Organisatiestructuur

Gecontroleerd op:

Organisatiestructuur

Philips Pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit die gelden voor huidige en voormalige werknemers van Philips, Signify en Versuni in Nederland. Dit houdt in: het administreren van pensioenrechten en -aanspraken. Ook het uitbetalen van pensioenen en het beleggen en beheren van het vermogen van het Fonds behoort tot onze verantwoordelijkheid.

Binnen Philips Pensioenfonds is een onderscheid te maken tussen beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Op dit informatieplein vindt u meer informatie over deze werkzaamheden. Daarnaast geven wij een beschrijving van de diverse betrokken partijen bij het Fonds.

Meer over de organisatie van Philips Pensioenfonds

Lees hier alle informatie over de betrokkenen bij uw pensioen

Algemeen Bestuur

Wie beslist er over uw pensioen?

Philips Pensioenfonds kent een Algemeen Bestuur en een Uitvoerend Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden. Daarnaast zijn drie onafhankelijke deskundigen als uitvoerende bestuurders opgenomen in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt aangevoerd door een onafhankelijke voorzitter. De onafhankelijke deskundigen vormen samen het Uitvoerend Bestuur van het Fonds.

Meer over Algemeen Bestuur

Organogram

Bekijk hier hoe het Algemeen Bestuur is samengesteld.

Organogram

Verantwoordingsorgaan

Verantwoording afleggen over beleid en uitvoering ervan

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd daarover een oordeel te geven. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit werkgeversleden, werknemersleden en gepensioneerdenleden.

Meer over Verantwoordingsorgaan

Oordeel Verantwoordingsorgaan

In het Jaarverslag is elk jaar het Oordeel van het Verantwoordingsorgaan opgenomen.

Naar Jaarverslag 2023

Uitvoeringsorganisaties

De uitvoerende werkzaamheden voor het pensioen- en vermogensbeheer zijn uitbesteed

De uitvoerende werkzaamheden voor het pensioen- en vermogensbeheer zijn uitbesteed aan respectievelijk Blue Sky Group en BlackRock. Wilt u meer lezen over de beheerders?

Meer over Uitvoeringsorganisaties

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Naar Indexatiebeleid

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Naar Financiële positie