Nieuws

Hebben de gebeurtenissen in Oekraïne invloed op de beleggingen van Philips Pensioenfonds?

3 maart 2022

Het beleggen van pensioengelden is noodzakelijk om u een goed pensioen te kunnen bieden. Daarom wordt het vermogen van Philips Pensioenfonds belegd. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of de huidige gebeurtenissen in Oekraïne invloed hebben op de beleggingen van het Fonds. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. In dit bericht geven wij u hier meer informatie over.

We volgen de situatie op de voet

In dit bericht lichten wij toe wat de financiële effecten zijn op het Fonds van de gebeurtenissen in Oekraïne. Op dit moment is nog veel onzeker, we monitoren de situatie samen met onze vermogensbeheerder. We ondernemen actie als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. 
 

Beleggingen in Rusland en Oekraïne minimaal

Philips Pensioenfonds heeft maar weinig beleggingen in Oekraïne en Rusland. Hierdoor is het directe effect van de gebeurtenissen in Oekraïne op de portefeuille klein. In totaal gaat het om minder dan 0,1% van alle beleggingen van het Fonds. Het grootste deel hiervan is belegd in Oekraïne. Slechts 0,01% van de portefeuille is belegd in Russische bedrijven. Het Fonds belegt niet in Russische staatsbedrijven of staatsobligaties. In Oekraïne heeft het Fonds beleggingen in bedrijven en in staatsobligaties.
 

Beleggingen in Rusland in maart uit de benchmark

De aandelenportefeuille van Philips Pensioenfonds wordt passief belegd. Dat betekent dat we onze portefeuille exact beleggen volgens een bepaalde benchmark. In dit geval gaat het om de MSCI Emerging Markets Index. In maart worden bedrijven die genoteerd zijn aan de Russische beurs door MSCI uit deze benchmark gehaald. Dat betekent dat we deze aandelen gaan verkopen.
 

Onzekerheid op financiële markten

De gebeurtenissen zorgen voor meer onzekerheid op financiële markten wereldwijd. Indirect heeft dit uiteraard ook invloed op de beleggingen van Philips Pensioenfonds. Zo hebben beleggingen met een hoger risicoprofiel, zoals aandelen, te lijden onder deze onzekerheid. Daarnaast zien we dat inflatieverwachtingen toenemen, omdat die verwachtingen onder andere gedreven worden door energieprijzen en Europa voor een gedeelte van de energievoorziening afhankelijk is van Rusland. Een hogere inflatie is niet gunstig voor pensioenfondsen, omdat daardoor meer geld nodig is voor het behoud van koopkracht.