Nieuws

6 mei 2019

Nieuws

Gener@ties nummer 26 verschenen

Onze digitale nieuwsbrief is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en wat veranderingen in uw persoonlijke situatie betekenen voor uw pensioen. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

2 mei 2019

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q1 2019

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

19 april 2019

Nieuws

Pensioenontvangers brengen stem uit

Philips Pensioenfonds zoekt 4 leden die namens de pensioenontvangers zitting nemen in het Verantwoordingsorgaan van het Fonds. Pensioenontvangers hebben nu de mogelijkheid om aan te geven door wie zij vertegenwoordigd willen worden. Op het informatieplein ‘Verkiezingen Verantwoordingsorgaan’ is informatie te vinden over de verkiezingen en u kunt er als pensioenontvanger direct uw stem uitbrengen.

18 april 2019

Nieuws

Pensioenoverzicht pensioenontvangers verstuurd

De pensioenoverzichten 2019 zijn verstuurd naar iedereen die pensioen ontvangt. Op 19 april ontvangt u dit overzicht. Op het pensioenoverzicht staat informatie over de hoogte van het pensioen per 1 april 2019.

15 april 2019

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad 118,7%

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gedaald van 119,0% eind februari naar 118,7% eind maart. De beleidsdekkingsgraad ligt daarmee onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad (119,0%). Deze vereiste dekkingsgraad geeft weer hoeveel reserves Philips Pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet hebben. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt, heeft het Fonds sinds eind maart een tekort. Daarom moet uiterlijk op 30 juni een herstelplan worden ingediend bij onze toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dit plan publiceren we daarna ook op onze website. Het is onze verwachting dat de dekkingsgraad zich met het huidige beleid kan herstellen en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

25 maart 2019

Nieuws

Gedeeltelijke indexatie pensioenen 2019

Philips Pensioenfonds heeft besloten uw pensioen te verhogen op 1 april 2019. In 2018 steeg de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds namelijk naar 119,8%. Met deze dekkingsgraad kunnen wij 75% van onze indexatie-ambitie waarmaken.

15 maart 2019

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad 119,0%

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand iets gedaald van 119,3% eind januari naar 119,0% eind februari. De actuele dekkingsgraad steeg in de maand februari met 1,7 procentpunten. Dit heeft toch geleid tot een afname van de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde weergeeft van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

14 februari 2019

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad 119,3%

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand iets gedaald van 119,8% eind december naar 119,3% eind januari. De actuele dekkingsgraad steeg in de maand januari met 2 procentpunten. Dit heeft toch geleid tot een afname van de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde weergeeft van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

30 januari 2019

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q4 2018

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

25 januari 2019

Nieuws

Gener@ties nummer 25 verschenen

Onze digitale nieuwsbrief is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en wat veranderingen in uw persoonlijke situatie betekenen voor uw pensioen. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!