Financiële positie

Gecontroleerd op 15 april 2021

Financiële positie

Hieronder leest u in het kort de belangrijkste informatie over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

 • De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2021 bedroeg 112,7%.
 • De actuele dekkingsgraad per 31 maart 2021 bedroeg 123,0%.
 • De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 bedroeg 109,8%.
 • De actuele dekkingsgraad per 31 december 2020 bedroeg 117,2%.
 • Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2020 bedroeg 5,4%.
 • Het rendement van 1 januari tot en met 31 december 2020 bedroeg 9,9%.
 • Het pensioenvermogen per 31 december 2020 bedroeg € 22.921 miljoen.
 • De beleidsdekkingsgraad lag per 31 december 2020 met 109,8% nog steeds onder de vereiste dekkingsgraad (118,2%). Het Fonds had per die datum dus nog steeds een tekort. Daarom zal het Fonds het bestaande herstelplan moeten actualiseren en vóór 1 april 2021 ter goedkeuring voorleggen aan de toezichthouder De Nederlandsche Bank.
Herstelplan 2020

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag Q4 2020

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds

Lees hier alle informatie over de dekkingsgraad en beleggingsresultaten

Financiële positie

Hoe gezond is uw Pensioenfonds?

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen.

Meer over Financiële positie

Grafiek dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds.

Dekkingsgraadgrafiek

Beleggingsresultaten

Zorgvuldig beleggen voor uw pensioen

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. Met deze verdeling is er op termijn een goede kans op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

Meer over Beleggingsresultaten

Meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u meer weten over de keuzes die Philips Pensioenfonds heeft gemaakt in zijn beleggingsbeleid?

Meer over Beleggingsbeleid

Crisisplan

Wat als er een tekortsituatie dreigt?

Alle pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht een crisisplan op te stellen. In het crisisplan van Philips Pensioenfonds staat beschreven wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Fonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen.

Meer over Crisisplan

Samenvatting crisisplan

In de samenvatting van het crisisplan leest u meer.

Samenvatting crisisplan 2019

Veelgestelde vragen

Wilt u nog meer weten?

 • Elk kwartaal publiceren wij actuele informatie over de financiële positie van het Fonds in het kwartaalverslag. Het kwartaalverslag is te vinden op de website van het Pensioenfonds (www.philipspensioenfonds.nl/financielepositie). Daarnaast vindt u hier een grafiek waarin elke maand de actuele hoogte van de dekkingsgraad wordt weergegeven. Halverwege elke maand wordt deze bijgewerkt.

 • De dekkingsgraad van de voorgaande maand wordt steeds rond de vijftiende dag van de maand via de website gepubliceerd. Na publicatie wordt een Twitter-bericht uitgestuurd (via @PhilipsPensioen).

 • DNB publiceert elk kwartaal cijfers die door de individuele pensioenfondsen aan DNB zijn gerapporteerd. De meeste gegevens die DNB publiceert, zijn ook terug te vinden op de website van Philips Pensioenfonds. In het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds vindt u de beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, het belegd vermogen inclusief het daarover behaalde rendement. De zogenoemde ‘premiedekkingsgraad’ publiceert Philips Pensioenfonds in het jaarverslag. De kwartaalverslagen en het jaarverslag kunt u downloaden via www.philipspensioenfonds.nl/downloads

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Effect rente en rendement

Met dit model krijgt u een idee van de wijze waarop rente en rendement de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds kunnen beïnvloeden.

Ga naar model