Pensioen 123 Laag 2

Als u verhuist naar het buitenland

Gecontroleerd op: 18 augustus 2022

Laag 2

Als u verhuist naar het buitenland

Verhuist u naar of in het buitenland? Dan kunt u zelf uw adres doorgeven via Registratie niet-ingezetenen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl

Let op!
Ook als u in het buitenland verhuist, moet u Philips Pensioenfonds informeren over uw nieuwe adres.

Laag 3

Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

Ga naar downloads