Nieuws

10 mei 2022

Nieuws

Philips Pensioenfonds belegt nauwelijks in private equity

Afgelopen week zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over beleggingen van pensioenfondsen in complexe beleggingsproducten en prestatievergoedingen die daarbij worden betaald. Philips Pensioenfonds belegt niet of nauwelijks in de relatief dure beleggingscategorieën die onderdeel van dat gesprek zijn. Zo wordt niet belegd in hedge funds en is in het verleden besloten om niet langer te beleggen in private equity. Die beleggingscategorie wordt daarom afgebouwd en er resteert nu nog ongeveer € 2 miljoen, wat neerkomt op circa 0,01% van het belegd vermogen.

24 maart 2022

Nieuws

Pensioenen deelnemers Philips Pensioenfonds omhoog

Philips Pensioenfonds heeft het jaar 2021 in goede financiële gezondheid kunnen afsluiten. Dat betekent goed nieuws voor al onze deelnemers: per 1 april 2022 verhogen we de pensioenen volledig door indexatie.

3 maart 2022

Nieuws

Hebben de gebeurtenissen in Oekraïne invloed op de beleggingen van Philips Pensioenfonds?

Het beleggen van pensioengelden is noodzakelijk om u een goed pensioen te kunnen bieden. Daarom wordt het vermogen van Philips Pensioenfonds belegd. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of de huidige gebeurtenissen in Oekraïne invloed hebben op de beleggingen van het Fonds. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. In dit bericht geven wij u hier meer informatie over.

27 januari 2022

Blog

Het inhalen van gemiste indexatie. Hoe werkt dat?

Philips Pensioenfonds wil een pensioen bieden dat op de lange termijn zijn koopkracht behoudt. Zodat u er straks nog evenveel van kunt kopen als nu. Dat is onze ambitie. Om die ambitie te realiseren, is het van groot belang dat uw pensioen kan worden aangepast aan loonstijgingen (voor pensioenopbouwers) en prijsstijgingen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders). In de periode 2011 tot en met 2021 is uw pensioen bij Philips Pensioenfonds echter niet volledig verhoogd door indexatie. Dat betekent dat u, als u in die periode deelnemer bij ons was, indexatie heeft gemist. In 2022 kunnen we die achterstand een klein beetje terugbrengen door het toekennen van inhaalindexatie. Daar zijn wettelijke regels voor waar wij ons aan moeten houden.

21 december 2021

Nieuws

Magazine Generaties is verschenen

In deze editie onder andere: uw pensioen kan in 2022 omhoog, beleggingskeuzes gericht op duurzame ontwikkelingsdoelen in onze aandelenportefeuille en tips over cybersecurity.

21 december 2021

Nieuws

Premievrije polis? Check uw Pensioenoverzicht!

Iedereen die voorheen bij Philips of Signify heeft gewerkt en nog pensioen heeft bij Philips Pensioenfonds, vindt zijn/haar Uniform Pensioenoverzicht in MijnPPF.

20 december 2021

Nieuws

Bewuste beleggingskeuzes gericht op 4 duurzame ontwikkelingsdoelen

Philips Pensioenfonds maakt in de portefeuille 'aandelen in ontwikkelde markten' bewuste beleggingskeuzes voor bedrijven die positief bijdragen aan vier duurzame ontwikkelingsdoelen: ‘Goede gezondheid en welzijn’, ‘Klimaatactie’, ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘Verantwoorde consumptie en productie’.

19 december 2021

Nieuws

Onze gepensioneerden bedankt door KWF

9 november 2021

Nieuws

Pensioenontvangers doneren aan KWF

Philips Pensioenfonds heeft onlangs, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 105.752,35 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.

1 november 2021

Nieuws

Premiedekkingsgraad hoger door afdekking renterisico

Philips Pensioenfonds publiceert in het jaarverslag de zogenoemde premiedekkingsgraad van het Fonds. Over 2020 was deze 79% (over 2019: 97%). Dit percentage is berekend volgens de methodiek die door De Nederlandsche Bank is voorgeschreven. In dit percentage is geen rekening gehouden met een besluit van het Bestuur van Philips Pensioenfonds om het ‘renterisico’ af te dekken dat betrekking heeft op de premie en pensioenopbouw. Wanneer wel rekening wordt gehouden met de afdekking van het renterisico was de premiedekkingsgraad over 2020 99% (over 2019: 101%). In dit bericht leest u waarom Philips Pensioenfonds het renterisico heeft afgedekt en welke invloed dit heeft op de premiedekkingsgraad.