Financiële positie

Gecontroleerd op:

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Mede als gevolg van de financiële 'spelregels' die zijn vastgelegd in het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK), kunnen op dit moment de volgende dekkingsgraden worden onderkend.

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag 2023 Q4

Actuele dekkingsgraad
 

De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 2023 125,2%.
 

 

Beleidsdekkingsgraad
 

Daarnaast wordt de dekkingsgraad ook op een andere manier vastgesteld, waarbij deze minder afhankelijk is van dagkoersen: dit is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad te gebruiken als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen of een pensioenfonds voldoende buffers heeft.

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 2023 127,1%.

 

Vereiste dekkingsgraad
 

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet zijn. Is de beleidsdekkingsgraad gelijk aan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over de wettelijk vereiste financiële buffer. Deze buffer dient om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is met name afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico in het beleggingsbeleid wordt genomen, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad.

De vereiste dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 2023 115,3%.

Bedragen in miljoenen euro's        
  Einde 4e kwartaal 2023 Einde 3e kwartaal 2023 Einde 2e kwartaal 2023 Einde 1e kwartaal 2023
Pensioenvermogen 18.157 16.558 17.725 17.794
Pensioenverplichtingen 14.506 12.941 14.009 14.159
Actuele dekkingsgraad 125,2% 128,0% 126,5% 125,7%
Beleidsdekkingsgraad 127,1% 128,0% 128,3% 128,6%

 

Actuele ontwikkelingen

In het vierde kwartaal van 2023 daalde de actuele dekkingsgraad van 128,0% per eind september 2023 naar 125,2% per eind december 2023. Data lieten zien dat de Amerikaanse economie aan het afkoelen was. Bovendien zijn er steeds meer tekenen dat de Amerikaanse, maar ook de Eurozone inflatie, op een duurzame neerwaartse trend is beland. Hierdoor gingen beleggers er in het vierde kwartaal vanuit dat er in 2024 meer ruimte zal zijn voor centrale banken om de beleidsrente te verlagen. Als gevolg hiervan daalde in het vierde kwartaal de rente. Dit leidde tot een positief rendement op de portefeuille met vastrentende waarden. Een lagere rente maakt het per saldo aantrekkelijker om te beleggen in aandelen. Hierdoor was het rendement op de aandelenportefeuille ook positief. De vastgoedportefeuille rendeerde net als in vorige kwartalen negatief. Per saldo was er sprake van een positief rendement op de portefeuille met zakelijke waarden. Omdat zowel het rendement op de portefeuille met vastrentende waarden als op de portefeuille met zakelijke waarden positief was, was in het vierde kwartaal het totale beleggingsrendement positief.


Ondanks het positieve totale beleggingsrendement daalde in het vierde kwartaal de actuele dekkingsgraad. Vanwege de sterk gedaalde rente nam de voorziening pensioenverplichtingen toe. Deze toename was groter dan de toename van de waarde van de totale beleggingen. 

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Dekkingsgraad

Met deze grafiek krijgt u een idee van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Ga naar de grafiek