Kiezen pensioenleeftijd

Gecontroleerd op: 19 april 2023

Kies uw pensioenleeftijd

Heeft u de 58-jarige leeftijd bereikt? Dan mag u uw pensioenleeftijd gaan kiezen. U bepaalt namelijk zelf op welke leeftijd u met pensioen gaat.

Als u pensioen opbouwt bij Philips Pensioenfonds, kunt u zelf kiezen wanneer u dit pensioen in wilt laten gaan. De hoogte van uw pensioen hangt af van de verschillende keuzes die u maakt. Uw keuze moet uiterlijk 6 maanden voordat u uw pensioen wilt ontvangen, bij Philips Pensioenfonds bekend zijn. Wij helpen u graag deze keuze te maken.

Stap 1: controleer uw gegevens in MijnPPF

MijnPPF is de beveiligde webomgeving waarin u uw persoonlijke pensioeninformatie vindt. Nadat u hebt ingelogd, gaat u naar 'Profiel'. Daar kunt u uw gegevens en die van uw eventuele partner bekijken. Zijn uw gegevens niet juist? Dan kunt u sommige gegevens zelf aanpassen op uw profielpagina. 

Waarom moet ik mijn gegevens controleren?

De juiste gegevens zijn belangrijk, omdat de pensioenbedragen in de Pensioenplanner hierdoor kunnen veranderen. Controleer zeker of de gegevens van uw partner juist zijn. Alleen dan ontvangt uw partner een nabestaandenpensioen na uw overlijden.

Bijlage Grootte

Formulier Partnerregistratie

15 juli 2021

Kloppen de partnergegevens niet? Geef wijzigingen aan ons door met het formulier 'Partnerregistratie'

257.5 kB

Stap 2: bereken de gevolgen van uw keuzes in de Pensioenplanner

In MijnPPF vindt u ook de Pensioenplanner. De Pensioenplanner geeft uw salaris, uw pensioeninkomen en het AOW-pensioen van de overheid grafisch weer. Zolang u nog geen pensioenleeftijd heeft gekozen, gaat de Pensioenplanner uit van de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Bovendien wordt uitgegaan van enkele andere standaardkeuzes. U kunt nu zelf de standaardkeuzes aanpassen en zo berekenen welke financiële gevolgen dat heeft voor uw pensioen. U krijgt zo een goed beeld van uw mogelijke pensioensituatie. Op basis daarvan kunt u uw pensioenleeftijd kiezen.

MijnPPF: Pensioenplanner

Met de Pensioenplanner in MijnPPF kunt u bepaalde pensioenkeuzes doorrekenen.

Ga naar MijnPPF
Pensioenleeftijd

In de Pensioenplanner ziet u welke gevolgen bepaalde ingangsleeftijden hebben voor uw pensioen. Laat u uw pensioen eerder ingaan dan 68 jaar? Dan wordt uw pensioen lager. U stopt namelijk eerder met werken en bouwt daardoor dus minder lang pensioen op. Bovendien ontvangt u uw pensioen dan eerder en daardoor langer. Als u later met pensioen gaat, wordt uw pensioen juist hoger. U kunt uw keuze voor uw pensioendatum overigens niet vastleggen via de Pensioenplanner. In stap 4 leest u hoe u dit kunt doen.

Deeltijdpensioen

Wilt u in de aanloop naar uw pensioendatum alvast minder gaan werken? Dan is deeltijdpensioen een mogelijkheid. U gaat dan minder werken en ontvangt voor de overige uren alvast een deel van uw pensioen. De pensioenopbouw gaat door voor het percentage dat u blijft werken. Met uw manager maakt u afspraken over de invulling van de werktijden tijdens de periode van deeltijdpensioen. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. De gevolgen van deeltijdpensioen kunt u niet doorrekenen in de Pensioenplanner. Er zijn verschillende regelingen waarbinnen u minder kunt werken met behoud van pensioenopbouw. Meer hierover leest u in uw cao.

Verder kunt u in de Pensioenplanner uw keuzes voor het nabestaandenpensioenoverbruggingspensioen en de hoog-/laagregeling doorrekenen.

Ga naar de Pensioenplanner in MijnPPF

Stap 3: geef uw pensioenleeftijd door

U hoeft de keuze voor uw pensioenleeftijd nog niet direct te maken. U moet uw pensioenleeftijd doorgeven uiterlijk zes maanden voordat u uw pensioen wilt laten ingaan. Wilt u bijvoorbeeld met pensioen als u 63,5 jaar bent? Dan moet u dit doorgeven voordat u 63 jaar wordt. Wilt u tussen 68 en 70 jaar met pensioen gaan? Dat kan alleen als uw werkgever dat goed vindt. 

Pensioenleeftijd doorgeven

Weet u wanneer u met pensioen wilt? Stem dit dan af met uw leidinggevende. Bij Philips zorgt uw leidinggevende ervoor dat uw gekozen leeftijd wordt vastgelegd. Werkt u bij Signify? Dan legt u, na afstemming met uw leidinggevende, uw gekozen pensioenleeftijd zelf vast via HR Services.

Philips of Signify stuurt een kopie van de overeenkomst naar Philips Pensioenfonds. U hoeft dus zelf niets door te geven aan het Pensioenfonds. U ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging dat wij uw keuze hebben vastgelegd.

Let op: als u uw pensioenleeftijd heeft gekozen, kunt u deze niet meer wijzigen.

Stap 4: maak keuzes over uw inkomen

Heeft u uw pensioendatum gekozen? Ga dan zes maanden voor uw gekozen pensioendatum naar de Pensioenplanner in MijnPPF. Op dat moment kunt u in de Pensioenplanner uw definitieve pensioenkeuzes invoeren:

De Pensioenplanner neemt u stapsgewijs mee door de verschillende keuzes die u heeft. Heeft u uw keuzes gemaakt? Dan maakt u uw pensioenaanvraag definitief door de samenvatting van uw keuzes uit te printen, te ondertekenen en terug te sturen. Aansluitend wordt uw pensioenaanvraag verwerkt en worden uw keuzes pas definitief gemaakt.

Pensioenkeuzes 6 maanden voor pensionering

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op deze website krijgt u inzicht in uw totale pensioensituatie. Daar ziet u ook het pensioen dat u eventueel bij andere werkgevers heeft opgebouwd.

Naar Mijnpensioenoverzicht.nl