Nieuws

Bewuste beleggingskeuzes gericht op 4 duurzame ontwikkelingsdoelen

20 december 2021

Begin vorig jaar hebben ruim 5.000 deelnemers hun mening hebben gegeven over de voornemens die het Bestuur destijds had over het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Gedurende de tweede helft van 2020 is het MVB-beleid verder uitgewerkt en door het Bestuur vastgesteld. Daarna is meteen begonnen met het uitvoeren van dat beleid. Dat gebeurt stap voor stap. Zo zijn we begonnen met transparanter communiceren over het MVB-beleid. Bijvoorbeeld door het publiceren van meer informatie over het voeren van dialoog met bedrijven en het stemmen. Ook zijn we gestopt met beleggen in bedrijven die meer dan 25% van de omzet halen uit kolen (mijnen en energieopwekking) en olieteerzanden. Begin december is de volgende grote stap gezet. Hieronder leest u in het kort wat deze stap inhoudt en u vindt een verwijzing naar een achtergrondartikel in ons magazine.

Meer weten?

In ons magazine Generaties leest u vanaf pagina 10 meer over deze belangrijke stap in ons beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Naar Generaties

Belangrijke stap per december 2021

Het Fonds maakt bewuste beleggingskeuzes, onder andere door te beleggen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van vier geselecteerde duurzame ontwikkelingsdoelen. Met de invoering hiervan willen we meer gaan beleggen in dit soort bedrijven dan voorheen. Dat doen we stapsgewijs en begin december 2021 is dit doorgevoerd in onze portefeuille ‘aandelen in ontwikkelde markten’, waar ongeveer één vijfde van het vermogen van Philips Pensioenfonds in is belegd. Philips Pensioenfonds koos daarvoor vier doelen die passen bij het Fonds. De ontwikkelingsdoelen waar het Fonds aan wil bijdragen zijn ‘Goede gezondheid en welzijn’, ‘Klimaatactie’, ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘Verantwoorde consumptie en productie’.Bij onze deelnemers is getoetst of men zich kon vinden in deze vier duurzame ontwikkelingsdoelen Het onderzoek bevestigde dat de gekozen ontwikkelingsdoelen de juiste waren: men kon zich goed in deze doelen vinden.