Serie over beleggen - deel 3

Gecontroleerd op:

Deel 3: Hoe bepaalt Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix?

Toekomstige pensioenuitkeringen vormen basis van het beleggingsbeleid

Dit is het 3e en laatste deel van de serie over beleggen. In het 1e deel hebben we uitgelegd dat het zonder te beleggen niet mogelijk is om een betaalbaar pensioen op te bouwen. In het 2e deel vertelden we in welke beleggingscategorieën Philips Pensioenfonds belegt. Hierbij zagen we dat rendement en risico hand in hand gaan. Een veilige belegging in staatspapier levert dan ook minder rendement op dan een risicovollere belegging in aandelen. In dit laatste deel over beleggen leggen we uit hoe Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix bepaalt. Philips Pensioenfonds moet nu en in de toekomst pensioenen uitbetalen. Het is onze ambitie dat we deze pensioenen ieder jaar verhogen door indexatie. Op deze manier behoudt uw pensioen op de lange termijn zijn koopkracht. Deze ambitie vormt de basis voor het beleggingsbeleid van het Fonds. Via een zogenoemde ‘ALM-studie’ wordt bekeken welke beleggingsmix het beste bij de ambitie past. Zo’n studie helpt dus te bepalen waarom bijvoorbeeld 27,5% van ons vermogen wordt belegd in aandelen en niet 25% of 40%. ALM staat voor Asset Liability Management. Met de assets worden de beleggingen bedoeld. De liabilities zijn de (toekomstige) pensioenuitkeringen.

Vanwege onzekerheid wordt met economische toekomstscenario’s gewerkt

Philips Pensioenfonds bepaalt zijn beleggingsmix in principe voor een langere periode. In een ALM-studie wordt veelal gekeken naar een periode van 15 jaar. Natuurlijk weet niemand hoe de wereld er over 15 jaar uitziet. Ook Philips Pensioenfonds niet. We moeten in ons beleggingsbeleid dus rekening houden met onzekerheid. Dit doen we door te werken met verschillende economische scenario’s. Dit zijn positieve scenario’s, maar zeker ook negatieve scenario’s. Door met zoveel mogelijk verschillende economische scenario’s te werken, krijgen we een zo goed mogelijk beeld van de wijze waarop het beleggingsvermogen van Philips Pensioenfonds zich in de toekomst kan ontwikkelen. In een typische ALM-studie gaat het daarbij om zo’n 2.000 verschillende economische scenario’s! Hierdoor kunnen we zien hoe ons belegd vermogen zich de komende 15 jaar zal ontwikkelen gedurende zowel goede als slechte economische omstandigheden. En wat we kunnen verbeteren door de beleggingsmix aan te passen. 

Een meer risicovolle beleggingsmix zal meer rendement opleveren in positieve scenario’s…

Een voorbeeld van een positief economisch scenario kan zijn dat aandelen de komende 15 jaar gemiddeld genomen een jaarlijks rendement van 5% laten zien en dat de rente naar 3% stijgt. In een ALM-scenario wordt ook rekening gehouden met inflatie. In een positief scenario zal de inflatie niet te hard stijgen. Al deze zaken maken het makkelijker voor Philips Pensioenfonds om zijn ambitie te behalen. Philips Pensioenfonds kan nu simuleren wat over 15 jaar bij een bepaalde beleggingsmix de waarde van de beleggingsportefeuille zal zijn en of dat dit genoeg is om in de toekomst pensioenuitkeringen te betalen en de pensioenen te indexeren. Als uit dit soort simulaties blijkt dat er in de toekomst niet genoeg vermogen is om de pensioenen te betalen en te verhogen door indexatie zal er relatief meer belegd moeten worden in risicovollere beleggingen zoals aandelen en vastgoed. Deze zullen immers een hoger rendement genereren. 

…maar zal bij negatievere scenario’s sneller leiden tot verliezen

Maar een beleggingsportefeuille die relatief meer rendement maakt, brengt automatisch ook meer risico met zich mee. Vooral in negatieve economische toekomstscenario’s is dit van belang. Hoewel een meer risicovolle beleggingsmix in positieve scenario’s een hoger rendement zal laten zien, zal het belegd vermogen bij zo’n mix gedurende scenario’s waarin het economisch tegenzit juist forser dalen dan een relatief veiligere beleggingsmix. 

ALM probeert de juiste balans tussen rendement en risico te vinden

In een ALM-studie proberen we de beleggingsmix te vinden waarin de juiste balans gevonden wordt tussen hoeveel rendement we willen maken met onze beleggingen en hoeveel risico we hierbij willen lopen. Zoals eerder gezegd streeft Philips Pensioenfonds naar een pensioen dat ieder jaar meegroeit met de inflatie. Om dit te realiseren, moet er rendement op de beleggingen gemaakt worden. En dus moet er risico genomen te worden. Maar het risico mag niet te groot worden. Zo kan het nemen van teveel risico bijvoorbeeld leiden tot een te hoge kans dat bij tegenzittende economische ontwikkelingen pensioenen niet langer verhoogd kunnen worden door indexatie of misschien zelfs verlaagd moeten worden. Philips Pensioenfonds houdt dus continu in de gaten of er niet teveel risico met zijn beleggingen genomen wordt. Op deze manier hopen we de beleggingsmix te vinden die Philips Pensioenfonds over een periode van 15 jaar helpt zijn ambitie te realiseren.