Waar kunt u terecht met uw klachten?

Gecontroleerd op: 17 oktober 2022

Waar kunt u terecht met uw klachten?

Als u een klacht heeft over de uitvoering van het pensioenreglement door Philips Pensioenfonds, dan kunt u dit melden aan de Algemeen Directeur. U moet uw klacht schriftelijk indienen. Uw klacht wordt dan behandeld binnen de Klachtencommissie van Philips Pensioenfonds.

  Klachtenregeling

  In onze klachtenregeling leest u precies hoe u uw klacht kenbaar kunt maken. En hoe wij uw klacht in behandeling nemen.

  Download Klachtenregeling

  U kunt uw klacht sturen naar het volgende adres:

  De heer J. Kemme, Algemeen Directeur
  p/a Philips Pensioenfonds
  Postbus 80031
  5600 JZ Eindhoven

  In uw brief beschrijft u zo duidelijk mogelijk uw klacht. Tevens voorziet u de brief van een datum, uw naam en uw adres. Wilt u de brief tot slot ondertekenen of laten ondertekenen als u iemand anders heeft gemachtigd om de klacht namens u te behandelen?

   

  Behandeling van uw klacht

  Na ontvangst wordt uw klacht volgens de volgende stappen behandeld:

  • U ontvangt binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht een bevestigingsbrief. In deze brief leest u wanneer de klacht door de Klachtencommissie wordt behandeld.
  • Binnen zes weken na ontvangst van uw klacht wordt u op de hoogte gesteld van het gemotiveerde besluit van de Klachtencommissie.

   

  Ombudsman Pensioenen

  Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Klachtencommissie, dan is er een landelijke instantie die klachten over de uitvoering van een pensioenreglement behandelt: de Ombudsman Pensioenen. Deze neemt uw klacht pas in behandeling indien deze eerst behandeld is door Philips Pensioenfonds. De ombudsman bekijkt de klacht grondig en zal op basis daarvan een advies uitbrengen over de vraag of uw klacht gegrond is. Wanneer u het inhoudelijk niet eens bent met de pensioenregeling kunt u niet bij de Ombudsman Pensioenen terecht.

  Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

  Ombudsman Pensioenen
  Postbus 93560
  2509 AN Den Haag
  Telefoon: 070 – 349 96 20