Blog

Op weg naar uw nieuwe pensioen

2 november 2023

We hebben samen met de werkgevers een tijdlijn ontwikkeld waarin u kunt zien hoe wij toewerken naar de nieuwe pensioenregeling en wat u van ons kunt verwachten in elke fase.

Op weg naar uw nieuwe pensioen

Nu de Wet toekomst pensioenen is aangenomen, bereiden wij u er langzaam op voor dat uw pensioen er straks anders uit gaat zien dan nu. Net als de overheid en uw werkgever dit ook doen. We hebben samen met de werkgevers een tijdlijn ontwikkeld waarin u kunt zien hoe wij toewerken naar de nieuwe pensioenregeling en wat u van ons kunt verwachten in elke fase. De tijdlijn gaat uit van vijf mijlpalen. Ik geef hier een korte toelichting bij de verschillende mijlpalen, maar wil u vooral verwijzen naar de tijdlijn, want daarin vindt u alle informatie op een rij. 

2022 - medio 2023: goedkeuring Wet toekomst pensioenen (Wtp)

De nieuwe regels voor pensioen zijn vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen. Deze wet is per 1 juli 2023 van kracht. Dat betekent niet dat uw pensioen er meteen al anders uitziet. Werkgevers en pensioenuitvoerders hebben namelijk tot 2028 de tijd om de pensioenregelingen hierop aan te passen. Voor deelnemers van Philips Pensioenfonds streven we naar een nieuwe pensioenregeling die ergens in 2026 gaat gelden.

2023 – 2024: de werkgever en de vakbonden maken afspraken over de nieuwe regeling

Uiteindelijk ligt de besluitvorming over de toekomstige pensioenregeling bij de werkgevers en de vakorganisaties. Zij bepalen onder andere welk pensioencontract wordt gekozen, waarbij de keuze bestaat tussen de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Daarnaast bespreken zij een thema dat sterk in de belangstelling staat: of de reeds opgebouwde pensioenen worden ondergebracht onder de nieuwe pensioenregels; dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. Alle afspraken worden vastgelegd in het ‘transitieplan’. Het transitieplan vormt de basis voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Alle keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de transitie naar de nieuwe pensioenregeling zijn hierin opgenomen.

2024 – 2025: Philips Pensioenfonds bereidt de uitvoering van de nieuwe regeling voor

Het Bestuur van Philips Pensioenfonds moet toetsen of de keuzes van sociale partners uitvoerbaar zijn. Hierbij gaat het niet alleen om administratieve uitvoerbaarheid, maar nadrukkelijk ook om aspecten als: betaalbaar (is de premie die sociale partners afspreken voldoende om de ambitie waar te maken), uitlegbaar (is de pensioenregeling te begrijpen voor deelnemers) en bovenal evenwichtig (zijn de gevolgen voor alle deelnemersgroepen goed in kaart gebracht en zijn de voor- en nadelen zorgvuldig afgewogen).

Sinds 2021 bereiden wij de uitvoering van de toekomstige pensioenregeling al voor. Dat doen we samen met de partijen met wie wij samenwerken, zoals onze pensioen- en vermogensbeheerder. Zodra duidelijk is hoe de nieuwe pensioenregeling er precies uit gaat zien, kunnen we concreet aan de slag om ervoor te zorgen dat we de nieuwe pensioenregeling kunnen uitvoeren vanaf 2026.

2026: u gaat over naar de nieuwe pensioenregeling

In de loop van 2026 gaat de nieuwe pensioenregeling bij Philips Pensioenfonds gelden. Dat betekent dat dit jaar de communicatie met onze deelnemers centraal staat. We kunnen u nu vertellen wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent. Onze online omgeving MijnPPF is geheel aangepast aan de nieuwe regeling. En we staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

2026-2027: Philips Pensioenfonds maakt u wegwijs in de nieuwe regeling

Na de invoering van de nieuwe pensioenregeling, stopt ons werk niet. We helpen u om inzicht en overzicht te krijgen in uw pensioen. En helpen u bij het maken van uw pensioenkeuzes. Bijvoorbeeld als er iets verandert in uw werk- of privésituatie. Want ook straks blijft het belangrijk om op die momenten stil te staan bij pensioen.

 

Jasper Kemme
Algemeen Directeur

Tijdlijn

Bijlage Grootte
861.82 kB
Op weg naar uw nieuwe pensioen

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Deelnemerspanel

Wij horen graag uw mening over de communicatie rondom de Wet Toekomst Pensioenen. Wilt u meedenken? Laat het ons weten. 

Aanmelden Deelnemerspanel

Terugkijken Flitswebinar

Wilt u meer weten over de grote lijnen van de nieuwe Pensioenregels? Bekijk dan de opname van het flitswebinar en de vragen die daar werden gesteld.

Opname Flitswebinar