Waar kunt u terecht met uw klacht?

Gecontroleerd op:
Foto klachtenpagina

U moet erop kunnen vertrouwen dat uw pensioen bij ons in goede handen is. Daarom administreren we uw pensioen met zorg en streven we ernaar u op een goede manier te informeren over uw pensioen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de uitvoering van de pensioenregeling of de manier waarop u door ons bent behandeld. Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, horen we dat graag om zo samen een oplossing te zoeken. Op deze pagina leest u waar u terechtkunt als u een klacht heeft, hoe wij met uw klacht omgaan en wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Uw eerste aanspreekpunt: de Klantenservice

Als u niet tevreden bent, is onze Klantenservice uw eerste aanspreekpunt. U kunt de Klantenservice bereiken via telefoon, digitaal (e-mail of MijnPPF) of brief. Ook kunt u een persoonlijk gesprek inplannen. 
Belangrijk! Deel geen gevoelige, persoonlijke informatie via e-mail met ons. Dat kunt u wel veilig doen via ‘Document versturen’ in MijnPPF. Samen zorgen we er zo voor dat uw persoonlijke gegevens veilig blijven.

Wat kunt u verwachten als u een klacht bij ons neerlegt?

  • Als u telefonisch contact met ons opneemt, proberen we uw klacht in overleg met u direct op te lossen. Lukt het niet om uw klacht direct op te lossen? Dan maakt de medewerker afspraken met u over wanneer u onze reactie kunt verwachten.
  • Neemt u digitaal (e-mail of MijnPPF) of per brief contact met ons op? Dan krijgt u binnen vijf werkdagen een reactie van de Klantenservice. Als we niet direct inhoudelijk kunnen reageren, dan laten we u binnen deze termijn weten wanneer u onze reactie kunt verwachten.

Hoe bereikt u de Klantenservice?

E-mail: info@philipspensioenfonds.nl
Telefoon : 088 – 015 79 00

Ga naar alle contactgegevens

Nog niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de manier waarop de Klantenservice uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u dit melden bij de Klachtencommissie van Philips Pensioenfonds. Die commissie bestaat uit de drie leden van het Uitvoerend Bestuur en de Juridisch Adviseur van Philips Pensioenfonds. Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht? Of heeft u er vragen over? Dan kunt u altijd contact opnemen met de Klantenservice.

U kunt uw klacht sturen naar:

Per post:
Philips Pensioenfonds
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 80031
5600 JZ Eindhoven

Per e-mail:
algemeenbestuur.ppf@philips.com
Vermeld u daarbij in de onderwerpregel: ‘T.a.v. Klachtencommissie’

Via MijnPPF:
Wilt u gevoelige, persoonlijke informatie met ons delen? Verstuur deze informatie dan veilig via ‘Document versturen’ in MijnPPF (www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf).

Klachtenregeling

In onze klachtenregeling leest u hoe u een klacht kunt indienen bij de Klachtencommissie. En wat de vervolgstappen zijn als u uw klacht bij ons heeft neergelegd.

Download Klachtenregeling

Welke informatie heeft de Klachtencommissie van u nodig?

- Een duidelijke omschrijving van uw klacht.
- De datum, uw naam, uw pensioennummer en uw adres.

 

Welke informatie krijgt u van de Klachtencommissie?

U ontvangt binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht een bevestigingsbrief. In deze brief leest u wanneer de klacht door de Klachtencommissie wordt behandeld en wanneer u op de hoogte gesteld wordt van het gemotiveerde besluit van de Klachtencommissie.
 

Hoe communiceren wij over klachten van deelnemers?

Philips Pensioenfonds houdt een overzicht bij van alle klachten die binnenkomen, zowel via de Klantenservice als via de Klachtencommissie. Daarmee hebben we inzicht in de hoeveelheid en in het soort klachten dat we ontvangen. Die informatie gebruiken we om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. In ons jaarverslag leest u hoeveel klachten zijn behandeld in de Klachtencommissie en wat het onderwerp was van deze klachten. Ook ziet u daar hoeveel klachten door de Klachtencommissie zijn toe- en afgewezen.

Foto klachtenpagina

Wat als u er met ons niet uitkomt?

Ombudsman Pensioenen

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Klachtencommissie, heeft u de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij een landelijke instantie die klachten over de uitvoering van een pensioenreglement behandelt: de Ombudsman Pensioenen. Deze neemt uw klacht in principe pas in behandeling nadat deze eerst behandeld is door de Klachtencommissie van Philips Pensioenfonds. De Ombudsman Pensioenen kan een klacht al eerder in behandeling nemen als de doorlooptijd van de behandeling onredelijk lang is. De Ombudsman Pensioenen bekijkt de klacht grondig en zal op basis daarvan een oordeel geven over de vraag of uw klacht gegrond is. Dit oordeel is niet bindend, maar in de praktijk zal Philips Pensioenfonds het oordeel van de Ombudsman Pensioenen meestal volgen.

U bent overigens niet verplicht om uw klacht neer te leggen bij de Ombudsman Pensioenen. U kunt de klacht ook direct aan de rechtbank voorleggen. Die mogelijkheid heeft u ook nog:

- als u uw klacht wel aan de Ombudsman heeft voorgelegd, maar u niet tevreden bent over zijn oordeel;
- als de Ombudsman in uw voordeel heeft geoordeeld en wij het oordeel van de Ombudsman niet volgen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20