Nieuws

Jaarverslag 2022 is gepubliceerd

1 juni 2023

Het jaar 2022 hebben we in goede financiële gezondheid kunnen afsluiten. De actuele dekkingsgraad aan het einde van het verslagjaar 2022 bedroeg 128,4%. Een beperkte daling vergeleken met de actuele dekkingsgraad ultimo 2021 van 132,3%, ondanks een forse indexatie (per 1 april 2022) van de pensioenen van de pensioenontvangers en houders van premievrije polissen van 7,78% (inclusief inhaalindexatie) en een indexatie van de pensioenen van de pensioenopbouwers van 1,98% (inclusief inhaalindexatie).

De beleidsdekkingsgraad steeg in 2022 juist, van 125,8% eind 2021 naar 128,7% eind 2022. Met deze dekkingsgraad hebben we de pensioenen per 1 april 2023 wederom kunnen verhogen door indexatie zonder teveel in te leveren op onze financiële buffer.

Meer informatie over de gebeurtenissen in 2022 leest u in het jaarverslag.

 

Bijlage Grootte
2.38 MB