Grafiek dekkingsgraad

Gecontroleerd op: 16 mei 2022

De dekkingsgraad geeft weer of een pensioenfonds financieel gezond is. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. In de onderstaande grafiek ziet u hoe Philips Pensioenfonds er financieel voor staat. Voor uw persoonlijke pensioen is de hoogte van de beleidsdekkingsgraad belangrijk. U ziet aan de kleuren in de grafiek wat het gevolg is als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt. Of de pensioenen volledig verhoogd kunnen worden en zelfs inhaalindexatie mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad boven 123%, hangt af van een wettelijk voorgeschreven grens. Deze wettelijke grens varieert in de tijd, met name omdat ook renteontwikkelingen daarop van invloed zijn.

Let op!

Actuele cijfers vindt u ook via de link hieronder.

Naar actuele financiële positie