Beleggingsbeleid

Gecontroleerd op:

Beleggingsbeleid

Philips Pensioenfonds wil een pensioen bieden dat op de lange termijn zijn koopkracht behoudt. Zodat u er straks nog evenveel van kunt kopen als nu. We noemen dit ook wel een 'reëel pensioen'; dat is onze ambitie.

Om die ambitie te realiseren, is het van groot belang dat uw pensioen kan worden aangepast aan prijsstijgingen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders) en loonstijgingen (voor pensioenopbouwers). Dit noemen we ‘indexatie’. Om op lange termijn indexatie van uw pensioen mogelijk te maken, moeten we voldoende rendement behalen met de beleggingen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wilt u meer weten over het rekening houden met milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur in de keuze van de beleggingen?

Ga naar MVB

Meer over het beleggingsbeleid van Philips Pensioenfonds

Lees hier alle informatie over de beleggingen van het Fonds

In het kort

Belangrijkste informatie over het beleggingsbeleid

Wilt u meer weten over de ambitie van Philips Pensioenfonds en de verdeling van de beleggingscategorieën?

Meer over Beleid in het kort

Beleggingsrisico's

Zorgvuldig beleggen voor uw pensioen

Philips Pensioenfonds belegt zijn vermogen om de pensioenen van (oud-)medewerkers van Philips, Signify en Versuni te kunnen betalen. Het beleggen van de pensioengelden is noodzakelijk om u een goed pensioen te kunnen bieden. Beleggen brengt risico’s met zich mee; daarom is het zaak om deze risico’s op een zo goed mogelijke manier te beheersen. Daar is Philips Pensioenfonds dagelijks mee bezig. We leggen graag uit hoe wij hier werk van maken.

Meer over Zorgvuldig beleggen

Kosten pensioen

Wat kost uw pensioen?

Pensioenfondsen beleggen om, binnen vastgestelde risicogrenzen, een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Maar voor het behalen van een zo hoog mogelijk rendement dienen kosten te worden gemaakt zoals transactie- en beheerkosten. Daarnaast is het voeren van de pensioenadministratie uiteraard niet kosteloos. 

Meer over Kosten pensioen

Veelgestelde vragen

Wilt u nog meer weten?

‘Cash’ heeft in beleggingstermen een andere betekenis dan ‘contant geld’. Hiermee worden beleggingen bedoeld die makkelijk te verkopen zijn en veilig zijn. In de praktijk bedoelen we met een belegging in cash dat we investeren in schuldbewijzen van leningen die overheden en bedrijven zijn aangegaan met investeerders met een zeer korte looptijd en een zeer goede kredietwaardigheid. Deze karaktereigenschappen zorgen ervoor dat de beleggingen veilig zijn, doordat deze snel in geld om te zetten zijn. 

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Waarom belegt Philips Pensioenfonds?

In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 1 gaat over de vraag waarom pensioenfondsen beleggen.

Deel 1

Waarin belegt Philips Pensioenfonds?

In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 2 gaat over de vraag waarin wij beleggen.

Deel 2

Hoe bepaalt Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix?

In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 3 gaat over de vraag hoe Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix bepaalt.

Deel 3