Nieuws

2 juni 2020

Nieuws

Voorjaars-editie van magazine Generaties verschenen

Alle deelnemers die pensioen opbouwen bij Philips Pensioenfonds of een pensioen van ons ontvangen, hebben vandaag de nieuwste editie van ons magazine Generaties ontvangen. In deze editie van Generaties blikken twee bestuursleden terug op het jaar 2019. Ook staan zij uitgebreid stil bij actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis. In deze editie leest u in verschillende artikelen ook meer over de beleggingen van Philips Pensioenfonds in hypotheken.

2 juni 2020

Nieuws

Aanpassing beleggingsmix gericht op een goed pensioen voor alle deelnemers

Philips Pensioenfonds heeft recent een aanpassing doorgevoerd in de beleggingsportefeuille binnen het al langer bestaande beleid. Door deze aanpassing wordt de kans op een verhoging van uw pensioen door indexatie groter, terwijl er een beperkt extra risico tegenover staat. Deze aanpassing is doorgevoerd op basis van ons beleggingsbeleid dat gericht is op de lange termijn.

6 mei 2020

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q1 2020

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

30 april 2020

Nieuws

Kwartaalverslag Q1-2020 is verschenen

Het kwartaalverslag over het eerste kwartaal van 2020 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het eerste kwartaal daalde de actuele dekkingsgraad van 117,0% per eind december 2019 naar 101,8% per eind maart 2020. De daling van de dekkingsgraad kwam door de uitbraak van het coronavirus. Om verdere verspreiding van het virus te beperken, waren overheden genoodzaakt om veel beperkende maatregelen in het sociaal-economische verkeer in te stellen in het eerste kwartaal. De wereldeconomie kwam hierdoor in een diepe recessie terecht. Als een gevolg hiervan zijn aandelenmarkten fors gedaald. Tevens is de rente gedaald in het eerste kwartaal. Beide zaken hebben geleid tot een zeer forse daling van de actuele dekkingsgraad van iets meer dan 15 procentpunten.

30 april 2020

Blog

Column Gener@ties voor pensioenopbouwers

‘Tegen de tijd dat ik met pensioen ga, is de pensioenpot toch leeg.’ Dit is een opmerking die wij vaak horen, vooral van relatief jonge pensioenopbouwers. En ik kan mij voorstellen, dat de verslechterde financiële positie van pensioenfondsen als gevolg van de coronacrisis dit beeld nog versterkt. Herkenbaar? Dan heb ik in deze tijden van crisis toch een stukje positief nieuws voor u. Het beeld is namelijk volstrekt onjuist. Ik leg u graag uit waarom.

30 april 2020

Blog

Column Gener@ties voor pensioenontvangers

‘Is de uitbetaling van de pensioenen in gevaar door de coronacrisis?’ Door de verontrustende berichten over de gevolgen van de coronacrisis voor pensioenfondsen, vraagt u zich als pensioenontvanger misschien af of er bij Philips Pensioenfonds een moment kan komen dat er geen pensioen meer is voor u omdat de pensioenpot leeg is. Heeft u zich over dit laatste wel eens zorgen gemaakt? Dan heb ik in deze tijden van crisis toch een stukje positief nieuws voor u. Dat is namelijk niet nodig. Ik leg u graag uit waarom niet.

16 april 2020

Nieuws

Dekkingsgraad daalt als gevolg van coronacrisis én door verhoging van de pensioenen

De actuele dekkingsgraad daalde in de maand maart van 109,8% (eind februari) naar 101,8% (eind maart), oftewel 8 procentpunten. Deze dekkingsgraad-cijfers geven aan dat ook Philips Pensioenfonds flink last heeft van de coronacrisis. De daling van de actuele dekkingsgraad is dan ook met name het gevolg van de ontwikkelingen op financiële markten, die we hierna nog verder toelichten. Een stukje van de daling heeft echter een geheel andere reden, die we in deze onzekere tijden zeker niet onvermeld willen laten: per 1 april 2020 zijn alle pensioenen verhoogd met 0,64%. Hierdoor zijn onze pensioenverplichtingen toegenomen en is de dekkingsgraad met circa 0,7 procentpunt gedaald.

13 april 2020

Nieuws

Pensioenoverzicht gepensioneerden verstuurd

De pensioenoverzichten 2020 zijn verstuurd naar iedereen die pensioen ontvangt. Op 17 april ontvangt u dit overzicht. Op het pensioenoverzicht staat informatie over de hoogte van het pensioen per 1 april 2020.

7 april 2020

Nieuws

Blue Sky Group gaat vanaf 2021 pensioenbeheer verzorgen

Vanaf 1 januari 2021 gaat pensioenbeheerder Blue Sky Group de administratie van uw pensioen verzorgen, evenals de informatievoorziening aan u als deelnemer. Recent is de overeenkomst voor deze dienstverlening getekend, nadat wij u half februari al informeerden over de getekende intentieverklaring met Blue Sky Group. Tot 1 januari 2021 blijft onze huidige pensioenbeheerder, PGGM, de administratie van uw pensioen verzorgen.

24 maart 2020

Nieuws

Gedeeltelijke indexatie pensioenen

Eind 2019 was de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds 114,2%. Met deze dekkingsgraad kunnen wij de pensioenen volgens ons indexatiebeleid gedeeltelijk verhogen. De pensioenen worden daarom per 1 april 2020 verhoogd met 0,64%. Onze ambitie was 2%.