Nieuws

27 juli 2022

Blog

Vooruitblik naar de tweede helft van het jaar

Midden in deze vakantieperiode blik ik graag kort vooruit naar de tweede helft van dit jaar. De ‘Wet Toekomst Pensioenen’ en het maatschappelijk verantwoord beleggen van uw pensioengeld staan ook in de tweede helft van het jaar weer hoog op de agenda. Daarnaast gaan we ons indexatiebeleid evalueren.

28 juni 2022

Nieuws

Pensioenoverzicht pensioen opbouwers beschikbaar

Bent u nog in dienst bij Philips of Signify? Dan staat het Uniform Pensioenoverzicht 2022 voor u klaar in MijnPPF.

23 juni 2022

Nieuws

Magazine Generaties is verschenen

In deze editie onder andere: twee bestuursleden blikken terug op 2022, hoe houdt Philips Pensioenfonds rekening met het duurzame ontwikkelingsdoel 'Goede gezondheid en welzijn' in de aandelenportefeuille en de nieuwe keuzemogelijkheid 'bedrag ineens'.

7 juni 2022

Nieuws

Jaarverslag 2021 is gepubliceerd

Na een roerig 2020 heeft de financiële positie van het Fonds zich in het verslagjaar verder verbeterd. Het jaar 2021 hebben we in goede financiële gezondheid af kunnen sluiten. De beleidsdekkingsgraad steeg van 109,8% eind 2020 naar 125,8% eind 2021. De actuele dekkingsgraad lag eind 2021 met 132,3% zelfs nog hoger. Hierdoor konden wij eerder dit jaar goed nieuws brengen aan onze deelnemers over de indexatie van de pensioenen.

10 mei 2022

Nieuws

Philips Pensioenfonds belegt nauwelijks in private equity

Afgelopen week zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over beleggingen van pensioenfondsen in complexe beleggingsproducten en prestatievergoedingen die daarbij worden betaald. Philips Pensioenfonds belegt niet of nauwelijks in de relatief dure beleggingscategorieën die onderdeel van dat gesprek zijn. Zo wordt niet belegd in hedge funds en is in het verleden besloten om niet langer te beleggen in private equity. Die beleggingscategorie wordt daarom afgebouwd en er resteert nu nog ongeveer € 2 miljoen, wat neerkomt op circa 0,01% van het belegd vermogen.

24 maart 2022

Nieuws

Pensioenen deelnemers Philips Pensioenfonds omhoog

Philips Pensioenfonds heeft het jaar 2021 in goede financiële gezondheid kunnen afsluiten. Dat betekent goed nieuws voor al onze deelnemers: per 1 april 2022 verhogen we de pensioenen volledig door indexatie.

3 maart 2022

Nieuws

Hebben de gebeurtenissen in Oekraïne invloed op de beleggingen van Philips Pensioenfonds?

Het beleggen van pensioengelden is noodzakelijk om u een goed pensioen te kunnen bieden. Daarom wordt het vermogen van Philips Pensioenfonds belegd. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of de huidige gebeurtenissen in Oekraïne invloed hebben op de beleggingen van het Fonds. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. In dit bericht geven wij u hier meer informatie over.

27 januari 2022

Blog

Het inhalen van gemiste indexatie. Hoe werkt dat?

Philips Pensioenfonds wil een pensioen bieden dat op de lange termijn zijn koopkracht behoudt. Zodat u er straks nog evenveel van kunt kopen als nu. Dat is onze ambitie. Om die ambitie te realiseren, is het van groot belang dat uw pensioen kan worden aangepast aan loonstijgingen (voor pensioenopbouwers) en prijsstijgingen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders). In de periode 2011 tot en met 2021 is uw pensioen bij Philips Pensioenfonds echter niet volledig verhoogd door indexatie. Dat betekent dat u, als u in die periode deelnemer bij ons was, indexatie heeft gemist. In 2022 kunnen we die achterstand een klein beetje terugbrengen door het toekennen van inhaalindexatie. Daar zijn wettelijke regels voor waar wij ons aan moeten houden.

21 december 2021

Nieuws

Magazine Generaties is verschenen

In deze editie onder andere: uw pensioen kan in 2022 omhoog, beleggingskeuzes gericht op duurzame ontwikkelingsdoelen in onze aandelenportefeuille en tips over cybersecurity.

21 december 2021

Nieuws

Premievrije polis? Check uw Pensioenoverzicht!

Iedereen die voorheen bij Philips of Signify heeft gewerkt en nog pensioen heeft bij Philips Pensioenfonds, vindt zijn/haar Uniform Pensioenoverzicht in MijnPPF.