Nieuws

25 juli 2019

Blog

Column Gener@ties 25 juli 2019

De afgelopen tien jaar zijn verschillende pogingen gedaan om het pensioenstelsel in Nederland aan te passen. Nu ligt er een akkoord op hoofdlijnen. In de media heeft u hier vast meer over gelezen. Maar wat betekent dit nu voor uw pensioen? En op welke wijze is Philips Pensioenfonds betrokken bij de verdere ontwikkelingen? Graag vertel ik u daar meer over. En ook in de komende periode gaan wij verder in op enkele inhoudelijke vraagstukken. In Gener@ties en op onze website. Zo houden we u op de hoogte!

25 juli 2019

Nieuws

Kwartaalverslag Q2-2019 is verschenen

Het kwartaalverslag over het tweede kwartaal van 2019 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het tweede kwartaal daalde de actuele dekkingsgraad van 115,6% eind maart 2019 naar 113,0% eind juni 2019. De daling van de dekkingsgraad was het gevolg van een rentedaling in het tweede kwartaal. Door deze rentedaling werden weliswaar goede rendementen behaald op de portefeuille met vastrentende waarden. Maar het positieve effect hiervan op de dekkingsgraad werd overstemd door een grotere stijging van de pensioenverplichtingen. Per saldo had de daling van de rente daardoor een negatief effect op de dekkingsgraad. Over het gehele kwartaal liet ook de portefeuille met zakelijke waarden een positief rendement zien, maar dit was niet genoeg om de negatieve impact van de gedaalde rente op de dekkingsgraad te kunnen compenseren.

17 juli 2019

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad 117,3%

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gedaald van 117,8% eind mei naar 117,3% eind juni. De beleidsdekkingsgraad ligt sinds eind maart onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad (118,74%). Deze vereiste dekkingsgraad geeft weer hoeveel reserves Philips Pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet hebben. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt, heeft het Fonds sinds eind maart een tekort. Daarom heeft Philips Pensioenfonds een herstelplan ingediend bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dit plan publiceren we later ook op onze website. Het is onze verwachting dat de dekkingsgraad zich met het huidige beleid kan herstellen en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

25 juni 2019

Nieuws

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan: 3 zetels voor FPVG en 1 zetel voor FNV

Meer dan 6.500 pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds hebben afgelopen voorjaar gestemd voor vier nieuwe leden namens de pensioenontvangers in het Verantwoordingsorgaan. Zij konden daarbij een stem uitbrengen op een kieslijst van één van de deelnemende organisaties. Aan de verkiezingen is deelgenomen door Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) en FNV Bondgenoten. Op basis van de uitgebrachte stemmen is de verkiezingsuitslag vastgesteld: FPVG mag 3 zetels in het Verantwoordinsorgaan invullen en FNV 1 zetel.

21 juni 2019

Nieuws

Bekijk uw pensioenoverzicht 2019

U ontvangt deze maand het Uniform Pensioenoverzicht 2019 van Philips Pensioenfonds. In het overzicht leest u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat. Voor vrijwel iedereen is de pensioenrichtleeftijd van het totale pensioen naar 68 jaar gegaan. Dat ziet u terug in uw overzicht.

18 juni 2019

Nieuws

Flinke daling in actuele dekkingsgraad per eind mei

De afgelopen maand is de actuele dekkingsgraad gedaald van 116,8% (eind april) naar 113,2% (eind mei). Dit komt met name door de daling in de rente. Hierdoor steeg de waarde van de portefeuille met vastrentende waarden. Maar door de dalende rente stegen de pensioenverplichtingen nog harder, wat een negatief effect had op de actuele dekkingsgraad. Ook de afname van de waarde van de beleggingen in aandelen heeft bijgedragen aan de daling van actuele dekkingsgraad.

7 juni 2019

Nieuws

Extra Gener@ties-nieuwsbrief over jaarverslag verschenen

Vandaag is een extra editie van de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds verzonden. Daarin leest u onder meer alles over het jaarverslag en de kosten die Philips Pensioenfonds maakt. Nog geen abonnee? Meld u direct aan!

7 juni 2019

Nieuws

Juni-editie van magazine Generaties verschenen

Alle deelnemers die pensioen opbouwen bij Philips Pensioenfonds of een pensioen van ons ontvangen, hebben vandaag de nieuwste editie van ons magazine Generaties ontvangen. In deze editie leest u hoe bestuursleden Leo Uittenbroek en Mike Pernot het jaar 2018 hebben ervaren. Ook is informatie opgenomen over de mogelijkheid om eerder of later dan de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar met pensioen te gaan. En welke zaken anders geregeld zijn als u pensioen van ons in het buitenland ontvangt. Lees over deze en andere onderwerpen in de nieuwste editie van Generaties.

6 juni 2019

Nieuws

Jaarverslag over 2018 verschenen

Lees wat ontwikkelingen voor ons hebben betekend in het jaar 2018. De actuele dekkingsgraad liet in 2018, tot het einde van het derde kwartaal, een stabiel niveau van rond de 121% zien. Mede door de vele zorgen over de economie met diepe koersdalingen als gevolg, alsook een lichte daling van de rente, dook de actuele dekkingsgraad aan het einde van het verslagjaar naar een niveau van 114,5%. De beleidsdekkingsgraad eindigde eind 2018 op 119,8%. In het jaarverslag vindt u een compleet overzicht van wat ontwikkelingen voor Philips Pensioenfonds hebben betekend in het jaar 2018 en blikken we kort vooruit naar 2019. Lees meer in het jaarverslag 2018.

27 mei 2019

Nieuws

Philips Pensioenfonds heeft een nieuwe website

“Deze website nodigt uit om er wat langer te blijven.” Dat was één van de reacties die wij hoorden van deelnemers aan een paneldiscussie over onze nieuwe website. De nieuwe website van Philips Pensioenfonds maakten wij namelijk niet alleen vóór u, maar ook mét u. Onze website www.philipspensioenfonds.nl was toe aan vernieuwing. Niet alleen om technisch weer up-to-date te zijn, maar om de website meer in te richten als service-kanaal. Zodat u als deelnemer snel kunt vinden wat u zoekt, ook inzage heeft uw persoonlijke informatie en direct uw pensioenzaken kunt regelen als u dat wenst. Wij vertellen u graag wat u kunt verwachten als u onze website bezoekt. Maar eigenlijk roepen we u vooral op om het zelf te ervaren en een kijkje te nemen!