Jaarverslag

Gecontroleerd op: 2 juni 2021

Jaarverslag

Lees wat ontwikkelingen voor ons hebben betekend in het jaar 2020

Philips Pensioenfonds publiceert ieder jaar het jaarverslag over het voorgaande jaar. Met dit jaarverslag informeert het Fonds u over de financiële positie van het Fonds en belangrijke ontwikkelingen die in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden. Vaste onderdelen in het jaarverslag zijn onder andere de kerngegevens, het verslag van het Algemeen Bestuur en de jaarrekening.

Jaarverslag 2020

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen die in 2020 van invloed zijn geweest op het Fonds? Lees het in het jaarverslag.

Jaarverslag

Jaarverslag 2020

In 2020 steeg de actuele dekkingsgraad van het Fonds zeer beperkt, van 117,0% eind 2019 naar 117,3% eind 2020. In het eerste kwartaal van 2020 daalde de actuele dekkingsgraad fors vanwege het coronavirus. Als we over geheel 2020 kijken dan is de 0,3%-punt stijging van de actuele dekkingsgraad vooral te danken aan het sterke herstel op aandelenmarkten.

In het jaarverslag vindt u een compleet overzicht van wat ontwikkelingen voor Philips Pensioenfonds hebben betekend in het jaar 2020 en blikken we kort vooruit naar 2021. Lees meer in het jaarverslag 2020.