Financiële positie

Gecontroleerd op:
DashboardNL_2024Q1.png

Financiële positie

Hieronder leest u in het kort de belangrijkste informatie over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

  • De actuele dekkingsgraad per 31 mei 2024 bedroeg 125,0%.
  • De beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2024 bedroeg 125,8%.
     
  • De actuele dekkingsgraad per 31 maart 2024 bedroeg 123,3%.
  • De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2024 bedroeg 126,1%.
  • Het rendement van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 bedroeg 1,3%.
  • Het pensioenvermogen per 31 maart 2024 bedroeg € 18.270 miljoen.
  • De pensioenverplichtingen waren per 31 maart 2024 € 14.816 miljoen.

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag 2024 Q1

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds

Lees hier alle informatie over de dekkingsgraad en beleggingsresultaten

Financiële positie

Hoe gezond is uw Pensioenfonds?

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen.

Meer over Financiële positie

Grafiek dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds.

Dekkingsgraadgrafiek

Beleggingsresultaten

Zorgvuldig beleggen voor uw pensioen

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. De verdeling op enig moment is erop gericht om op termijn een goede kans te hebben op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

Meer over Beleggingsresultaten

Meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u meer weten over de keuzes die Philips Pensioenfonds heeft gemaakt in zijn beleggingsbeleid?

Meer over Beleggingsbeleid

Crisisplan

Wat als er een tekortsituatie dreigt?

Alle pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht een crisisplan op te stellen. In het crisisplan van Philips Pensioenfonds staat beschreven wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Fonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen.

Meer over Crisisplan

Crisisplan samenvatting

Bijlage Grootte
438.91 kB

Veelgestelde vragen

Wilt u nog meer weten?

Elk kwartaal publiceren wij actuele informatie over de financiële positie van het Fonds in het kwartaalverslag. Het kwartaalverslag is te vinden op de website van het Pensioenfonds (www.philipspensioenfonds.nl/financielepositie). Daarnaast vindt u hier een grafiek waarin elke maand de actuele hoogte van de dekkingsgraad wordt weergegeven. Halverwege elke maand wordt deze bijgewerkt.

De dekkingsgraad van de voorgaande maand wordt steeds rond de vijftiende dag van de maand via de website gepubliceerd. Na publicatie wordt een Twitter-bericht uitgestuurd (via @PhilipsPensioen).

DNB publiceert elk kwartaal cijfers die door de individuele pensioenfondsen aan DNB zijn gerapporteerd. De meeste gegevens die DNB publiceert, zijn ook terug te vinden op de website van Philips Pensioenfonds. In het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds vindt u de beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, het belegd vermogen inclusief het daarover behaalde rendement. De zogenoemde ‘premiedekkingsgraad’ publiceert Philips Pensioenfonds in het jaarverslag. De kwartaalverslagen en het jaarverslag kunt u downloaden via www.philipspensioenfonds.nl/downloads

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Ga naar Financiële positie