Beleggingsbeleid in het kort

Gecontroleerd op: 29 oktober 2021

Beleggingsbeleid in het kort

Philips Pensioenfonds wil een pensioen bieden dat op de lange termijn zijn koopkracht behoudt. Zodat u er straks nog evenveel van kunt kopen als nu. We noemen dit ook wel een 'reëel pensioen'; dat is onze ambitie. Om die ambitie te realiseren, is het van groot belang dat uw pensioen kan worden aangepast aan prijsstijgingen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders) en loonstijgingen (voor pensioenopbouwers). Dit noemen we ‘indexatie’. Om op lange termijn indexatie van uw pensioen mogelijk te maken, moeten we voldoende rendement behalen met de beleggingen.

  Maatschappelijk verantwoord beleggen

  Wilt u meer weten over het rekening houden met milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur in de keuze van de beleggingen?

  Ga naar MVB

  Strategische verdeling

  Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. De verdeling op enig moment is erop gericht om op termijn een goede kans te hebben op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

  De vastrentende waarden bestaan grotendeels uit relatief ‘veilige’ beleggingen, die een deel van de toekomstige verwachte pensioenuitkeringen in aanzienlijke mate zekerstellen. Denk hierbij met name aan staatsobligaties met een spreiding binnen en buiten Europa. Ook wordt in iets risicovollere vastrentende waarden belegd, zoals bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten. Het hogere risico wordt hierbij gecompenseerd door een hogere rendementsverwachting.

  De meer ‘risicovolle’ beleggingen vallen onder de zakelijke waarden. Met deze beleggingen wordt beoogd meer rendement te behalen dan de vastrentende waarden. Denk hierbij aan beleggingen in aandelen en onroerend goed.

  Binnen enkele jaren gaat pensioen in Nederland er anders uitzien. Dan wordt een nieuw pensioenstelsel van kracht. Voor onze deelnemers betekent dit dat zij, mogelijk al vanaf 1 januari 2024, een eigen ‘pensioenpotje’ krijgen waaruit pensioen wordt betaald. Het Bestuur van Philips Pensioenfonds heeft nagedacht over de vraag wat deze wijziging betekent voor het beleid van het Fonds. We hebben namelijk op korte termijn te maken met een nieuwe werkelijkheid. Het beleid van het Fonds is normaal gesproken gericht op de lange termijn. Maar door de aankomende stelselwijziging is er aanleiding om op enkele punten af te wijken van ons langetermijnbeleid. Het doel hiervan is om onze deelnemers een goede start te laten maken in het nieuwe pensioenstelsel.

  Het Algemeen Bestuur heeft onder meer besloten het risicoprofiel van onze beleggingen tijdens de overgang naar een nieuwe regeling te reduceren door de allocatie naar zakelijke waarden met 7,5%-punt af te bouwen en de opbrengst in staatsobligaties en cash te beleggen. Daarnaast is besloten om de renteafdekking aan te passen van een dynamische afdekking naar een renteafdekking van 50% van de reële pensioenverplichtingen.

  De strategische verdeling van de beleggingsportefeuille is per 30 september 2021 als volgt:

  • 67,5% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden
  • 32,5% van het vermogen wordt belegd in zakelijke waarden.

  In het taartdiagram wordt getoond hoe het belegd vermogen van het Fonds strategisch verdeeld is over de verschillende beleggingscategorieën. De paars- en oranje-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de vastrentende waarden. De blauw- en groen-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de zakelijke waarden.

  Wilt u meer weten over de recente aanpassingen in het beleggingsbeleid en de overige besluiten die door het Algemeen Bestuur zijn genomen met het oog op de komst van het nieuwe pensioenstelsel? Klik hier en lees het nieuwsbericht. 

   Overzicht van de grootste beleggingen van het Fonds

   Rendement van de portefeuille

   Wilt u meer weten over het behaalde totaalrendement van de beleggingen? Klik hier

   Gerelateerde informatie

   Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

   Waarom belegt Philips Pensioenfonds?

   In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 1 gaat over de vraag waarom pensioenfondsen beleggen.

   Deel 1

   Waarin belegt Philips Pensioenfonds?

   In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 2 gaat over de vraag waarin wij beleggen.

   Deel 2

   Hoe bepaalt Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix?

   In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 3 gaat over de vraag hoe Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix bepaalt.

   Deel 3