MijnPPF


MijnPPF  

U regelt snel en eenvoudig uw pensioenzaken op onze beveiligde pensioenomgeving ‘Mijn Philips Pensioenfonds’ (MijnPPF). De Pensioenplanner waarmee u uw pensioen kunt berekenen is onderdeel van MijnPPF. U logt in met DigiD.

Now available: English-language guide MijnPPF

This English-language guide takes you on a step-by-step tour of MijnPPF, to help you find your way. Check out the English guide!

Vragen en antwoorden over MijnPPF

1. Wat kan ik allemaal in MijnPPF doen?

Antwoord

- Uw persoonlijke gegevens zelf aanpassen: uw woonadres (alleen als u in of naar het buitenland verhuist), uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer;

- Ons laten weten op welke wijze u het liefst wordt geïnformeerd: digitaal of per post;

- Uw jaaropgave, pensioenoverzichten en kwartaaloverzichten inzien;

- Diverse formulieren downloaden, bijvoorbeeld als u een waardeoverdracht wilt aanvragen;

- Online uw pensioenaanvraag doorlopen, kort voordat u met pensioen gaat;

- Uitrekenen wat bepaalde keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen.

Sluit

2. Bouwt u pensioen op?

Antwoord

Dan heeft u toegang tot MijnPPF en de Pensioenplanner.

Let op! Heeft u pensioen opgebouwd in het flex pensioen met verschillende pensioenrichtleeftijden? Dan is per 1 januari 2019 de pensioenrichtleeftijd van uw gehele pensioen hetzelfde geworden. Al uw eerder opgebouwde pensioen is vanaf die datum omgerekend naar een hoger ouderdomspensioen op pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Bij deze omrekening is geen waarde verloren gegaan. In de Pensioenplanner wordt uw pensioen volgens deze situatie getoond. Heeft u in de eindloonregeling pensioen opgebouwd? Dan is het goed om te weten dat de pensioenrichtleeftijd van uw pensioen binnenkort 68 jaar wordt. Al uw eerder opgebouwde pensioen gaan wij namelijk omrekenen naar een hoger ouderdomspensioen op pensioenrichtleeftijd 68 jaar. De Pensioenplanner houdt hier op dit moment nog geen rekening mee. In het scherm waarin u pensioenkeuzes kunt doorrekenen, wordt wél al uw pensioensituatie getoond als uw totale pensioen is omgerekend naar 68 jaar. U kunt daar zelf andere keuzes doorrekenen.Sluit

3. Ontvangt u (nabestaanden)pensioen?

Antwoord

Dan heeft u wel toegang tot MijnPPF maar niet tot de Pensioenplanner. Uw pensioen is tenslotte al geregeld.Sluit

4. Ontvangt u een wezenpensioen of bent u een ex-partner?

Antwoord

Dan kunt u geen gebruik maken van MijnPPF en de Pensioenplanner.Sluit

5. Woont u in het buitenland?

Antwoord

Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit bezit, kunt u met uw DigiD inloggen op MijnPPF en de Pensioenplanner.

Heeft u geen DigiD? Vraag DigiD dan hier aan. U kunt uw DigiD ophalen bij verschillende balies in Nederland (ook grensregio's) en bij ambassades in het buitenland.

Kunt u geen DigiD aanvragen? Maak dan hier een account aan waarmee u kunt inloggen op MijnPPF en de Pensioenplanner.Sluit uitklap

6. Is er wat gewijzigd in de Pensioenplanner?

Antwoord

In de kalender ziet u wat er is gewijzigd in de Pensioenplanner. Bekijk de kalender. Sluit

7. Heeft u nog vragen?

Antwoord

U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact met ons opnemen.
Bel hiervoor de Klantenservice: 030 - 277 56 40. Sluit


Laatste wijziging: 21-05-2019

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties