Nieuws

30 oktober 2020

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q3 2020

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.
12 oktober 2020

Nieuws

Pensioenontvangers doneren aan KWF

Philips Pensioenfonds heeft deze maand, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 107.377,86 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.
20 augustus 2020

Nieuws

Geen verkiezingen voor Algemeen Bestuur

In de voorjaarseditie van ons magazine Generaties heeft Philips Pensioenfonds een oproep gedaan om mee te doen aan de verkiezingen voor twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden. Ook zijn diverse organisaties geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden voor het indienen van een kieslijst voor de verkiezingen. Inmiddels is de sluitingsdatum voor het aanmelden van kandidaten verstreken.
13 augustus 2020

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q2 2020

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.
30 juli 2020

Blog

Column Gener@ties 30 juli 2020

U heeft het ongetwijfeld meegekregen: de overheid en sociale partners zijn het eens geworden over de uitwerking van het zogenoemde ‘Pensioenakkoord’. Dit akkoord moet leiden tot nieuwe wettelijke regels waaraan pensioenregelingen in Nederland moeten voldoen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een heleboel vragen bij u oproept. We hebben dat ook al gemerkt: Wat betekent dit voor mijn pensioenopbouw? Heeft het ook gevolgen voor gepensioneerden? Wat verandert er precies? Reden voor ons om een aantal vragen op een rij te zetten. En te beantwoorden waar dat al kan. Want er is nog veel onduidelijk. Eén ding is echter wel duidelijk. Uw pensioen wordt minder zeker. Wat betekent dat?
26 juli 2020

Nieuws

Kwartaalverslag Q2-2020 is verschenen

Het kwartaalverslag over het tweede kwartaal van 2020 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het tweede kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad van 101,8% per eind maart 2020 naar 108,1%.
1 juli 2020

Nieuws

Geef uw mening: hoe maatschappelijk verantwoord mag uw pensioengeld belegd worden?

Wist u dat uw pensioengeld op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt belegd door het Pensioenfonds? Philips Pensioenfonds overweegt om meer te doen op dit gebied als deelnemers van het Fonds dat ook belangrijk vinden. Hiervoor een grote groep deelnemers gevraagd naar hun mening.
19 juni 2020

Nieuws

Bekijk uw pensioenoverzicht 2020

U ontvangt deze maand het Uniform Pensioenoverzicht 2020 van Philips Pensioenfonds. In het overzicht leest u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat.
2 juni 2020

Nieuws

Jaarverslag over 2019 verschenen

Lees wat ontwikkelingen voor ons hebben betekend in het jaar 2019. In het jaarverslag vindt u een compleet overzicht van wat ontwikkelingen voor Philips Pensioenfonds hebben betekend in het jaar 2019 en blikken we kort vooruit naar 2020. Lees meer in het jaarverslag 2019.
2 juni 2020

Nieuws

Voorjaars-editie van magazine Generaties verschenen

Alle deelnemers die pensioen opbouwen bij Philips Pensioenfonds of een pensioen van ons ontvangen, hebben vandaag de nieuwste editie van ons magazine Generaties ontvangen. In deze editie van Generaties blikken twee bestuursleden terug op het jaar 2019. Ook staan zij uitgebreid stil bij actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis. In deze editie leest u in verschillende artikelen ook meer over de beleggingen van Philips Pensioenfonds in hypotheken.