Pensioen 123 Laag 2

Als u van baan verandert

Gecontroleerd op: 18 augustus 2022

Laag 2

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Verandert u van baan en gaat u daardoor deelnemen aan een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 520,35 per jaar? Dan beslist u zelf of u uw bij Philips Pensioenfonds opgebouwde pensioen meeneemt. We noemen dat waardeoverdracht. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen of kijk op www.mijnwaardeoverdracht.nl of u het zelf online kunt regelen. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van Philips Pensioenfonds en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Philips Pensioenfonds staan en wordt het vanaf 68 jaar aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Philips Pensioenfonds en gaat verder met pensioen opbouwen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 520,35 per jaar en hoger dan € 2 per jaar? Dan zorgt Philips Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Philips Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Philips Pensioenfonds.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2 per jaar, dan vervalt het pensioen. Dat is wettelijk zo bepaald. In ons jaarverslag leest u hoe wij met de vrijval van deze bedragen omgaan.

Laag 3

Meer weten? Ga naar onze downloadpagina. 

Ga naar downloads