Verantwoordingsorgaan

Gecontroleerd op:

Verantwoordingsorgaan

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd daarover een oordeel te geven, evenals over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan over een bepaald jaar wordt in het jaarverslag gepubliceerd.

Het Verantwoordingsorgaan heeft ook het recht om advies uit te brengen over een aantal in de wet genoemde onderwerpen. Het bestuur draagt in overleg met het Verantwoordingsorgaan zorg voor de vastlegging van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van het Fonds.

Oordeel Verantwoordingsorgaan

In het Jaarverslag is elk jaar het Oordeel van het Verantwoordingsorgaan opgenomen.

Naar Jaarverslag 2022
Samenstelling Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vier vertegenwoordigers van de pensioenontvangers, één van de pensioenopbouwers en één van de werkgevers. Daarnaast is voor de werknemers en de werkgevers een plaatsvervangend lid aanwezig.

Lid namens pensioenontvangers (vanaf 1 juli 2023)

  • Wiebo Vaartjes
  • Roland Takken
  • Geert Schuurmans
  • Paul van der Steen

Lid namens pensioenopbouwers

  • Michael van Hartskamp
  • Huon van de Laarschot (plaatsvervangend lid)

Lid namens werkgevers

  • Thijs de Groot
  • Jan Hoogeveen (plaatsvervangend lid)
Oordeel Verantwoordingsorgaan

Het oordeel over het verslagjaar 2022 en de reactie hierop van het Algemeen Bestuur is opgenomen in het jaarverslag 2022. Wilt u het oordeel van het Verantwoordingsorgaan lezen? Lees meer vanaf pagina 114 van het jaarverslag 2022.

Het jaarverslag over 2023 verschijnt in juni 2024.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Naar Indexatiebeleid

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Naar financiële positie