Nieuws

Geen verkiezingen voor Verantwoordingsorgaan

27 maart 2023

In de decembereditie van ons magazine Generaties heeft Philips Pensioenfonds een oproep gedaan om mee te doen aan de verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioenontvangers. Ook zijn diverse organisaties geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden voor het indienen van een kieslijst voor de verkiezingen. Inmiddels is de sluitingsdatum voor het aanmelden van kandidaten verstreken.

Kieslijst van Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden

Philips Pensioenfonds heeft uitsluitend van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) een kieslijst ontvangen. Omdat deze organisatie als enige een kieslijst heeft ingediend en zich ook geen individuele kandidaten hebben gemeld, volgen er geen verkiezingen.

Introductie nieuwe leden

In de juni-editie van Generaties worden de nieuwe leden geïntroduceerd. Op 1 juli 2023 begint hun benoemingstermijn.

Wilt u meer weten over het Verantwoordingsorgaan? Klik hier.