Jaarverslag

Jaarverslag  

Philips Pensioenfonds publiceert ieder jaar het jaarverslag over het voorgaande jaar. Met dit jaarverslag informeert het Fonds u over de financiële positie van het Fonds en belangrijke ontwikkelingen die in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden. Vaste onderdelen in het jaarverslag zijn onder andere de kerngegevens, het verslag van het Algemeen Bestuur en de jaarrekening. 

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 stond in het teken van een aantrekkende economische groei die ook begin 2018 door heeft gezet. Dit zorgde voor goede rendementen en een stijgende lijn van de dekkingsgraad. In het jaarverslag vindt u een compleet overzicht van wat ontwikkelingen voor Philips Pensioenfonds hebben betekend in het jaar 2017 en blikken we kort vooruit naar 2018. Lees meer in het jaarverslag 2017.

English Summary

The summary provides an at-a-glance overview of the financial position, the investments and the pensions of Philips Pensioenfonds in 2017 in English.
Read more from page 166 of the Annual Report.

Gecontroleerd op: 05-06-2018

Jaarverslag 2017 verschenen

Lees wat ontwikkelingen voor ons hebben betekend in het jaar 2017.

Naar het jaarverslag

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine