Nieuws

2 november 2023

Nieuws

KWF blij met donatie van gepensioneerden

Philips Pensioenfonds heeft deze maand, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 100.031,53 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.
27 juli 2023

Nieuws

Uniform Pensioenoverzicht 2023 beschikbaar voor iedereen die niet meer in dienst is

Het Uniform Pensioenoverzicht 2023 is beschikbaar voor alle premievrije polishouders (diegenen die niet meer in dienst zijn, maar nog wel pensioen hebben bij Philips Pensioenfonds).
29 juni 2023

Nieuws

Uniform Pensioenoverzicht 2023 beschikbaar voor iedereen die nog in dienst is

Het Uniform pensioenoverzicht 2023 is beschikbaar voor iedereen die die nog in dienst zijn bij Philips, Signify of Versuni
19 juni 2023

Nieuws

Magazine Generaties voortaan tweetalig

Ons magazine Generaties is verschenen. De juni 2023-editie is de eerste editie die zowel in het Nederlands als in het Engels verschijnt. Deelnemers die in MijnPPF hebben aangegeven graag Engelstalige informatie te willen ontvangen, krijgen het magazine in het Engels.
1 juni 2023

Nieuws

Jaarverslag 2022 is gepubliceerd

Het jaar 2022 hebben we in goede financiële gezondheid kunnen afsluiten. De actuele dekkingsgraad aan het einde van het verslagjaar 2022 bedroeg 128,4%.
26 april 2023

Nieuws

Pensioenoverzicht gepensioneerden beschikbaar

De pensioenoverzichten 2023 zijn beschikbaar voor iedereen die pensioen ontvangt.
27 maart 2023

Nieuws

Pensioenen deelnemers Philips Pensioenfonds omhoog

Pensioenverhoging per 1 april 2023 vastgesteld na afweging tussen het geven van zoveel mogelijk indexatie en het beschermen van de financiële buffer
27 maart 2023

Nieuws

Geen verkiezingen voor Verantwoordingsorgaan

Philips Pensioenfonds heeft uitsluitend van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) een kieslijst ontvangen. Omdat deze organisatie als enige een kieslijst heeft ingediend en zich ook geen individuele kandidaten hebben gemeld, volgen er geen verkiezingen.
24 januari 2023

Nieuws

Update: Uw pensioenopbouw bij ons is weer zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Helaas was het tijdelijk niet mogelijk om het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd te zien op mijnpensioenoverzicht.nl. Deze storing is inmiddels opgelost en alle informatie over uw pensioen bij ons is weer zichtbaar.
28 december 2022

Nieuws

Bestuur stelt jaarlijks vast hoeveel indexatie verantwoord is

In 2022 heeft het Bestuur stilgestaan bij de vraag wat de komst van het nieuwe pensioenstelsel én huidige bijzondere omstandigheden, zoals de hoge inflatie en de situatie op financiële markten, betekenen voor de verhoging van de pensioenen in de komende jaren. De uitkomst is dat het Bestuur vanaf 2023 jaarlijks vaststelt wat maximaal verantwoord is als het gaat om de verhoging van de pensioenen.