Financiële positie

Gecontroleerd op 15 november 2021

Financiële positie

Hieronder leest u in het kort de belangrijkste informatie over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

 • De actuele dekkingsgraad per 31 oktober 2021 bedroeg 129,9%.
 • De beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2021 bedroeg 123,5%.
   
 • De actuele dekkingsgraad per 30 september 2021 bedroeg 127,7%.
 • De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2021 bedroeg 121,7%.
 • Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2021 bedroeg 0,5%.
 • Het rendement van 1 januari tot en met 30 september 2021 bedroeg 2,3%.
 • Het pensioenvermogen per 30 september 2021 bedroeg € 23.129 miljoen.
 • De pensioenverplichtingen waren per 30 september 2021 € 18.116 miljoen.
 • De beleidsdekkingsgraad lag per 30 september 2021 met 121,7% boven de vereiste dekkingsgraad van 115,9%. Het Fonds had per die datum dus geen tekort meer.  

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag 2021 Q3

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds

Lees hier alle informatie over de dekkingsgraad en beleggingsresultaten

Financiële positie

Hoe gezond is uw Pensioenfonds?

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen.

Meer over Financiële positie

Grafiek dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds.

Dekkingsgraadgrafiek

Beleggingsresultaten

Zorgvuldig beleggen voor uw pensioen

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. De verdeling op enig moment is erop gericht om op termijn een goede kans te hebben op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

Meer over Beleggingsresultaten

Meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u meer weten over de keuzes die Philips Pensioenfonds heeft gemaakt in zijn beleggingsbeleid?

Meer over Beleggingsbeleid

Crisisplan

Wat als er een tekortsituatie dreigt?

Alle pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht een crisisplan op te stellen. In het crisisplan van Philips Pensioenfonds staat beschreven wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Fonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen.

Meer over Crisisplan

Samenvatting crisisplan

In de samenvatting van het crisisplan leest u meer.

Samenvatting crisisplan 2019

Veelgestelde vragen

Wilt u nog meer weten?

 • Elk kwartaal publiceren wij actuele informatie over de financiële positie van het Fonds in het kwartaalverslag. Het kwartaalverslag is te vinden op de website van het Pensioenfonds (www.philipspensioenfonds.nl/financielepositie). Daarnaast vindt u hier een grafiek waarin elke maand de actuele hoogte van de dekkingsgraad wordt weergegeven. Halverwege elke maand wordt deze bijgewerkt.

 • De dekkingsgraad van de voorgaande maand wordt steeds rond de vijftiende dag van de maand via de website gepubliceerd. Na publicatie wordt een Twitter-bericht uitgestuurd (via @PhilipsPensioen).

 • DNB publiceert elk kwartaal cijfers die door de individuele pensioenfondsen aan DNB zijn gerapporteerd. De meeste gegevens die DNB publiceert, zijn ook terug te vinden op de website van Philips Pensioenfonds. In het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds vindt u de beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, het belegd vermogen inclusief het daarover behaalde rendement. De zogenoemde ‘premiedekkingsgraad’ publiceert Philips Pensioenfonds in het jaarverslag. De kwartaalverslagen en het jaarverslag kunt u downloaden via www.philipspensioenfonds.nl/downloads

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Ga naar Financiële positie