Indexatiestaffel

Gecontroleerd op: 28 maart 2023

Indexatiestaffel

Het Algemeen Bestuur streeft ernaar uw pensioen te verhogen met de looninflatie (als u pensioenopbouwer bent) of met de prijsinflatie (als u pensioenontvangers of houder van een premievrije polis bent). In het indexatiebeleid is deze ambitie vastgelegd. Onderdeel van het indexatiebeleid is ook de zogenoemde indexatiestaffel, die het uitgangspunt is bij het vaststellen van de indexatie die jaarlijks feitelijk wordt toegekend. We spreken nadrukkelijk van het uitgangspunt. Enerzijds omdat het Bestuur kan afwijken van de staffel, anderzijds omdat nooit meer indexatie kan worden toegekend dan wettelijk is toegestaan. 

Beleidsdekkingsgraad

Wilt u weten hoe uw Pensioenfonds er op dit moment financieel gezien voorstaat? Bekijk dan de grafiek.

Dekkingsgraadgrafiek

De indexatiestaffel geeft weer bij welke beleidsdekkingsgraad de pensioenen in beginsel volledig of gedeeltelijk worden verhoogd of moeten worden verlaagd. De indexatiestaffel wordt periodiek aangepast, met name omdat niet meer indexatie kan worden toegekend dan wettelijk is toegestaan. Hieronder is de actuele indexatiestaffel opgenomen.

Daarbij is het goed het volgende te melden. Tot voor kort was volledige indexatie mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 123%. Op dit moment ligt deze wettelijke grens beduidend hoger, namelijk 138,6%. Dit komt omdat renteontwikkelingen en ook de inflatie daarop van invloed zijn. Daarnaast is het goed om te weten, dat door een recent besluit van het Algemeen Bestuur naast de indexatiestaffel ook een jaarlijks vast te stellen maximum bepalend is voor de hoogte van de indexatie. Hierover leest u meer hieronder.

 

Bestuur stelt jaarlijks vast welke indexatie maximaal verantwoord is

Vanaf 2023 stelt het Bestuur jaarlijks vast wat maximaal verantwoord is als het gaat om de verhoging van uw pensioen. Daarbij kijkt het Bestuur naar een groot aantal relevante feiten en omstandigheden, zoals de financiële situatie, de hoogte van de inflatie, de situatie op financiële markten, verschillen tussen deelnemersgroepen, de resterende periode tot de overgang naar een nieuw pensioenstelsel en hoeveel andere pensioenfondsen aan pensioenverhogingen geven. Het Bestuur maximeert de indexatie om de financiële buffer te beschermen. Deze buffer komt straks voor een groot deel ten goede aan de persoonlijke pensioenpotjes van de deelnemers, waardoor alle deelnemers een goede start kunnen maken in het nieuwe pensioenstelsel. Dat is belangrijk omdat pensioen in het nieuwe pensioenstelsel, meer dan nu, gaat meebewegen op de golven van de economie. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

Indexatiestaffel

Hoogte beleidsdekingsgraad

Kunnen de pensioenen volledig of gedeeltelijk worden verhoogd of is verlaging aan de orde?
Let op! Naast de hoogte van de dekkingsgraad, is bepalend wat wettelijk mogelijk / nodig is en welke indexatie het Bestuur maximaal verantwoord vindt. Hier wordt jaarlijks over besloten.

<100%

Verlaging van uw pensioen is aan de orde

100% - 110%

Uw pensioen kan niet worden verhoogd

110% - 138,6%

Uw pensioen kan gedeeltelijk worden verhoogd

>138,6%

Uw pensioen kan volledig verhoogd worden, inhaalindexatie is mogelijk

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar Nieuwsoverzicht
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is onder andere afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie