Contact

Gecontroleerd op:

Zo bereikt u ons

 

Telefoonnummer
088 - 015 79 00
U bereikt onze Klantenservice op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur.
 
E-mailadres
(pensioen-
vragen)

Ga naar 'Uw vraag stellen' om ons binnen MijnPPF veilig en snel een vraag te stellen. 
Kunt u niet inloggen op MijnPPF? Stuur dan een e-mail naar info@philipspensioenfonds.nl
Wilt u in uw e-mail uw polisnummer en/of klantnummer vermelden? 

Belangrijk: deel geen gevoelige, persoonlijke informatie via e-mail met ons. 
Dat kunt u wel veilig doen via ‘Document versturen’ of  'Uw vraag stellen' in MijnPPF. 
Samen zorgen we er zo voor dat uw persoonlijke gegevens veilig blijven.
 

Persoonlijk gesprek
(Video of op locatie)

 

Wilt u een afspraak om vragen over uw pensioen te bespreken? 
Bijvoorbeeld om te kijken naar de keuzes die u kunt maken bij het aanvragen van 
uw pensioen of voor hulp bij MijnPPF? Maak dan een afspraak voor videobellen
of voor een gesprek op locatie. Onze klantenservice is regelmatig op vrijdag 
aanwezig in Eindhoven. Een afspraak voor een persoonlijk gesprek maakt u 
telefonisch op nummer 088 - 015 79 00 of via info@philipspensioenfonds.nl
 
Postadres Postbus 123
1180 AC Amstelveen
 
Bezoekadres
(Maak een afspraak)
 

High Tech Campus
Eindhoven

en

Prof. E.M. Meijerslaan 1 
1183 AV Amstelveen

Waar kunt u terecht met uw klacht?

 

U moet erop kunnen vertrouwen dat uw pensioen bij ons in goede handen is. Daarom administreren we uw pensioen met zorg en streven we ernaar u op een goede manier te informeren over uw pensioen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de uitvoering van de pensioenregeling of de manier waarop u door ons bent behandeld. Als u een klacht heeft, over welk onderwerp dan ook, horen we dat graag om zo samen een oplossing te zoeken.

Lees meer over onze klachtenregeling

Klachtenprocedure

Bijlage Grootte
19 december 2023

Lees hier in één overzicht waar u terechtkunt als u ergens niet tevreden over bent en hoe wij samen met u een oplossing zoeken.

2.16 MB

Overige informatie Philips Pensioenfonds

Waar kunt u terecht?

Heeft u als journalist vragen aan Philips Pensioenfonds? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van het Bestuursbureau van Philips Pensioenfonds. U bereikt hen via e-mail of via telefoon: 

E-mailadres

algemeenbestuur.ppf@philips.com

Telefoon

040 - 273 05 69

Philips Pensioenfonds gaat zorgvuldig om met de pensioenpremies en is daarom alert op meldingen over bijvoorbeeld verstrengeling van belangen, het overtreden van de interne regels, of diefstal of fraude. Heeft u een vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of een misstand dat zich voordoet bij Philips Pensioenfonds? Dan ontvangen wij graag uw melding daarover.

U kunt uw vermoeden melden bij de Voorzitter, Algemeen Directeur of de Compliance Officer van Philips Pensioenfonds. Contactgegevens treft u op het voorblad dat aan de Klokkenluidersregeling is toegevoegd. Mocht het rechtstreeks melden bij interne personen binnen Philips Pensioenfonds voor u geen optie zijn, dan kan het prettig zijn om met iemand in vertrouwen daarover te kunnen praten. In dat geval kunt u vrijblijvend en vertrouwelijk met de vertrouwenspersoon van gedachten wisselen.

Vertrouwenspersoon

Philips Pensioenfonds heeft Cora Wielenga benoemd als vertrouwenspersoon. Zij treedt voor meerdere organisaties op als vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via c.wielenga@compliance-instituut.nl of via 088 - 99 88 100. Haar mobiele telefoonnummer is 06 - 20 49 27 49.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor. Zij adviseert welke stappen genomen kunnen worden. Mocht u besluiten om geen verdere stappen te ondernemen, dan kan dat ook. U behoudt zelf de regie daarin.

De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Uw naam wordt zonder uw toestemming niet met Philips Pensioenfonds of anderen gedeeld. Dit geldt niet wanneer uw melding betrekking heeft op bepaalde zware strafbare feiten. In dat geval is zij verplicht om aangifte te doen.

Heeft u een afspraak op het Bestuursbureau van Philips Pensioenfonds? U vindt ons op het volgende adres:

Bestuursbureau Philips Pensioenfonds

High Tech Campus - Gebouw 5

Postbus 80031

5600 JZ Eindhoven

Financiële administratie Bestuursbureau

Voor vragen of correspondentie over facturen bestemd voor het Bestuursbureau van Philips Pensioenfonds, kunt u terecht bij controlling.ppf@philips.com

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Vragen en antwoorden

Wanneer uw rekeningnummer wijzigt, willen we dat graag weten. U kunt uw bankrekeningnummer wijzigen via het formulier 'Opgave bankrekening'. U kunt de wijziging ook doorgeven op de profielpagina in MijnPPF.

Als u in Nederland woont en u heeft de verhuizing bij uw gemeente doorgegeven dan krijgen wij hiervan automatisch bericht via de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP). U hoeft dit dus niet apart aan ons door te geven. Woont u in het buitenland of gaat u naar het buitenland verhuizen? Dan moet u dit wel aan ons doorgeven. Dat kunt u doen via uw profiel in MijnPPF.

Philips pensioenfonds stuurt in principe alle post naar uw woonadres. U kunt ervoor kiezen om een ander postadres op te geven. Bijvoorbeeld als u in het buitenland woont en uw post in Nederland wilt ontvangen of als u uw post bij familie wilt laten bezorgen. Wijzigt uw postadres? Dan moet u de wijziging zelf aan ons doorgeven. Alleen wijzigingen in uw woonadres binnen Nederland worden automatisch aan ons doorgegeven door de gemeente.

Bouwt u pensioen op, ontvangt u pensioen of heeft u pensioen opgebouwd bij Philips, Signify of Versuni? Dan kunt u zelf gemakkelijk uw postadres wijzigen in uw persoonlijke gegevens op de pagina ‘Mijn profiel’ in MijnPPF. Binnen 5 werkdagen wordt uw wijziging verwerkt.

Wilt u het postadres voor iemand anders wijzigen? Dan vragen wij een machtiging of een kopie van een beschikking (gerechtelijke uitspraak) en een kopie van de identiteitsbewijzen. ​Stuur uw verzoek en deze gegevens naar ons e-mailadres info@philipspensioenfonds.nl. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Bent u een erfgenaam van een overleden deelnemer en wilt u het postadres wijzigen? Neemt u dan contact op met onze Klantenservice.

Als u in het buitenland woont of naar het buitenland gaat verhuizen, moet u de volgende zaken aan ons doorgeven:

  • U gaat verhuizen, geef uw nieuwe adres door via MijnPPF
  • U gaat een relatie aan of uw relatie eindigt
  • Uw bankgegevens wijzigen
  • Uw partner overlijdt
  • Komt u zelf te overlijden dan moeten uw nabestaanden dit schriftelijk aan ons doorgeven.

Had u bij pensionering een partner en heeft u gekozen voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen? Dan heeft de partner die u op dat moment had vanaf uw overlijden recht op dat nabestaandenpensioen. Heeft u alleen voor een ouderdomspensioen gekozen? Dan is er geen pensioen voor uw partner. Heeft u kinderen die nog geen 21 jaar zijn? Dan hebben zij altijd recht op wezenpensioen.

Omdat u nog pensioen opbouwt als u arbeidsongeschikt bent heeft uw partner na uw overlijden recht op nabestaandenpensioen. Uw partner moet dan wel zijn aangemeld bij Philips Pensioenfonds. De hoogte van het nabestaandenpensioen is erop gebaseerd dat u tot aan uw pensioendatum aan de pensioenregeling zou deelnemen.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap met uw overleden partner en woont u in Nederland? Dan krijgt Philips Pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente als uw partner is overleden. U hoeft dit dus niet zelf door te geven aan Philips Pensioenfonds.

Als u en uw overleden partner ongehuwd samenwoonden, of als u in het buitenland woont, dan moet u ons wel informeren over het overlijden van uw partner. 

Nee, als u komt te overlijden en u heeft een partner gekregen na uw pensionering, dan heeft deze partner geen recht op nabestaandenpensioen van Philips Pensioenfonds