Jaarverslag

Gecontroleerd op: 21 juni 2022

Jaarverslag

Lees wat ontwikkelingen voor ons hebben betekend in het jaar 2021

Philips Pensioenfonds publiceert ieder jaar het jaarverslag over het voorgaande jaar. Met dit jaarverslag informeert het Fonds u over de financiële positie van het Fonds en belangrijke ontwikkelingen die in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden. Vaste onderdelen in het jaarverslag zijn onder andere de kerngegevens, het verslag van het Algemeen Bestuur, de jaarrekening en het oordeel van het Verantwoordingsorgaan.

Jaarverslag 2021

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen die in 2021 van invloed zijn geweest op het Fonds? Lees het in het jaarverslag.

Jaarverslag

Jaarverslag 2021

Na een roerig 2020 heeft de financiële positie van het Fonds zich in het verslagjaar verder verbeterd. Het jaar 2021 hebben we in goede financiële gezondheid af kunnen sluiten. De beleidsdekkingsgraad steeg van 109,8% eind 2020 naar 125,8% eind 2021. De actuele dekkingsgraad lag eind 2021 met 132,3% zelfs nog hoger. Hierdoor konden wij eerder dit jaar goed nieuws brengen aan onze deelnemers over de indexatie van de pensioenen.

In het jaarverslag vindt u een compleet overzicht van wat ontwikkelingen voor Philips Pensioenfonds hebben betekend in het jaar 2021 en blikken we kort vooruit naar 2022. Lees meer in het jaarverslag 2021.