Nieuws

2 november 2023

Blog

Op weg naar uw nieuwe pensioen

We hebben samen met de werkgevers een tijdlijn ontwikkeld waarin u kunt zien hoe wij toewerken naar de nieuwe pensioenregeling en wat u van ons kunt verwachten in elke fase.
2 november 2023

Nieuws

KWF blij met donatie van gepensioneerden

Philips Pensioenfonds heeft deze maand, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 100.031,53 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.
5 september 2023

Nieuwe regels voor pensioen

Overheid lanceert website over nieuwe pensioenregels: Pensioenduidelijkheid.nl

Sinds 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor pensioen. Om meer uitleg te geven over de nieuwe pensioenregels is de overheid een campagne en een online platform gestart: pensioenduidelijkheid.nl.
27 juli 2023

Nieuws

Uniform Pensioenoverzicht 2023 beschikbaar voor iedereen die niet meer in dienst is

Het Uniform Pensioenoverzicht 2023 is beschikbaar voor alle premievrije polishouders (diegenen die niet meer in dienst zijn, maar nog wel pensioen hebben bij Philips Pensioenfonds).
29 juni 2023

Nieuws

Uniform Pensioenoverzicht 2023 beschikbaar voor iedereen die nog in dienst is

Het Uniform pensioenoverzicht 2023 is beschikbaar voor iedereen die die nog in dienst zijn bij Philips, Signify of Versuni
19 juni 2023

Nieuws

Magazine Generaties voortaan tweetalig

Ons magazine Generaties is verschenen. De juni 2023-editie is de eerste editie die zowel in het Nederlands als in het Engels verschijnt. Deelnemers die in MijnPPF hebben aangegeven graag Engelstalige informatie te willen ontvangen, krijgen het magazine in het Engels.
1 juni 2023

Nieuws

Jaarverslag 2022 is gepubliceerd

Het jaar 2022 hebben we in goede financiële gezondheid kunnen afsluiten. De actuele dekkingsgraad aan het einde van het verslagjaar 2022 bedroeg 128,4%.
26 april 2023

Nieuws

Pensioenoverzicht gepensioneerden beschikbaar

De pensioenoverzichten 2023 zijn beschikbaar voor iedereen die pensioen ontvangt.
27 maart 2023

Nieuws

Pensioenen deelnemers Philips Pensioenfonds omhoog

Pensioenverhoging per 1 april 2023 vastgesteld na afweging tussen het geven van zoveel mogelijk indexatie en het beschermen van de financiële buffer
27 maart 2023

Nieuws

Geen verkiezingen voor Verantwoordingsorgaan

Philips Pensioenfonds heeft uitsluitend van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) een kieslijst ontvangen. Omdat deze organisatie als enige een kieslijst heeft ingediend en zich ook geen individuele kandidaten hebben gemeld, volgen er geen verkiezingen.