Blog

Column 'Pensioenvragen: weet u hoe het zit?' - Gener@ties juli 2021

22 juli 2021

Deze column is geschreven voor deelnemers die nog geen pensioen ontvangen.

“Wordt uw pensioenpremie door ons voor u apart gezet of is deze bestemd voor de huidige pensioenontvangers?” “Wanneer gaat het pensioen in dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd?” “Kunt u bij Philips Pensioenfonds een verzekering voor uw nabestaanden afsluiten? “ Deze vragen legden wij in april voor aan een grote groep deelnemers. We vinden het belangrijk om te weten hoe u denkt over pensioen én wat u erover weet. Want misverstanden kunnen leiden tot een vertekend beeld van wat u straks kunt verwachten als u met pensioen gaat. Met de informatie die wij bij u ophalen met onze onderzoeken, kunnen we onze communicatie verbeteren. Misschien heeft u deze vragen ook beantwoord. Ik kan me voorstellen dat u dan benieuwd bent naar hoe het zit. Graag ga ik eens wat dieper in op deze vragen.

Er is pensioen voor u!

54% van onze deelnemers denkt dat het pensioen van de huidige pensioenontvangers wordt betaald door de werkenden van nu. Deze veronderstelling klopt voor de AOW van de overheid, maar níet voor het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever Philips of Signify. Met uw pensioenpremie wordt pensioen ingekocht voor u! Het bedrag dat nodig is om dat pensioen vanaf de datum van pensioeningang tot uw overlijden uit te keren, wordt voor u specifiek opzij gezet. De pensioenpot van ruim 22 miljard euro bij Philips Pensioenfonds bestaat dus eigenlijk uit zo’n 100.000 potjes, één voor elke deelnemer in het Fonds, aangevuld met een buffer. Beleggen doen we voor alle deelnemers samen. Zo besparen we kosten en kunnen we risico’s spreiden. Dat is voor u voordelig en zo kunnen we u een zekerder pensioen bieden dan wanneer u uw pensioen alleen zou regelen. Er is dus straks zeker ook pensioen voor u!

Uw pensioenleeftijd kiest u zelf

In het onderzoek stelden wij ook de vraag wanneer het pensioen ingaat dat u heeft opgebouwd bij Philips Pensioenfonds. 45% gaf het juiste antwoord: op een moment dat u zelf kiest. Uw pensioenopbouw kent weliswaar een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar, maar dit is enkel de leeftijd op basis waarvan wij uw pensioen berekenen. Uiteindelijk kiest u dus zelf! Dat kan vóór, maar ook ná uw AOW-leeftijd zijn. Bent u 60 jaar geworden? Dan mag u in het flex pensioen zelf uw pensioenleeftijd vast gaan leggen. In de animatie ‘Kiezen pensioenleeftijd’ leggen wij uit hoe dit proces eruitziet en hoe u met de Pensioenplanner uw pensioen kunt berekenen.

Extra verzekering voor als u overlijdt

Bijna de helft van onze deelnemers weet dat het Fonds een extra verzekering aanbiedt voor uw nabestaanden. Dat is mooi, maar de helft van u weet het dus niet. Stel: u komt te overlijden. En uw partner ontvangt geen of een beperkte Anw-uitkering omdat hij of zij niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Dan ontstaat een Anw-hiaat. Uw partner heeft dan minder inkomen. Dit tekort kunt u aanvullen met een Anw-hiaatverzekering. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de informatie op onze website.

Deze thema’s brengen we de komende tijd verder onder uw aandacht. Waarschijnlijk leest u hier de komende maanden dus meer over. En dat allemaal dankzij het geven van uw mening. ?

Jasper Kemme

Algemeen Directeur