Nieuws

26 juni 2024

Nieuws

Uniform Pensioenoverzicht 2024 beschikbaar voor iedereen die nog in dienst is

Het Uniform pensioenoverzicht 2024 is beschikbaar voor iedereen die die nog in dienst zijn bij Philips, Signify of Versuni.
31 mei 2024

Nieuws

Personalia

Op 1 september 2025 zal Jasper Kemme (61), Algemeen Directeur en voorzitter van het Uitvoerend Bestuur van Philips Pensioenfonds, zijn werkzaamheden beëindigen. Op die datum is het precies 30 jaar geleden dat Jasper in dienst trad bij het Fonds. En zullen de belangrijkste besluiten over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (in 2026) zijn genomen.
30 mei 2024

Nieuws

Jaarverslag 2023 is gepubliceerd

In ons jaarverslag leest u alles over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. U leest dat we het jaar hebben afgesloten met een gezonde financiële situatie, waardoor we in 2024 de pensioenen volledig hebben kunnen verhogen.
8 mei 2024

Blog

Persoonlijk én solidair pensioen

In dit artikel ga ik in op de belangrijkste kenmerken van de gekozen pensioenregeling en leest u welke vervolgstappen wij als Pensioenfonds nu gaan zetten. Tot slot vertel ik iets over het zogenoemde hoorrecht voor pensioenontvangers.
8 mei 2024

Nieuws

Philips Pensioenfonds gaat in 2026 een solidaire premieregeling uitvoeren

Philips en vakorganisaties hebben met elkaar een overeenkomst gesloten over hoe de pensioenregeling er onder de Wet toekomst pensioenen op hoofdlijnen uit gaat zien. De kern van de gemaakte afspraken is dat in 2026 een solidaire premieregeling van kracht wordt. Philips Pensioenfonds gaat deze regeling uitvoeren voor alle pensioenontvangers, pensioenopbouwers en polishouders van het Fonds.
25 april 2024

Nieuws

Pensioenoverzicht gepensioneerden beschikbaar

De pensioenoverzichten 2024 zijn beschikbaar voor iedereen die pensioen ontvangt.
26 maart 2024

Nieuws

Volledige verhoging van de pensioenen per 1 april 2024

Hoeveel pensioenverhoging is per 1 april 2024 verantwoord, zodat elke deelnemer een goede start kan maken in de nieuwe pensioenregeling die in 2026 gaat gelden? Die vraag hebben we als Bestuur onlangs beantwoord.
15 januari 2024

Nieuws

Welke beleggingsmix past bij onze deelnemers?

We willen graag weten hoeveel risico u wilt lopen met uw pensioen. Deze informatie gebruiken wij voor de inrichting van ons beleggingsbeleid. We deden dit onderzoek al vaker in de voorgaande jaren. Het is nu extra relevant om te weten of er verschillen zijn tussen leeftijdsgroepen. Want door de nieuwe wettelijke pensioenregels kunnen we de beleggingen straks meer laten aansluiten bij de kenmerken van deelnemers in bepaalde leeftijdsgroepen. U heeft straks een eigen ‘pensioenpot’ en deze kunnen we beleggen op een manier die bij uw leeftijdscategorie past. Door mee te doen aan het onderzoek kunt u invloed uitoefenen op de besluitvorming over het beleggingsbeleid in de toekomst!
29 december 2023

Nieuws

Pensioenspecificatie januari 2024 in MijnPPF

Voor elke pensioenontvanger staat in MijnPPF de persoonlijke pensioenspecificatie klaar.
22 december 2023

Nieuws

Video: ‘Philips Pensioenfonds legt uit’

Wij krijgen regelmatig vragen van deelnemers over hoe de wettelijke regels voor pensioen straks precies werken. In de videoreeks 'Philips Pensioenfonds legt uit' gaan we in op de meest gestelde vragen. Inmiddels zijn de eerste twee afleveringen beschikbaar.