Jaarverslag

Gecontroleerd op:

Jaarverslag

Lees wat ontwikkelingen voor ons hebben betekend in het jaar 2022

Philips Pensioenfonds publiceert ieder jaar het jaarverslag over het voorgaande jaar. Met dit jaarverslag informeert het Fonds u over de financiële positie van het Fonds en belangrijke ontwikkelingen die in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden. Vaste onderdelen in het jaarverslag zijn onder andere de kerngegevens, het verslag van het Algemeen Bestuur, de jaarrekening en het oordeel van het Verantwoordingsorgaan.

Jaarverslag 2022

Bijlage Grootte
1 juni 2023

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen die in 2022 van invloed zijn geweest op het Fonds? Lees het in het jaarverslag.

2.38 MB

Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 hebben we in goede financiële gezondheid kunnen afsluiten. De actuele dekkingsgraad aan het einde van het verslagjaar 2022 bedroeg 128,4%. Een beperkte daling vergeleken met de actuele dekkingsgraad ultimo 2021 van 132,3%, ondanks een forse indexatie (per 1 april 2022) van de pensioenen van de pensioenontvangers en houders van premievrije polissen van 7,78% (inclusief inhaalindexatie) en een indexatie van de pensioenen van de pensioenopbouwers van 1,98% (inclusief inhaalindexatie).

De beleidsdekkingsgraad steeg in 2022 juist, van 125,8% eind 2021 naar 128,7% eind 2022. Met deze dekkingsgraad hebben we de pensioenen per 1 april 2023 wederom kunnen verhogen door indexatie zonder teveel in te leveren op onze financiële buffer.

In het jaarverslag vindt u een compleet overzicht van wat ontwikkelingen voor Philips Pensioenfonds hebben betekend in het jaar 2022 en blikken we kort vooruit naar 2023. Lees meer in het jaarverslag 2022.

Terugblik 2022 in Magazine Generaties

Bestuursleden Frederieke Leene en Mike Pernot blikken in ons magazine Generaties terug op het jaar 2022 en de eerste paar maanden van dit jaar. Zij vertellen over de onderwerpen die zijn besproken binnen het Bestuur en met welke actuele ontwikkelingen zij rekening moesten houden. “Het nieuwe pensioenstelsel is in elk geval een onderwerp dat als een rode draad door al onze besluiten heeft gelopen.”

In 2022 steeg de rente sterk, nadat de rente jarenlang op een zeer laag niveau lag. Dat leidde aan de ene kant tot dieprode cijfers aan de beleggingenkant. Maar toch bleef het effect daarvan op de dekkingsgraad beperkt. Frederieke en Mike lichten toe hoe dit kan. Hun gezamenlijke conclusie luidt: “We mogen niet ontevreden zijn over de financiële positie van het Fonds, gelet op de omstandigheden. De hoge inflatie en stijgende rente maakten dat het jaar 2022 flinke uitdagingen gaf."

Lees meer in Generaties