Beleggingsbeleid in het kort

Gecontroleerd op 26 januari 2021

Beleggingsbeleid in het kort

Philips Pensioenfonds wil een pensioen bieden dat op de lange termijn zijn koopkracht behoudt. Zodat u er straks nog evenveel van kunt kopen als nu. We noemen dit ook wel een 'reëel pensioen'; dat is onze ambitie. Om die ambitie te realiseren, is het van groot belang dat uw pensioen kan worden aangepast aan prijsstijgingen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders) en loonstijgingen (voor pensioenopbouwers). Dit noemen we ‘indexatie’. Om op lange termijn indexatie van uw pensioen mogelijk te maken, moeten we voldoende rendement behalen met de beleggingen.

  Maatschappelijk verantwoord beleggen

  Wilt u meer weten over het rekening houden met milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur in de keuze van de beleggingen?

  Ga naar MVB

  Strategische verdeling

  Het beleggingsbeleid van Philips Pensioenfonds gaat uit van onderstaande verdeling tussen vastrentende waarden (zoals obligaties) en zakelijke waarden (zoals aandelen en onroerend goed). Met deze verdeling is er een goede kans op het halen van onze ambitie, namelijk een reëel pensioen, zonder dat de risico’s te groot worden. Hierbij wordt uitgegaan van de scenario's die het Fonds, mede op basis van historie, hanteert om vast te stellen of de ambitie haalbaar is. De strategische verdeling is als volgt:

  • 60% van het vermogen van het Pensioenfonds wordt belegd in vastrentende waarden. Deze bestaan grotendeels uit relatief ‘veilige’ beleggingen, die een deel van de toekomstige verwachte pensioenuitkeringen in aanzienlijke mate zeker stellen. Denk hierbij met name aan staatsobligaties met een spreiding binnen en buiten Europa. Tevens wordt in iets risicovollere vastrentende waarden belegd, zoals bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten. Het hogere risico wordt hierbij gecompenseerd door een hogere rendementsverwachting. Ten slotte vallen ook beleggingen in cash onder de vastrentende waarden.
  • 40% van het vermogen van het Pensioenfonds wordt belegd in zakelijke waarden. Dat zijn de meer ‘risicovolle’ beleggingen. Met de zakelijke waarden wordt beoogd een overrendement te behalen ten opzichte van de verplichtingen. Denk hierbij aan de beleggingen in aandelen en onroerend goed.
  Overzicht van de grootste beleggingen van het Fonds

  Rendement van de portefeuille

  Wilt u meer weten over het behaalde totaalrendement van de beleggingen? Klik hier

  Gerelateerde informatie

  Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

  Waarom belegt Philips Pensioenfonds?

  In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 1 gaat over de vraag waarom pensioenfondsen beleggen.

  Deel 1

  Waarin belegt Philips Pensioenfonds?

  In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 2 gaat over de vraag waarin wij beleggen.

  Deel 2

  Hoe bepaalt Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix?

  In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 3 gaat over de vraag hoe Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix bepaalt.

  Deel 3