Pensioen 123 Laag 1

Wanneer moet u in actie komen?

Gecontroleerd op: 14 november 2022

Laag 1

Als u van baan verandert

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als gaat u trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Als gaat u trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u verhuist naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland.

mijnpensioenoverzicht nieuw

mijnpensioenoverzicht.nl

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen.

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

Als u vragen heeft

Heeft u een vraag? Ga naar contact.