Blog

Het inhalen van gemiste indexatie. Hoe werkt dat?

27 januari 2022

Philips Pensioenfonds wil een pensioen bieden dat op de lange termijn zijn koopkracht behoudt. Zodat u er straks nog evenveel van kunt kopen als nu. Dat is onze ambitie. Om die ambitie te realiseren, is het van groot belang dat uw pensioen kan worden aangepast aan loonstijgingen (voor pensioenopbouwers) en prijsstijgingen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders). In de periode 2011 tot en met 2021 is uw pensioen bij Philips Pensioenfonds echter niet volledig verhoogd door indexatie. Dat betekent dat u, als u in die periode deelnemer bij ons was, indexatie heeft gemist. In 2022 kunnen we die achterstand een klein beetje terugbrengen door het toekennen van inhaalindexatie. Daar zijn wettelijke regels voor waar wij ons aan moeten houden. Hoe dat werkt, leg ik hieronder uit.

Het inhalen van gemiste indexatie. Hoe werkt dat?

Wanneer is het mogelijk om indexatie in te halen?

Pas als de beleidsdekkingsgraad boven een bepaalde wettelijk voorgeschreven grens uitkomt, mag gemiste indexatie worden ‘ingehaald’. Deze wettelijke grens varieert in de tijd, met name omdat ook renteontwikkelingen daarop van invloed zijn. Op dit moment is de grens voor Philips Pensioenfonds 124%. Inhaalindexatie mag bovendien alleen in kleine stapjes worden gegeven. Elk jaar mag het Pensioenfonds u een inhaalindexatie geven van 1/5 deel van het aantal procentpunten dat de beleidsdekkingsgraad boven die wettelijke grens ligt. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: als de beleidsdekkingsgraad in enig jaar 129% is, dan mag in het jaar daarna een inhaalindexatie van maximaal 1% (129% min 124% = 5% x 1/5) worden gegeven. De beleidsdekkingsgraad lag eind 2021 iets boven de 124%. Dat betekent dat wij een beperkte inhaalindexatie kunnen toekennen. U ontvangt in maart persoonlijk bericht met informatie over de verhoging van uw pensioen per 1 april 2022.
 

Hoeveel indexatie heeft u gemist tussen 2011 en 2021?

 

Pensioenontvangers en premievrije polishouders

12,6%

Pensioenopbouwers in het flex pensioen (cao en senior directors)

19,2%

Pensioenopbouwers in het flex pensioen (executives)

21,1%

Wat zijn de verwachtingen voor indexatie van uw pensioen in de komende jaren?

Wij hebben onszelf als doel gesteld dat alle deelnemers zo goed mogelijk starten in het nieuwe pensioenstelsel (mogelijk al per 2024). Dat betekent onder andere dat we voor alle deelnemers een pensioen willen bereiken dat zo dicht mogelijk ligt bij onze ambitie: een pensioen op basis van volledige pensioenopbouw (voor pensioenopbouwers) en volledige indexatie. Eind 2021 namen wij als Bestuur enkele besluiten om dit te bereiken. Ik licht er graag twee uit:

  • We maken zoveel mogelijk gebruik van wettelijke mogelijkheden om eerder en hogere indexatie te kunnen geven.
  • We beschermen onze financiële buffer zo goed als mogelijk, zodat deze bij de start van het nieuwe stelsel ten goede kan komen aan de persoonlijke pensioenpotjes van onze deelnemers.

 

Jasper Kemme
Algemeen Directeur

Meer over deze besluiten?

Voor meer informatie over de genoemde besluiten, verwijs ik u graag naar ons nieuwsbericht van eind 2021. 

Naar nieuws