Nieuws

Jaarverslag 2020 is gepubliceerd

2 juni 2021

Actuele dekkingsgraad lag eind 2020 weer op het niveau van vóór de crisis

In maart 2020 was er door de coronacrisis grote onrust op financiële markten. Dat had ook invloed op onze buffers. De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds lag op dat moment rond de 100%. Dat betekent dat er precies voldoende vermogen was om alle opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst, te kunnen betalen. Er waren dus geen buffers meer. In de loop van het jaar klaarde de situatie op de financiële markten langzaam op. Uiteraard hebben wij de marktontwikkelingen op de voet gevolgd. Waar nodig hebben wij onze beleggingsportefeuille aangepast. De actuele dekkingsgraad heeft zich vervolgens goed hersteld: deze lag eind 2020 weer op het niveau van vóór de crisis. Daarmee staat Philips Pensioenfonds er financieel gezien weer relatief goed voor. Over het hele jaar bezien steeg de actuele dekkingsgraad van 117,0% eind 2019 naar 117,3% eind 2020. Desondanks daalde de beleidsdekkingsgraad in 2020 van 114,2% (eind 2019) naar 109,8% (eind 2020).

Dat en meer leest u in ons jaarverslag 2020.

Bijlage Grootte

Jaarverslag 2020

2 juni 2021
1.93 MB