Nieuws

Dekkingsgraad daalt als gevolg van coronacrisis én door verhoging van de pensioenen

16 april 2020

De actuele dekkingsgraad daalde in de maand maart van 109,8% (eind februari) naar 101,8% (eind maart), oftewel 8 procentpunten. Deze dekkingsgraad-cijfers geven aan dat ook Philips Pensioenfonds flink last heeft van de coronacrisis. De daling van de actuele dekkingsgraad is dan ook met name het gevolg van de ontwikkelingen op financiële markten, die we hierna nog verder toelichten. Een stukje van de daling heeft echter een geheel andere reden, die we in deze onzekere tijden zeker niet onvermeld willen laten: per 1 april 2020 zijn alle pensioenen verhoogd met 0,64%. Hierdoor zijn onze pensioenverplichtingen toegenomen en is de dekkingsgraad met circa 0,7 procentpunt gedaald.

Ontwikkelingen op financiële markten

In maart zagen we flinke schommelingen in de actuele dekkingsgraad doordat financiële markten reageerden op ontwikkelingen rond het coronavirus. In de eerste helft van maart werd duidelijk dat het virus zich snel verspreidde in Europa en de Verenigde Staten. Hierdoor waren steeds meer beperkende maatregelen nodig in het sociaal/economisch verkeer. De zorgen om in een recessie te komen, namen daardoor toe. Toen in de tweede helft van maart overheden en de Europese en Amerikaanse Centrale Bank aankondigden stimuleringsmaatregelen te nemen om de economische schade te beperken veerden de financiële markten op. Het Fonds volgt al deze ontwikkelingen en informeert u maandelijks over de invloed ervan op onze financiële positie.

Daling nog beperkt zichtbaar in beleidsdekkingsgraad

De scherpe daling van de actuele dekkingsgraad in de maand maart is in veel mindere mate terug te zien in de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden laat zien. De beleidsdekkingsgraad was eind maart 112,2%.

Als de gevolgen van het coronavirus de komende periode blijven aanhouden, zal ook de beleidsdekkingsgraad verder dalen. De dekkingsgraad is bepalend voor bijvoorbeeld het indexatie- en kortingsbeleid van Philips Pensioenfonds. De komende periode zal uitwijzen hoe lang de coronacrisis de financiële markten in zijn greep houdt en wanneer herstel gaat optreden. Als pensioenfonds houden we deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Ga naar grafiek dekkingsgraad