Nieuws

24 januari 2019

Nieuws

Januari-editie van magazine Generaties verschenen

Ons magazine Generaties is weer verschenen. Binnenkort besluit het Bestuur over de pensioenverhoging per 1 april 2019. Hoe groot die kans is, leest u op pagina 4. En wist u dat de pensioenpot echt niet leeg is, als u straks met pensioen gaat? Wij ontkrachten een aantal hardnekkige misverstanden over pensioen. Ook is uw pensioen per 1 januari eenvoudiger en overzichtelijker geworden. Vanaf die datum hebben wij alle pensioenen omgerekend naar 68 jaar, maar uiteraard met behoud van de mogelijkheid om zelf een andere pensioenleeftijd te kiezen. Verder in dit nummer: 2.000 kijkjes in de toekomst!

16 januari 2019

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad 119,8%

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gedaald van 120,3% eind november naar 119,8% eind december. De actuele dekkingsgraad nam in de maand december af met ruim 4 procentpunten. Dit heeft geleid tot de afname van de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde weergeeft van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De belangrijkste oorzaak van de daling van de dekkingsgraad was de forse daling van de aandelenmarkten in december 2018. Als de beleidsdekkingsgraad zakt onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad (118,8%), moet Philips Pensioenfonds opnieuw een herstelplan opstellen.

3 januari 2019

Nieuws

Generaties januari 2019 is verschenen

Ons magazine Generaties is weer verschenen. Binnenkort besluit het Bestuur over de pensioenverhoging per 1 april 2019. Hoe groot die kans is, leest u op pagina 4. En wist u dat de pensioenpot echt niet leeg is, als u straks met pensioen gaat? Wij ontkrachten een aantal hardnekkige misverstanden over pensioen. Ook is uw pensioen per 1 januari eenvoudiger en overzichtelijker geworden. Vanaf die datum hebben wij alle pensioenen omgerekend naar 68 jaar, maar uiteraard met behoud van de mogelijkheid om zelf een andere pensioenleeftijd te kiezen. Verder in dit nummer: 2.000 kijkjes in de toekomst!