Nieuws

14 februari 2020

Nieuws

Intentieverklaring getekend voor uitbesteding pensioenuitvoering vanaf 2021

Philips Pensioenfonds en Blue Sky Group hebben een intentieverklaring getekend voor de uitbesteding van de pensioenuitvoering vanaf 2021. Dit is een belangrijke stap in het proces om te komen tot een definitief contract. De verwachting is dat de onderhandelingen over het definitieve contract op korte termijn afgerond kunnen worden. Het contract met onze huidige pensioenuitvoerder, PGGM, eindigt aan het einde van dit jaar.

10 februari 2020

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q4 2019

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

31 januari 2020

Nieuws

Kwartaalverslag Q4-2019 is verschenen

Het kwartaalverslag over het vierde de kwartaal van 2019 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het vierde kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad van 110,9% eind september 2019 naar 117,0% eind december 2019. De toename van de dekkingsgraad kwam doordat de rekenrente steeg en aandelenmarkten goede rendementen lieten zien. Dit kwam voornamelijk doordat beleggers positiever zijn geworden nu twee risico’s voor de wereldeconomie op korte tijd zijn afgenomen. De handelsoorlog tussen de VS en China is geluwd, terwijl op korte termijn de kans op een harde Brexit is afgenomen. Door de stijging van de rente was het rendement op de portefeuille met vastrentende waarden negatief. Maar het negatieve effect op de dekkingsgraad werd meer dan goedgemaakt door een daling van de voorziening pensioenverplichtingen. Per saldo leidde de hogere rente dus tot een hogere dekkingsgraad. Door de goede aandelenrendementen steeg de waarde van de portefeuille met zakelijke waarden. Door de stijging van de rente en de toename van de portefeuille met zakelijke waarden steeg de dekkingsgraad met iets meer dan 6 procentpunt in het vierde kwartaal.

30 januari 2020

Blog

Column Gener@ties voor pensioenontvangers

Regelmatig leggen wij ons oor te luisteren bij onze deelnemers. Dat doen we niet zonder reden. Philips Pensioenfonds weegt voortdurend belangen af en moet keuzes maken die van invloed zijn op het pensioen van onze deelnemers. We vinden het dan ook onze verantwoordelijkheid om u te betrekken bij thema’s die voor uw pensioen en het Pensioenfonds belangrijk zijn. Dat doen wij door u zo goed mogelijk te informeren, maar ook door naar uw mening te vragen en door met u in gesprek te gaan.

30 januari 2020

Blog

Column Gener@ties voor pensioenopbouwers

Regelmatig leggen wij ons oor te luisteren bij onze deelnemers. Dat doen we niet zonder reden. Philips Pensioenfonds weegt voortdurend belangen af en moet keuzes maken die van invloed zijn op het pensioen van onze deelnemers. We vinden het dan ook onze verantwoordelijkheid om u te betrekken bij thema’s die voor uw pensioen en het Pensioenfonds belangrijk zijn. Dat doen wij door u zo goed mogelijk te informeren, maar ook door naar uw mening te vragen en door met u in gesprek te gaan.

20 december 2019

Nieuws

December-editie van magazine Generaties verschenen

Alle deelnemers die pensioen opbouwen bij Philips Pensioenfonds of een pensioen van ons ontvangen, hebben vandaag de nieuwste editie van ons magazine Generaties ontvangen. In deze editie komen Christiane van der Wateren en Eric Coutinho aan het woord over de rol van het Verantwoordingsorgaan binnen Philips Pensioenfonds en de nieuwe samenstelling van het Verantwoordingsorgaan. Ook vertellen wij u wat het Pensioenakkoord betekent voor u als deelnemer van Philips Pensioenfonds.

18 november 2019

Nieuws

Actuele dekkingsgraad stijgt van 110,9% naar 113,1% in oktober

De afgelopen maand is de actuele dekkingsgraad gestegen van 110,9% (eind september) naar 113,1% (eind oktober). In oktober is de rente, na een daling in het derde kwartaal, weer gestegen. Dit komt doordat de VS en China dichter bij een oplossing voor het handelsconflict lijken te komen. Bovendien is een harde Brexit op korte termijn afgewend nu de EU akkoord is met een derde uitstel tot 31 januari 2020. Door deze rentestijging daalde weliswaar de waarde van de portefeuille met vastrentende waarden. Maar dit negatieve effect op de dekkingsgraad werd meer dan teniet gedaan door een sterkere daling van de pensioenverplichtingen. Aandelenmarkten reageerden ook positief op de ontwikkelingen ten aanzien van het handelsconflict en Brexit. De waarde van de portefeuille met zakelijke waarden nam in afgelopen maand toe. Per saldo zorgden de stijging van de rente en positieve aandelenmarkten voor een toename van de actuele dekkingsgraad met 2,2 procentpunt in oktober.

15 november 2019

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q3 2019

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

5 november 2019

Blog

Column Gener@ties voor pensioenontvangers

Vandaag start de landelijke Pensioen3daagse. Dat betekent dat er landelijk aandacht is voor pensioen. Nu is er de laatste tijd natuurlijk al bijzonder veel aandacht voor pensioen, maar deze dagen staan we extra stil bij het thema ‘zorg voor uw nabestaande’. Via uw Pensioenoverzicht weet u waar uw partner recht op heeft als u komt te overlijden. Dat is belangrijk, maar niet voldoende. Toen wij vorig jaar met pensioenontvangers spraken, werd duidelijk dat zij het belangrijk vinden dat Philips Pensioenfonds hun partner ‘ontzorgt’ op het moment dat zij zelf komen te overlijden. En dat is precies wat wij belangrijk vinden in de contacten met nabestaanden. Ik vertel u er graag over.

5 november 2019

Blog

Column Gener@ties voor pensioenopbouwers

U wilt er waarschijnlijk liever niet aan denken, maar stelt u zich eens voor dat u komt te overlijden… weet u hoe u uw partner en kinderen financieel achterlaat? Tijdens de Pensioen3daagse die vandaag begint, is er landelijk aandacht voor dit thema. Helaas hoort iedereen weleens van een situatie waarbij het niet zo goed is geregeld als gedacht. Binnen ons flex pensioen is ook voor uw partner een en ander geregeld. Maar u moet daar wel zelf wat voor doen!