Jaarverslag

Jaarverslag  

Philips Pensioenfonds publiceert ieder jaar het jaarverslag over het voorgaande jaar. Met dit jaarverslag informeert het Fonds u over de financiële positie van het Fonds en belangrijke ontwikkelingen die in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden. Vaste onderdelen in het jaarverslag zijn onder andere de kerngegevens, het verslag van het Algemeen Bestuur en de jaarrekening. Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen die in het jaarverslag 2016 staan. Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Dan kunt u via 'lees meer' het jaarverslag openen om het hele hoofdstuk te lezen.

Kerngegevens, Profiel en Personalia

Wilt u in één oogopslag inzicht krijgen in de financiële positie van Philips Pensioenfonds per einde 2016?
Lees meer vanaf pagina 7 van het jaarverslag.

Bestuursverslag

In het verslag van het Algemeen Bestuur komen de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan bod. U leest hier onder meer over de renteontwikkelingen, over de aanpassing van het beleggingsbeleid en over de kosten van het Fonds. Ook leest u in dit hoofdstuk meer over de beleggingsresultaten in 2016.
Lees meer vanaf pagina 19 van het jaarverslag.

Intern toezicht

Binnen het Algemeen Bestuur zijn de niet-uitvoerende bestuurders belast met het toezicht op de uitvoerende bestuurders. Wilt u weten hoe de invulling van het intern toezicht bij Philips Pensioenfonds precies is ingericht?
Lees meer vanaf pagina 73 van het jaarverslag.

Verantwoording

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de wijze waar op het is uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Wilt u het oordeel van het Verantwoordingsorgaan lezen?
Lees meer vanaf pagina 78 van het jaarverslag.

Philips Pensioenfonds in cijfers

Wilt u de kerncijfers van Philips Pensioenfonds vergelijken over de afgelopen vijf jaar? In het jaarverslag vindt u een samenvatting van de belangrijkste financiële ontwikkelingen van 2012 tot en met 2016.
Lees meer vanaf pagina 84 van het jaarverslag.

Jaarrekening

De jaarrekening is het financiële gedeelte met onder meer de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht. Ook wordt in de jaarrekening een toelichting op de financiële cijfers gegeven.
Lees meer vanaf pagina 91 van het jaarverslag.

Overige gegevens

Het jaarverslag wordt afgesloten met onder meer de actuariële verklaring en de accountantsverklaring.
Lees meer vanaf pagina 143 van het jaarverslag.

English Summary

The summary provides an at-a-glance overview of the financial position, the investments and the pensions of Philips Pensioenfonds in 2016 in English.
Read more from page 157 of the Annual Report.

Gecontroleerd op: 24-05-2017

Jaarverslag 2016

Het Jaarverslag 2016 is verschenen.

Naar het jaarverslag

Nu in Generaties

Lees hoe wij het indexatiebesluit nemen.

Naar Generaties