Grafiek dekkingsgraad

Gecontroleerd op: 12 augustus 2022

De dekkingsgraad geeft weer of een pensioenfonds financieel gezond is. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. In de grafiek ziet u hoe Philips Pensioenfonds er financieel voor staat.

Actuele cijfers vindt u ook via de link hieronder.

Naar actuele financiële positie

Grenzen indexatiestaffel niet meer aan de orde

Philips Pensioenfonds heeft in 2021 het voornemen uitgesproken om vanaf 2023 gebruik te gaan maken van minder strenge indexatieregels (het zogenoemde ‘transitie-FTK’). Bij gebruik van deze regels, zijn de grenzen die nu zijn opgenomen in de indexatiestaffel van Philips Pensioenfonds (en die worden weergegeven met de kleuren in de grafiek) niet meer aan de orde. Er mag eerder volledig geïndexeerd worden. Over de vraag of wij de ruimte die het transitie-FTK biedt volledig willen gebruiken, moet nog besluitvorming plaatsvinden. Bij die besluitvorming zal ook rekening worden gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van het indexatiebeleid, die in de tweede helft van 2022 zal plaatsvinden. De reden voor deze evaluatie is het grote verschil tussen prijs- en looninflatie in 2021. De prijs- en looninflatie in 2021 vormde de basis voor de besluitvorming over de indexatie in 2022. Meer over deze besluitvorming in dit nieuwsbericht.