Bijna met pensioen

Gecontroleerd op:

Bijna met pensioen

Voordat u uw eerste pensioenbetaling ontvangt, kunt u een aantal keuzes maken

Als u met pensioen gaat, verandert niet alleen uw dagelijkse leven, ook uw financiën zijn niet meer hetzelfde. Als pensioenfonds weten wij hoe ingewikkeld het kan zijn om uw pensioensituatie helder te krijgen. Terwijl u belangrijke financiële beslissingen moet nemen over uw pensioen. Wij helpen u hier graag bij.

Brochure

Bijlage Grootte
19 januari 2024

In deze brochure leest u alles over de belangrijkste zaken die u over uw pensioen moet weten wanneer u bijna met pensioen gaat.

4.47 MB

Op deze webpagina geven wij informatie over de keuzes die u heeft. Keuzes voor het nabestaandenpensioen, het overbruggingspensioen en de hoog-laagregeling. Na het lezen van de informatie weet u welke gevolgen deze keuzes hebben. Ook weet u wat er wordt ingehouden op uw pensioen, wat wij nu van u nodig hebben en wanneer u ons moet informeren.

De AOW-leeftijd gaat de komende jaren in stappen omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Uw AOW-leeftijd, ofwel het moment waarop u uw eerste wettelijke AOW-pensioen ontvangt, hangt af van uw geboortedatum. Wilt u weten vanaf wanneer u recht heeft op AOW? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/aow

Belangrijke informatie

Gaat u binnenkort met pensioen? Lees hier over uw keuzes

Nabestaandenpensioen

U heeft in het flex pensioen een nabestaandenpensioen opgebouwd. Uw partner ontvangt dit nabestaandenpensioen na uw overlijden. Maar u kunt uw nabestaandenpensioen ook inruilen. U ontvangt dan meer ouderdomspensioen.

 

Meer over nabestaandenpensioen

Overbruggingspensioen

U ontvangt straks een ouderdomspensioen. Gaat u voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kan het flex pensioen ook voor een overbruggingspensioen zorgen. Wat is een overbruggingspensioen? Wat is de hoogte van het overbruggingspensioen? En welke keuzes kunt u hierin maken?

Meer over overbruggingspensioen

Hoog-laagregeling

Kiest u voor de hoog-laagregeling, dan heeft u eerst meer en later minder pensioeninkomen. Met de hoog-laagregeling heeft u zelf invloed op de hoogte van uw pensioen in een bepaalde periode.

Meer over hoog-laagregeling

Informatiepakket

Zes maanden voor de datum van pensionering ontvangt u een brief met informatie over het aanvragen van uw pensioen. In deze brief leest u hoe u keuzes kunt maken in de Pensioenplanner op MijnPPF. U maakt uw keuzes definitief door de uitdraai van uw keuzes in de Pensioenplanner te printen en te ondertekenen. Bij de brief vindt u ook een aantal formulieren. Deze formulieren stuurt u samen met de uitdraai aan ons terug. Daarna kunnen wij uw pensioen toekennen en ontvangt u uw eerste pensioenbetaling.

Meer over het aanvragen van uw pensioen

Veelgestelde vragen

Wilt u nog meer weten?

U krijgt enkele maanden voordat u met pensioen gaat van ons het informatiepakket ‘Met pensioen’. Hier zitten ook een aantal keuzeformulieren bij die u moet terugsturen. U moet namelijk nog keuzes maken over het nabestaandenpensioen, een overbruggingspensioen (als u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaat) en of u de hoog-laagregeling wilt toepassen. Geef dit minimaal zes maanden voor de door u gewenste ingangsdatum van uw pensioen aan ons door.

Ja, dat kan. De premie die u hiervoor moet betalen wordt ingehouden op het pensioen dat u ontvangt.

Nee, dat kan niet. De keuze die u nu maakt kunt u na pensionering niet meer herzien. Krijgt u na uw pensionering een partner dan kan hij/zij geen aanspraak maken op een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden.

Nee, dat kan niet. Bij pensioeningang wordt bepaald wie er recht heeft op het nabestaandenpensioen. Aangezien u geen partner heeft, is dat niet mogelijk. Krijgt u na uw pensionering een partner dan kan hij/zij geen aanspraak maken op een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden.

Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar uw ingegane pensioen te verhogen met de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. U ontvangt ieder jaar eind maart het jaaroverzicht. Hierop staat informatie over de hoogte van uw pensioen en de eventuele verhoging van uw pensioen in het betreffende jaar. Klik hier om meer informatie te lezen over ons indexatiebeleid.

       

Als uw pensioen lager is dan de zogenoemde wettelijke afkoopgrens, mag Philips Pensioenfonds uw pensioen afkopen. Als dat het geval is krijgt u enkele maanden voordat u met pensioen gaat het informatiepakket waarin dit wordt toegelicht. 

Had u bij pensionering een partner en heeft u gekozen voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen? Dan heeft de partner die u op dat moment had vanaf uw overlijden recht op dat nabestaandenpensioen. Heeft u alleen voor een ouderdomspensioen gekozen? Dan is er geen pensioen voor uw partner. Heeft u kinderen die nog geen 21 jaar zijn? Dan hebben zij altijd recht op wezenpensioen.

U wordt op een aantal manieren geïnformeerd over (wijzigingen in) uw lopende pensioen:

  • Elke maand wordt een nieuwe pensioenspecificatie in MijnPPF geplaatst. Als het nettobedrag van de desbetreffende maand afwijkt van de vorige maand ontvangt u een bericht hierover.
  • U ontvangt ieder jaar in mei het pensioenoverzicht. Hierop staat informatie over de hoogte van uw pensioen en de eventuele verhoging van uw pensioen in het betreffende jaar.
  • U ontvangt één keer per jaar een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Op de website is het overzicht te zien met de ‘betaaldata’.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Betaaldata

Uw pensioen betalen wij vooruit op de 1-ste werkdag van de maand. De dag en het tijdstip waarop uw pensioen wordt bijgeschreven op uw rekening verschilt per bank.

Ga naar betaaldata