Maatschappelijk verantwoord beleggen

Gecontroleerd op:

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB-beleid) geeft weer hoe Philips Pensioenfonds bij het beleggen van uw pensioengeld rekening houdt met maatschappelijke aspecten. Denk daarbij aan milieu en mensenrechten. Dat betekent onder andere dat duurzaamheidsrisico’s zoals klimaatverandering een rol spelen bij beleggingsbeslissingen.

Philips Pensioenfonds heeft een beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen, omdat:

  • deelnemers hebben aangegeven dit belangrijk te vinden,
  • wij als grote belegger een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, en
  • maatschappelijke aspecten van invloed zijn op het risico en rendement van onze beleggingen.

Duurzaamheids-informatie

Wilt u meer weten over ons beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen? Bekijk hier alle documentatie. 

Lees meer

Meer over maatschappelijk verantwoord beleggen bij Philips Pensioenfonds

Lees hier alle informatie over het MVB-beleid van het Fonds

In het kort

Belangrijkste informatie over het MVB-beleid

Philips Pensioenfonds heeft via zijn beleggingen invloed op de maatschappij, zowel positief als negatief. Ook heeft de maatschappij invloed op de waarde van onze beleggingen. Het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen omschrijft hoe we hiermee omgaan bij de keuze voor beleggingen en hoe we zorg dragen voor de beleggingen.

Meer over maatschappelijk verantwoord beleggen in het kort
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in het kort - Beleggingskeuzes, Zorg voor beleggingen en Verantwoording afleggen.

Verantwoorde keuzes

Waar beleggen we wel en niet in?

Philips Pensioenfonds maakt in het nieuwe beleid bewuste ‘verantwoorde’ keuzes. Bijvoorbeeld door vast te leggen in wat voor type bedrijven we niet willen beleggen. Maar ook door een deel van de portefeuille te beleggen in bedrijven die juist een positieve bijdrage kunnen leveren aan thema’s als ‘gezondheid en welzijn’ en ‘verantwoorde consumptie en productie’. Tot slot wordt gekeken of duurzaamheidsaspecten van invloed zijn op het risico en rendement van onze beleggingen.

Meer over Verantwoorde keuzes

Zorg voor beleggingen

Monitoren, dialoog en stembeleid

Als belegger zijn wij van mening dat we onze beleggingen ook verantwoord moeten beheren, ofwel: goed moeten ‘zorgen’ voor onze beleggingen. Dit wordt ook wel ‘stewardship’ genoemd Philips Pensioenfonds is ervan overtuigd dat dit goed is voor de maatschappij én voor de waarde van de beleggingen. Dat betekent dat we onze beleggingen niet alleen monitoren op het te behalen rendement, maar ook op maatschappelijke aspecten. Het betekent ook dat we met bedrijven waar we in beleggen in gesprek gaan (dialoog) en onze invloed uitoefenen via ons stembeleid.

Meer over Zorg voor beleggingen

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Informatie over duurzaamheid

Philips Pensioenfonds biedt een pensioenregeling aan die ecologische of sociale kenmerken promoot. Hiermee wordt de Pensioenregeling geclassificeerd als artikel 8 onder de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze regelgeving ziet toe op informatieverstrekking over duurzaamheid.

Meer Duurzaamheidsinformatie

UNPRI & internationale richtlijnen

Aangesloten bij overkoepelende initiatieven

Philips Pensioenfonds belegt overeenkomstig de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Hiermee wordt het belang aangegeven dat het Fonds toekent aan de integratie van environmental, social en governance-aspecten (ESG) in het beleggingsbeleid.

Ons beleid sluit aan bij internationale richtlijnen voor maatschappelijk ondernemen (MVO). We volgen daarbij de richtlijnen zoals vastgelegd in de zogenoemde Global Compact-principes, de OESO-richtlijnen en de UNGP’s.

Meer hierover

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Beleggingsbeleid

Philips Pensioenfonds belegt zijn vermogen om de pensioenen van (oud-)Philips-medewerkers te kunnen betalen. Het beleggen van de pensioengelden is noodzakelijk om u een goed pensioen te kunnen bieden.

Naar Beleggingsbeleid

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar nieuwsoverzicht