Nieuws

17 oktober 2022

Nieuws

Pensioenontvangers doneren aan KWF

Philips Pensioenfonds heeft onlangs, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 100.483,61 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.
7 september 2022

Nieuws

Herinnering aan Judit Vennix

Op 3 september kregen wij het verdrietige bericht dat onze collega Judit Vennix veel te jong, op 45-jarige leeftijd, is overleden. Judit werkte ruim 13 jaar op het Bestuursbureau van Philips Pensioenfonds als ALM-strateeg. Wij kennen Judit als een sociale en betrokken collega die zich vol overgave inzette voor het Pensioenfonds en zijn deelnemers.
28 juli 2022

Nieuws

Pensioenoverzicht voor premievrije polissen beschikbaar

Bent u niet meer in dienst bij Philips, Signify of Versuni? Dan staat het Uniform Pensioenoverzicht 2022 voor u klaar in MijnPPF.
28 juli 2022

Nieuws

Kwartaalverslag Q2-2022 is verschenen

Het kwartaalverslag over het tweede kwartaal van 2022 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het tweede kwartaal van 2022 daalde de actuele dekkingsgraad van 127,3% naar 126,1%. De beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden weergeeft, liet in het tweede kwartaal wel een lichte stijging van 128,1% naar 128,6% zien.
27 juli 2022

Blog

Vooruitblik naar de tweede helft van het jaar

Midden in deze vakantieperiode blik ik graag kort vooruit naar de tweede helft van dit jaar. De ‘Wet Toekomst Pensioenen’ en het maatschappelijk verantwoord beleggen van uw pensioengeld staan ook in de tweede helft van het jaar weer hoog op de agenda. Daarnaast gaan we ons indexatiebeleid evalueren.
28 juni 2022

Nieuws

Pensioenoverzicht pensioen opbouwers beschikbaar

Bent u nog in dienst bij Philips of Signify? Dan staat het Uniform Pensioenoverzicht 2022 voor u klaar in MijnPPF.
23 juni 2022

Nieuws

Magazine Generaties is verschenen

In deze editie onder andere: twee bestuursleden blikken terug op 2022, hoe houdt Philips Pensioenfonds rekening met het duurzame ontwikkelingsdoel 'Goede gezondheid en welzijn' in de aandelenportefeuille en de nieuwe keuzemogelijkheid 'bedrag ineens'.
7 juni 2022

Nieuws

Jaarverslag 2021 is gepubliceerd

Na een roerig 2020 heeft de financiële positie van het Fonds zich in het verslagjaar verder verbeterd. Het jaar 2021 hebben we in goede financiële gezondheid af kunnen sluiten. De beleidsdekkingsgraad steeg van 109,8% eind 2020 naar 125,8% eind 2021. De actuele dekkingsgraad lag eind 2021 met 132,3% zelfs nog hoger. Hierdoor konden wij eerder dit jaar goed nieuws brengen aan onze deelnemers over de indexatie van de pensioenen.
10 mei 2022

Nieuws

Philips Pensioenfonds belegt nauwelijks in private equity

Afgelopen week zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over beleggingen van pensioenfondsen in complexe beleggingsproducten en prestatievergoedingen die daarbij worden betaald. Philips Pensioenfonds belegt niet of nauwelijks in de relatief dure beleggingscategorieën die onderdeel van dat gesprek zijn. Zo wordt niet belegd in hedge funds en is in het verleden besloten om niet langer te beleggen in private equity. Die beleggingscategorie wordt daarom afgebouwd en er resteert nu nog ongeveer € 2 miljoen, wat neerkomt op circa 0,01% van het belegd vermogen.
24 maart 2022

Nieuws

Pensioenen deelnemers Philips Pensioenfonds omhoog

Philips Pensioenfonds heeft het jaar 2021 in goede financiële gezondheid kunnen afsluiten. Dat betekent goed nieuws voor al onze deelnemers: per 1 april 2022 verhogen we de pensioenen volledig door indexatie.