangers steunen KWF

Philips Pensioenfonds heeft deze maand, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 108.109,23 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.

6 september 2019

Nieuws

Onderzoek: wat doen we goed, wat kan er beter?

Philips Pensioenfonds is geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Wat doen we goed, wat kan er beter? Om hier zicht op te krijgen hebben wij een groot aantal pensioenopbouwers en pensioenontvangers gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Kantar TNS. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek willen wij onze communicatie en dienstverlening verbeteren.

15 augustus 2019

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q2 2019

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

25 juli 2019

Nieuws

Kwartaalverslag Q2-2019 is verschenen

Het kwartaalverslag over het tweede kwartaal van 2019 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het tweede kwartaal daalde de actuele dekkingsgraad van 115,6% eind maart 2019 naar 113,0% eind juni 2019. De daling van de dekkingsgraad was het gevolg van een rentedaling in het tweede kwartaal. Door deze rentedaling werden weliswaar goede rendementen behaald op de portefeuille met vastrentende waarden. Maar het positieve effect hiervan op de dekkingsgraad werd overstemd door een grotere stijging van de pensioenverplichtingen. Per saldo had de daling van de rente daardoor een negatief effect op de dekkingsgraad. Over het gehele kwartaal liet ook de portefeuille met zakelijke waarden een positief rendement zien, maar dit was niet genoeg om de negatieve impact van de gedaalde rente op de dekkingsgraad te kunnen compenseren.

25 juli 2019

Blog

Column Gener@ties 25 juli 2019

De afgelopen tien jaar zijn verschillende pogingen gedaan om het pensioenstelsel in Nederland aan te passen. Nu ligt er een akkoord op hoofdlijnen. In de media heeft u hier vast meer over gelezen. Maar wat betekent dit nu voor uw pensioen? En op welke wijze is Philips Pensioenfonds betrokken bij de verdere ontwikkelingen? Graag vertel ik u daar meer over. En ook in de komende periode gaan wij verder in op enkele inhoudelijke vraagstukken. In Gener@ties en op onze website. Zo houden we u op de hoogte!

17 juli 2019

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad 117,3%

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gedaald van 117,8% eind mei naar 117,3% eind juni. De beleidsdekkingsgraad ligt sinds eind maart onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad (118,74%). Deze vereiste dekkingsgraad geeft weer hoeveel reserves Philips Pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet hebben. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt, heeft het Fonds sinds eind maart een tekort. Daarom heeft Philips Pensioenfonds een herstelplan ingediend bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dit plan publiceren we later ook op onze website. Het is onze verwachting dat de dekkingsgraad zich met het huidige beleid kan herstellen en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

25 juni 2019

Nieuws

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan: 3 zetels voor FPVG en 1 zetel voor FNV

Meer dan 6.500 pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds hebben afgelopen voorjaar gestemd voor vier nieuwe leden namens de pensioenontvangers in het Verantwoordingsorgaan. Zij konden daarbij een stem uitbrengen op een kieslijst van één van de deelnemende organisaties. Aan de verkiezingen is deelgenomen door Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) en FNV Bondgenoten. Op basis van de uitgebrachte stemmen is de verkiezingsuitslag vastgesteld: FPVG mag 3 zetels in het Verantwoordinsorgaan invullen en FNV 1 zetel.

21 juni 2019

Nieuws

Bekijk uw pensioenoverzicht 2019

U ontvangt deze maand het Uniform Pensioenoverzicht 2019 van Philips Pensioenfonds. In het overzicht leest u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat. Voor vrijwel iedereen is de pensioenrichtleeftijd van het totale pensioen naar 68 jaar gegaan. Dat ziet u terug in uw overzicht.

18 juni 2019

Nieuws

Flinke daling in actuele dekkingsgraad per eind mei

De afgelopen maand is de actuele dekkingsgraad gedaald van 116,8% (eind april) naar 113,2% (eind mei). Dit komt met name door de daling in de rente. Hierdoor steeg de waarde van de portefeuille met vastrentende waarden. Maar door de dalende rente stegen de pensioenverplichtingen nog harder, wat een negatief effect had op de actuele dekkingsgraad. Ook de afname van de waarde van de beleggingen in aandelen heeft bijgedragen aan de daling van actuele dekkingsgraad.