Nieuwe regels voor pensioen 

Gecontroleerd op:

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Wat staat u nu te wachten? Wanneer hoort u wat de nieuwe wet voor u persoonlijk betekent en hoe houden we u op de hoogte? Deze pagina is de komende jaren de centrale plek waar u het antwoord vindt op die vragen. Ook al is nu nog niet precies bekend hoe de regeling bij Philips Pensioenfonds eruit gaat zien: u vindt hier al veel informatie over wat u kunt verwachten.

Informatie over de nieuwe pensioenregels

De nieuwe pensioenregeling gaat voor deelnemers van Philips Pensioenfonds naar verwachting gelden vanaf halverwege 2026. Relatief kort vóór de overgang weten we pas echt wat de nieuwe regeling betekent voor uw persoonlijke situatie. Voordat het zover is, informeren wij u over de verwachte tijdslijnen en over wat we al wél weten over de regeling. Dat doen we onder andere met de vragen en antwoorden op deze pagina. Maar we werken ook aan artikelen en video's waarin we steeds een thema van de nieuwe wet uitlichten en verderop deze pagina vindt u een tijdlijn met de belangrijkste momenten in de besluitvorming en communicatie. Ook via onze digitale nieuwsbrief Gener@ties en ons magazine Generaties houden we u de komende jaren op de hoogte.

Actuele situatie toekomstige pensioenregeling

De werkgever en vakorganisaties hebben met elkaar een overeenkomst gesloten over hoe de pensioenregeling er onder de Wet toekomst pensioenen uit gaat zien. De kern van de gemaakte afspraken is dat in 2026 een solidaire premieregeling van kracht wordt. Daarbij krijgen pensioenopbouwers de keuze om boven een bepaalde salarisgrens de eigen pensioenbijdrage niet of slechts voor een deel te sparen voor pensioen. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de solidaire premieregeling in een uitlegvideo en in vragen en antwoorden. 

Mijn pensioen

Pensioen verandert

Waarom een nieuw pensioenstelsel en wat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe regels? En hoe zorgen we dat elke deelnemer een goede start kan maken in de nieuwe pensioenregeling.

Lees meer

Actueel

Met nieuws- en blogartikelen houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Laatste nieuws

Vraag & Antwoord

Antwoord op de vraag “Kan mijn pensioenpot leegraken?” en andere veelgestelde vragen van deelnemers.

Naar de antwoorden

Deelnemerspanel

Wij testen regelmatig nieuwe ontwerpen, concepten en communicatie bij onze deelnemers. U heeft geen pensioenkennis nodig om mee te kunnen doen.

Aanmelden

Video's: Philips Pensioenfonds legt uit... 

De afgelopen tijd kregen wij de nodige vragen van deelnemers over het nieuwe pensioenstelsel. Op de pagina Vraag & Antwoord geven wij antwoord op allerlei vragen over de nieuwe pensioenwet, onder andere over keuzes, tijdslijnen, invaren en compensatie. 

Naar: vraag & antwoord

"Wat betekent de keuze voor de solidaire premieregeling?"

Het doel van de nieuwe solidaire premieregeling is een persoonlijk pensioen, met bescherming tegen financiële tegenvallers. Binnen de nieuwe pensioenregeling zijn er nieuwe elementen, maar niet alles gaat veranderen. Wat blijft hetzelfde? En wat wordt er anders? Actuaris Pieter Vromen legt het uit in deze video.

“Gaat mijn pensioen straks maandelijks meebewegen?"

Nee, uw pensioen gaat niet iedere maand veranderen. Uw pensioen wordt 1 maal per jaar aangepast. Wat wel iedere maand gaat meebewegen is uw persoonlijke pensioenpot. In deze video legt Directeur Beleggingen Anita Joosten uit hoe dit werkt.

“Kan mijn pensioenpot leegraken?”

Een veelgestelde vraag van onze deelnemers. Daarover kunnen we duidelijk zijn: nee, u krijgt nog steeds pensioen zolang u leeft en hoeft zich geen zorgen te maken dat er geen geld meer is voor uw pensioen. Mike Pernot, Directeur Pensioenen, geeft in deze video meer uitleg over hoe dit werkt. Naar aanleiding van deze video kregen we een extra vraag over het Nabestaandenpensioen, u vindt het antwoord op pagina met vragen en antwoorden. 

Wat gebeurt er de komende tijd?

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en dat betekent dat de werkgevers samen met de vakbonden als eerste aan zet zijn om pensioenkeuzes te maken. Philips Pensioenfonds ondersteunt hen daarbij en toetst de uitvoerbaarheid van de nieuwe regeling. Daarbij wordt onder andere gekeken of de nieuwe regeling fair en uitlegbaar is voor alle belanghebbenden. 

Nu de Wet toekomst pensioenen is aangenomen, bereiden wij u er langzaam op voor dat uw pensioen er straks anders uit gaat zien dan nu. We hebben samen met de werkgevers een tijdlijn ontwikkeld waarin u kunt zien hoe wij toewerken naar de nieuwe pensioenregeling en wat u van ons kunt verwachten in elke fase. Klik op de afbeelding om te bekijken welke informatie u op welk moment kunt verwachten. 

Op weg naar uw nieuwe pensioen

Nieuwe regels voor pensioen

Door de nieuwe Wet toekomst pensioenen gaat pensioen in Nederland er anders uitzien. Zo krijgen alle deelnemers van pensioenfondsen een eigen ‘pensioenpotje’ waaruit hun pensioen wordt betaald. En gaat pensioen, meer dan nu, meebewegen op de golven van de economie. Er komen dus veranderingen aan, maar een aantal dingen blijven hetzelfde: zo is ook straks inkomen geregeld voor na uw pensionering, bij arbeidsongeschiktheid en voor uw eventuele nabestaanden na uw overlijden.

Op 22 november 2022 sprak onze Directeur Pensioenen - Mike Pernot - tijdens een flitswebinar over de nieuwe regels voor pensioen. Wat blijft bestaan, wat wordt er anders en wat betekent dit voor uw pensioen. Hiernaast kunt u de opname van het webinar terugkijken. Er is ook een opname voor deelnemers die pensioen opbouwen. Het is niet meer mogelijk om vragen te stellen. Tijdens het flitswebinar zijn veel vragen gesteld. De antwoorden zijn verzameld op de pagina 'Vraag en Antwoord'. 

Naar Vraag & Antwoord

Een goede start in het nieuwe stelsel

Hoe zorgen we dat elke deelnemer een goede start kan maken in de nieuwe pensioenregeling die in 2026 gaat gelden? Die vraag hebben we als Bestuur onlangs beantwoord. Uiteraard willen we de pensioenen graag volledig verhogen als dat kan. Maar we moeten ook voldoende buffer houden voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling die in 2026 gaat gelden. Voor 2024 is besloten dat volledige indexatie mogelijk is. We kunnen deze verhoging toekennen, omdat we gebruikmaken van ruimere, wettelijke indexatieregels. 

In het overbruggingsplan leest u waarom de toepassing van ruimere indexatieregels 'evenwichtig' is en ziet u wat het effect van de ruimere regels is voor verschillende deelnemersgroepen.

Wat vinden onze deelnemers?

 

Wist u dat 3 van de 10 pensioenopbouwers niet weet dat pensioen gaat wijzigen? Tijdens ons laatste jaarlijkse deelnemersonderzoek vroegen wij naar het vertrouwen in het nieuwe stelsel. Wij doen er alles aan om de belangen van al onze deelnemers zo goed mogelijk mee te nemen en u voortdurend te informeren over de ontwikkelingen. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. Daarnaast organiseren wij deelnemerspanels waarin we feedback vragen op onze communicatie en ontwerpen voor het Pensioen Portaal van de toekomst. 

Vertrouwen in het nieuwe stelsel:

Pensioenopbouwer: “Ik begrijp dat verandering nodig is en zie ook de onzekerheid dat de uitkering beweeglijker wordt. Ik heb wel vertrouwen dat pensioenfondsen hier goed op anticiperen. 

Pensioenontvanger: "het lijkt een realistische methode, die ook wordt toegepast in het buitenland. Bij de vorige wijziging naar FLEX pensioen is het er ook beter op geworden, laten we hopen dat dat nu ook zo is."

 

 

Geen vertrouwen in het nieuwe stelsel

Pensioenopbouwer: “In dit nieuwe stelsel zal ik waarschijnlijk minder geld overhouden op de momenten dat ik het nodig heb, en de berichten in de media en onder collega's zijn niet positief”

Pensioenontvanger: "Het is oneerlijk om de regels te veranderen voor mensen die al een pensioen hebben. Ik kan nu geen aanvullende maatregelen meer nemen en ik heb weinig vertrouwen in de overheid."

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Pensioen duidelijkheid 

Een online platform van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met informatie over wat de nieuwe regels voor pensioen inhouden. 

Naar pensioenduidelijkheid.nl

Overzicht nieuwsberichten

De jaarlijkse verhoging van de pensioenen moet verantwoord zijn gelet op het gegeven dat we in 2026 met een goede financiële gezondheid willen overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. In het jaarlijkse indexatiebesluit licht het Bestuur toe hoe die afweging wordt gemaakt.

Overzicht indexatieberichten