Pensioen 123 Laag 2

Als u arbeidsongeschikt wordt

Gecontroleerd op: 31 augustus 2022

Laag 2

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt en uw dienstverband wordt beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. Wijzigt uw arbeidsongeschiktheid? Dan informeert het UWV ons automatisch. U krijgt wijzigingen in de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid ook zelf van het UWV. U bent verplicht om deze informatie aan Philips Pensioenfonds door te geven. Dit om te voorkomen dat uw pensioenopbouw en uw arbeidsongeschiktheidspensioen ten onrechte te hoog of te laag zijn. U kunt dit doen door ons een kopie van de brief van het UWV toe te sturen.

Let op!
Heeft u een inkomen boven € 114.866? Dan heeft uw werkgever voor de opbouw van uw pensioen over uw inkomen boven € 114.866 een verzekering afgesloten bij Centraal Beheer PPI. Wijzigt de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid? Geef dit dan ook door aan Centraal Beheer PPI.

Laag 3

Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

Ga naar downloads