Blog

Column Gener@ties voor pensioenontvangers

Door:
3 november 2020

Helpt u mee om anderen de juiste pensioenkeuzes te laten maken?

U weet als geen ander hoe het is om met pensioen te zijn en welke pensioenkeuzes u daarvoor heeft moeten maken. De werkende generatie is meestal nog niet met pensioen bezig en stelt pensioenkeuzes vaak uit. Vandaag start de Pensioen3daagse. Dan wordt landelijk extra aandacht besteed aan pensioen. Philips Pensioenfonds wil deze dagen juist de jongere generaties bewustmaken van pensioenkeuzes. Ook u kunt hier een steentje aan bijdragen! Ga eens het gesprek aan met uw kinderen, kleinkinderen en oud-collega’s die nog niet met pensioen zijn. Zodat zij op het juiste moment hun pensioen checken!

U bent misschien pas net met pensioen. Of het is al wat langer geleden. Voordat u met pensioen ging, heeft u in de loop van uw werkende leven keuzes gemaakt over uw pensioen. Over uw pensioendatum, over het wel of niet behouden van nabestaandenpensioen, over het afsluiten van een Anw-hiaatverzekering of over meer of minder werken in aanloop naar uw pensioen. Vertel uw familie en vrienden wat uw ervaringen zijn, en hoe zij kunnen bepalen wat de juiste keuzes voor hun situatie zijn.

Help anderen met hun pensioen!

Ook u kunt uw familie, vrienden en kennissen helpen met hun pensioenkeuzes. Niet door pensioenadvies te geven. Maar door hen er bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven op te wijzen dat het verstandig is even hun pensioen te checken via de website van hun pensioenfonds of een telefoontje met de klantenservice. Het gaat hierbij om fijne gebeurtenissen zoals samenwonen, trouwen of een kind krijgen of ingrijpende gebeurtenissen zoals scheiden of overlijden. Gebeurtenissen waarbij de direct betrokkenen over het algemeen met hele andere dingen bezig zullen zijn dan met hun pensioen. Juist in die situaties kan uw tip om ook even aan het pensioen te denken erg belangrijk zijn.

Meer informatie over pensioenkeuzes

Wilt u weten hoe deze zaken ook alweer bij Philips Pensioenfonds geregeld zijn? Op onze website kunt u de informatie over de gevolgen van een aantal levensveranderingen nog eens op uw gemak nalezen. In de Pensioenplanner op MijnPPF kunnen uw oud-collega’s bij Philips of Signify een overzicht van hun persoonlijke pensioensituatie inzien en zelf berekenen wat er gebeurt met hun pensioen als ze bijvoorbeeld minder gaan werken. Helpt u mee om pensioenkeuzes makkelijker voor iedereen te maken?

Jasper Kemme
Algemeen Directeur