Nieuws

22 juli 2021

Blog

Column 'Pensioenvragen: weet u hoe het zit?' - Gener@ties juli 2021

Deze column is geschreven voor deelnemers die nog geen pensioen ontvangen. “Wordt uw pensioenpremie door ons voor u apart gezet of is deze bestemd voor de huidige pensioenontvangers?” “Wanneer gaat het pensioen in dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd?” “Kunt u bij Philips Pensioenfonds een verzekering voor uw nabestaanden afsluiten? “ Deze vragen legden wij in april voor aan een grote groep deelnemers. We vinden het belangrijk om te weten hoe u denkt over pensioen én wat u erover weet. Want misverstanden kunnen leiden tot een vertekend beeld van wat u straks kunt verwachten als u me...
30 juni 2021

Nieuws

Doe mee aan ons risicobereidheidsonderzoek

Een groot aantal deelnemers heeft deze week een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het risicobereidheidsonderzoek dat Philips Pensioenfonds uitvoert. Dit onderzoek heeft tot doel een beeld te krijgen van de risico’s die onze deelnemers acceptabel vinden bij de uitvoering van ons beleggingsbeleid.

23 juni 2021

Nieuws

Pensioenoverzicht gepensioneerden beschikbaar

De pensioenoverzichten 2021 zijn beschikbaar voor iedereen die pensioen ontvangt. Op het pensioenoverzicht staat informatie over de hoogte van het pensioen per 1 april 2021.

2 juni 2021

Nieuws

Jaarverslag 2020 is gepubliceerd

In maart 2020 was er door de coronacrisis grote onrust op financiële markten. Dat had ook invloed op onze buffers. De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds lag op dat moment rond de 100%. Dat betekent dat er precies voldoende vermogen was om alle opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst, te kunnen betalen. Er waren dus geen buffers meer. In de loop van het jaar klaarde de situatie op de financiële markten langzaam op. Uiteraard hebben wij de marktontwikkelingen op de voet gevolgd. Waar nodig hebben wij onze beleggingsportefeuille aangepast. De actuele dekkingsgraad heeft zich vervolgens goed hersteld: deze lag eind 2020 weer op het niveau van vóór de crisis.

2 juni 2021

Nieuws

Juni-editie van ons magazine Generaties verschenen

Alle deelnemers die pensioen opbouwen bij Philips Pensioenfonds of een pensioen van ons ontvangen, ontvangen de nieuwste editie van ons magazine Generaties. In deze editie blikken twee bestuursleden terug op het jaar 2020 en leest u meer over ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

29 april 2021

Blog

Column Gener@ties april 2021

Philips Pensioenfonds belegt uw pensioengeld. Op die manier maken wij rendement om u een goed pensioen te kunnen uitbetalen. Bij het beleggen houden wij ook rekening met maatschappelijke aspecten, zoals milieu en mensenrechten. Vorig jaar hebben we een groot onderzoek onder onze deelnemers uitgevoerd om te weten te komen hoe u aankeek tegen ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. En om te toetsen of er draagvlak is om dit beleid verder te ontwikkelen. Dat is zeker het geval. Het is tijd voor een update: welke stappen zijn gezet sinds ons onderzoek in 2020?

20 april 2021

Nieuws

Positieve rendementen zorgen voor stijging actuele dekkingsgraad

12 april 2021

Nieuws

Onderzoek: wat doen we goed, wat kan er beter?

Philips Pensioenfonds is geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Wat doen we goed, wat kan er beter? Om hier zicht op te krijgen hebben wij een groot aantal pensioenopbouwers, pensioenontvangers en houders van een premievrije polis gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoekbureau MWM2. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek willen wij onze communicatie en dienstverlening verbeteren. Heeft u via e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek ontvangen? Dan stellen wij het zeer op prijs als u de ...
24 maart 2021

Nieuws

Uw pensioen kan in 2021 niet worden verhoogd door indexatie

Na de negatieve ontwikkelingen op financiële markten door de coronacrisis begin 2020, hebben de buffers van Philips Pensioenfonds zich in de loop van het afgelopen jaar goed hersteld. Maar niet genoeg om dit jaar tot indexatie van de pensioenen te kunnen overgaan. Bij de huidige stand van de rente en de financiële markten verwachten wij uw pensioen de komende jaren weer wel (gedeeltelijk) te kunnen verhogen door indexatie. Maar mede door de coronacrisis is het onzeker of dat ook het geval zal zijn.

27 januari 2021

Nieuws

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan: kandidaten gezocht

Wilt u als werknemer meer betrokken zijn bij Philips Pensioenfonds? Dan is een rol in het Verantwoordingsorgaan misschien iets voor u.