Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid  

Als u door ziekte niet meer kunt werken, dan kunt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden verklaard. Dat is iets waar u niet graag aan denkt. Toch is het goed om te weten wat er voor u is geregeld als het u overkomt. Hier leest u meer over uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Na het lezen van dit informatieplein weet u hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen is geregeld, welke wettelijke basisvoorzieningen er zijn, welke consequenties arbeidsongeschiktheid heeft voor uw verdere pensioenopbouw en wanneer u ons moet informeren over wijzigingen in uw situatie.

Waaruit bestaat uw inkomen als u arbeidsongeschikt raakt?

Als u arbeidsongeschikt wordt, zijn er door de overheid en Philips Pensioenfonds voorzieningen getroffen die ervoor zorgen dat u toch verzekerd bent van een maandelijks inkomen. Lees meer

Uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Hoeveel bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen en wanneer wordt dit pensioen uitgekeerd? Het antwoord op deze en andere vragen over uw arbeidsongeschiktheidspensioen leest u hier. Lees meer

Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw?

Wat zijn de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen? En wat gebeurt er met de
Anw-hiaatverzekering? Lees hier wat u daarover moet weten. Lees meer

Hoe wordt Philips Pensioenfonds geïnformeerd over uw arbeidsongeschiktheid?

Als u arbeidsongeschikt wordt of bent, moet Philips Pensioenfonds hierover worden geïnformeerd. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat en wat u zelf moet doen. Lees meer

Als uw persoonlijke situatie verandert

Er kan natuurlijk het een en ander veranderen in uw persoonlijke situatie. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage kan bijvoorbeeld wijzigen. Hier leest u wat u dan moet weten en doen. Lees meer

Gecontroleerd op: 05-09-2018

MijnPPF: regel uw pensioen

U vindt in MijnPPF uw pensioenoverzichten, de Pensioenplanner en u kunt er uw gegevens of voorkeuren wijzigen

Naar MijnPPF 

Uitleg

Lees meer over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Naar uitleg

Uniform Pensioenoverzicht

Lees meer over uw Uniform Pensioenoverzicht 2018.

Naar pensioenoverzicht