Overbruggingspensioen

Gecontroleerd op: 14 november 2022

Overbruggingspensioen

Kiezen van de hoogte van uw overbruggingspensioen

De keuze ‘Overbruggingspensioen’ geldt alleen voor u als u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaat. Gaat u na uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan is deze informatie over het overbruggingspensioen niet relevant voor u.

  Actiepunt

  Gaat u voor uw AOW-leeftijd met pensioen? En wilt u een overbruggingspensioen?

  Ga naar MijnPPF

  Wat is een overbruggingspensioen?

  Een overbruggingspensioen is een tijdelijk extra pensioen. Als u hiervoor kiest krijgt u dit tijdelijke pensioen samen met het ouderdomspensioen als u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaat. Waarom is dat?

  Als u voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat kunt u kiezen voor een overbruggingspensioen. Zo blijft uw totale bruto inkomen (pensioen en AOW) voor uw AOW-leeftijd en vanaf de ingang van uw AOW-pensioen ongeveer gelijk. U kunt kiezen voor verschillende hoogtes van het overbruggingspensioen. Zo stemt u het overbruggingspensioen af op het AOW-pensioen dat u vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt. Wijzigt uw AOW-leeftijd na de ingang van uw pensioen. Dan kunt u ervoor kiezen uw overbruggingspensioen aan te passen en door te laten lopen tot uw nieuwe AOW-leeftijd.

  Hoe hoog is uw overbruggingspensioen?

  Zes maanden voor pensionering ontvangt u het informatiepakket ‘Met pensioen’. Hierin vindt u een verwijzing naar de Pensioenplanner op MijnPPF. Daar kunt u zelf kiezen voor een overbruggingspensioen. Niet iedereen ontvangt hetzelfde AOW-pensioen van de overheid.
  De hoogte van uw AOW-pensioen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van het aantal jaren dat u vóór uw AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt. Bekijk de website van de SVB voor de hoogte van de verschillende AOW-bedragen.

  Geen overbruggingspensioen in de Pensioenplanner?

  Als in de Pensioenplanner in MijnPPF geen overbruggingspensioen staat vermeld, dan is uw pensioen te laag om een overbruggingspensioen aan te kopen.

   

  Wat zijn uw keuzes?

  U kunt de hoogte van het overbruggingspensioen aanpassen aan de hoogte van het AOW-pensioen. Bekijk de website van de SVB voor de keuzes die u kunt maken. 

  Regeling Vervroegd Uittreden / Bedrijfs-AOW

  Werkt u bij Philips en maakt u gebruik van de ‘Regeling Vervroegd Uittreden’ of werkt u bij Signify en maakt u gebruik van ‘Bedrijfs-AOW’? Dan zijn uw keuzes voor de hoogte van het overbruggingspensioen beperkt. U kunt dan alleen kiezen voor een overbruggingspensioen gelijk aan het bedrag van een 'Gehuwden AOW enkel'.

  Een keuze maken, hoe doet u dat?

  Voor welke hoogte van het overbruggingspensioen kiest u? Denkt u bij het maken van uw keuze aan de volgende zaken.

  • Welk AOW-pensioen ontvangt u vanaf uw AOW-leeftijd? Op de site van de 'Sociale Verzekeringsbank' ziet u wat uw AOW-leeftijd is en hoeveel AOW-pensioen u ontvangt.
  • Heeft u behoefte aan extra inkomen tot uw AOW-leeftijd? Bijvoorbeeld omdat u een jongere partner heeft die geen recht heeft op de AOW-toeslag (zie tekst hieronder)? 
  • Heeft u al een andere inkomensvoorziening tot uw AOW-leeftijd?

  Wat betekent dit voor uw pensioen?

  Kiest u voor een hoger overbruggingspensioen? Dan is het totale pensioeninkomen tot uw AOW-leeftijd hoger. Maar het ouderdomspensioen na uw AOW-leeftijd wordt lager. Dit komt omdat u een deel van uw totale pensioeninkomen al voor uw AOW-leeftijd ontvangt. Het eventuele nabestaandenpensioen voor uw partner verandert niet door uw keuze voor een overbruggingspensioen. Het gaat uitsluitend om uw ouderdomspensioen. 

  Gerelateerde informatie

  Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

  Grafische afbeelding bij nabestaandenpensioen

  Nabestaandenpensioen

  Uw partner ontvangt uw opgebouwde nabestaandenpensioen na uw overlijden. Maar u kunt uw nabestaandenpensioen ook inruilen. U ontvangt dan meer ouderdomspensioen.

  Ga naar nabestaandenpensioen
  Hoog-laagregeling

  Hoog-laagregeling

  Kiest u voor de hoog-laagregeling, dan heeft u eerst meer en later minder pensioeninkomen. Met de hoog-laagregeling heeft u zelf invloed op de hoogte van uw pensioen in een bepaalde periode.

  Ga naar hoog-laagregeling