Nieuws

Jaarverslag 2021 is gepubliceerd

7 juni 2022

Na een roerig 2020 heeft de financiële positie van het Fonds zich in het verslagjaar verder verbeterd.

Het jaar 2021 hebben we in goede financiële gezondheid af kunnen sluiten. De beleidsdekkingsgraad steeg van 109,8% eind 2020 naar 125,8% eind 2021. De actuele dekkingsgraad lag eind 2021 met 132,3% zelfs nog hoger. Hierdoor konden wij eerder dit jaar goed nieuws brengen aan onze deelnemers over de indexatie van de pensioenen.

Meer informatie over de gebeurtenissen in 2021 leest u in het jaarverslag.

 

Bijlage Grootte
1.98 MB