Beleggingsbeleid in het kort

Gecontroleerd op:

Beleggingsbeleid in het kort

Philips Pensioenfonds wil een pensioen bieden dat op de lange termijn zijn koopkracht behoudt. Zodat u er straks nog evenveel van kunt kopen als nu. We noemen dit ook wel een 'reëel pensioen'; dat is onze ambitie. Om die ambitie te realiseren, is het van groot belang dat uw pensioen kan worden aangepast aan prijsstijgingen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders) en loonstijgingen (voor pensioenopbouwers). Dit noemen we ‘indexatie’. Om op lange termijn indexatie van uw pensioen mogelijk te maken, moeten we voldoende rendement behalen met de beleggingen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wilt u meer weten over het rekening houden met milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur in de keuze van de beleggingen?

Ga naar MVB

Strategische verdeling

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. De verdeling op enig moment is erop gericht om op termijn een goede kans te hebben op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

De vastrentende waarden bestaan grotendeels uit relatief ‘veilige’ beleggingen, die een deel van de toekomstige verwachte pensioenuitkeringen in aanzienlijke mate zeker stellen. Denk hierbij met name aan staatsobligaties met een spreiding binnen en buiten Europa. Ook wordt in iets risicovollere vastrentende waarden belegd, zoals bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten. Het hogere risico wordt hierbij gecompenseerd door een hogere rendementsverwachting.

De meer ‘risicovolle’ beleggingen vallen onder de zakelijke waarden. Met deze beleggingen wordt beoogd meer rendement te behalen. Denk hierbij aan de beleggingen in aandelen en onroerend goed.

Vanwege een nieuw pensioenstelsel dat binnen enkele jaren van kracht wordt in Nederland, heeft het Bestuur van Philips Pensioenfonds nagedacht over de vraag wat deze wijziging betekent voor het beleid van het Fonds. We hebben namelijk op korte termijn te maken met een nieuwe werkelijkheid. Het beleid van het Fonds is normaal gesproken gericht op de lange termijn. Maar door de aankomende stelselwijziging is er aanleiding om op enkele punten af te wijken van ons langetermijnbeleid. Het doel hiervan is om onze deelnemers een goede start te laten maken in het nieuwe pensioenstelsel.

Het Algemeen Bestuur heeft eind 2021 onder meer besloten het risicoprofiel van onze beleggingen tijdens de overgang naar een nieuwe regeling te reduceren, waarvoor de allocatie naar zakelijke waarden met 7,5%-punt is afgebouwd ten gunste van staatsobligaties en cash. Daarnaast is de strategische renteafdekking aangepast van een dynamische afdekking naar een hogere en vaste renteafdekking van momenteel 45% van de reële pensioenverplichtingen. In het vierde kwartaal van 2022 is de verdeling van de beleggingsportefeuille licht gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal omdat een deel van het vermogen van het Fonds buiten de beleggingsportefeuille in cash als buffer is aangehouden.

De verdeling van de beleggingsportefeuille is zodoende tijdelijk als volgt: 66,0% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden en 34,0% van het vermogen wordt belegd in zakelijke waarden. Zie voor meer details het taartdiagram hieronder. De paars- en oranje-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de vastrentende waarden. De blauw- en groen-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de zakelijke waarden.

Wilt u meer weten over de aanpassingen in het beleggingsbeleid en de overige besluiten die eind 2021 door het Algemeen Bestuur zijn genomen met het oog op de komst van het nieuwe pensioenstelsel? Klik hier en lees het nieuwsbericht. 

Overzicht van de grootste beleggingen van het Fonds

Rendement van de portefeuille

Wilt u meer weten over het behaalde totaalrendement van de beleggingen? Klik hier

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Waarom belegt Philips Pensioenfonds?

In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 1 gaat over de vraag waarom pensioenfondsen beleggen.

Deel 1

Waarin belegt Philips Pensioenfonds?

In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 2 gaat over de vraag waarin wij beleggen.

Deel 2

Hoe bepaalt Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix?

In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 3 gaat over de vraag hoe Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix bepaalt.

Deel 3