Nieuws

16 april 2020

Nieuws

Dekkingsgraad daalt als gevolg van coronacrisis én door verhoging van de pensioenen

De actuele dekkingsgraad daalde in de maand maart van 109,8% (eind februari) naar 101,8% (eind maart), oftewel 8 procentpunten. Deze dekkingsgraad-cijfers geven aan dat ook Philips Pensioenfonds flink last heeft van de coronacrisis. De daling van de actuele dekkingsgraad is dan ook met name het gevolg van de ontwikkelingen op financiële markten, die we hierna nog verder toelichten. Een stukje van de daling heeft echter een geheel andere reden, die we in deze onzekere tijden zeker niet onvermeld willen laten: per 1 april 2020 zijn alle pensioenen verhoogd met 0,64%. Hierdoor zijn onze pensioenverplichtingen toegenomen en is de dekkingsgraad met circa 0,7 procentpunt gedaald.

13 april 2020

Nieuws

Pensioenoverzicht gepensioneerden verstuurd

De pensioenoverzichten 2020 zijn verstuurd naar iedereen die pensioen ontvangt. Op 17 april ontvangt u dit overzicht. Op het pensioenoverzicht staat informatie over de hoogte van het pensioen per 1 april 2020.

7 april 2020

Nieuws

Blue Sky Group gaat vanaf 2021 pensioenbeheer verzorgen

Vanaf 1 januari 2021 gaat pensioenbeheerder Blue Sky Group de administratie van uw pensioen verzorgen, evenals de informatievoorziening aan u als deelnemer. Recent is de overeenkomst voor deze dienstverlening getekend, nadat wij u half februari al informeerden over de getekende intentieverklaring met Blue Sky Group. Tot 1 januari 2021 blijft onze huidige pensioenbeheerder, PGGM, de administratie van uw pensioen verzorgen.

24 maart 2020

Nieuws

Gedeeltelijke indexatie pensioenen

Eind 2019 was de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds 114,2%. Met deze dekkingsgraad kunnen wij de pensioenen volgens ons indexatiebeleid gedeeltelijk verhogen. De pensioenen worden daarom per 1 april 2020 verhoogd met 0,64%. Onze ambitie was 2%. 

23 maart 2020

Nieuws

Corona: op korte termijn geen invloed op uw pensioen

13 maart 2020

Nieuws

Coronavirus heeft invloed op financiële positie Philips Pensioenfonds

Het coronavirus houdt op dit moment de wereld en ook ons land in zijn greep. Dit heeft directe invloed op de financiële markten. Beleggers maken zich zorgen over de economische gevolgen van de verspreiding van het coronavirus. En dat zien we terug in sterk negatieve rendementen op aandelenmarkten en een daling van de rente. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad in februari gedaald van 115,0% (eind januari) naar 109,8% (eind februari), oftewel 5,2 procentpunten.

11 maart 2020

Nieuws

Negatief reisadvies en nabestaandenpensioen, hoe zit het?

Reist u naar een land waarvoor een negatief reisadvies (code rood of oranje) geldt? Nu het coronavirus de wereld in zijn greep heeft en steeds meer landen als ‘risicogebied’ worden aangemerkt, vinden wij het belangrijk om u duidelijkheid te geven over eventuele beperkingen wat betreft de uitkering voor uw partner (kapitaal, lijfrente of pensioen) na overlijden.

14 februari 2020

Nieuws

Intentieverklaring getekend voor uitbesteding pensioenuitvoering vanaf 2021

Philips Pensioenfonds en Blue Sky Group hebben een intentieverklaring getekend voor de uitbesteding van de pensioenuitvoering vanaf 2021. Dit is een belangrijke stap in het proces om te komen tot een definitief contract. De verwachting is dat de onderhandelingen over het definitieve contract op korte termijn afgerond kunnen worden. Het contract met onze huidige pensioenuitvoerder, PGGM, eindigt aan het einde van dit jaar.

10 februari 2020

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q4 2019

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

31 januari 2020

Nieuws

Kwartaalverslag Q4-2019 is verschenen

Het kwartaalverslag over het vierde de kwartaal van 2019 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het vierde kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad van 110,9% eind september 2019 naar 117,0% eind december 2019. De toename van de dekkingsgraad kwam doordat de rekenrente steeg en aandelenmarkten goede rendementen lieten zien. Dit kwam voornamelijk doordat beleggers positiever zijn geworden nu twee risico’s voor de wereldeconomie op korte tijd zijn afgenomen. De handelsoorlog tussen de VS en China is geluwd, terwijl op korte termijn de kans op een harde Brexit is afgenomen. Door de stijging van de rente was het rendement op de portefeuille met vastrentende waarden negatief. Maar het negatieve effect op de dekkingsgraad werd meer dan goedgemaakt door een daling van de voorziening pensioenverplichtingen. Per saldo leidde de hogere rente dus tot een hogere dekkingsgraad. Door de goede aandelenrendementen steeg de waarde van de portefeuille met zakelijke waarden. Door de stijging van de rente en de toename van de portefeuille met zakelijke waarden steeg de dekkingsgraad met iets meer dan 6 procentpunt in het vierde kwartaal.