Arbeidsongeschikt

Gecontroleerd op:

Arbeidsongeschikt

Als u door ziekte niet meer kunt werken, dan kunt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden verklaard.

Dat is iets waar u niet graag aan denkt. Toch is het goed om te weten wat er voor u is geregeld als het u overkomt. Op deze pagina leest u hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen is geregeld, welke wettelijke basisvoorzieningen er zijn, welke consequenties arbeidsongeschiktheid heeft voor uw verdere pensioenopbouw en wanneer u ons moet informeren over wijzigingen in uw situatie.

Belangrijke informatie

Bent u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Lees hier wat er voor u is geregeld.

Inkomen

Als u arbeidsongeschikt wordt, zijn er door de overheid en Philips Pensioenfonds voorzieningen getroffen die ervoor zorgen dat u toch verzekerd bent van een maandelijks inkomen.

Meer over inkomen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Hoeveel bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen en wanneer wordt dit pensioen uitgekeerd? Het antwoord op deze en andere vragen over uw arbeidsongeschiktheidspensioen leest u hier.

Meer over arbeidsongeschikheidspensioen

Pensioenopbouw

Wat zijn de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen? En wat gebeurt er met de Anw-hiaatverzekering? 

Meer over pensioenopbouw

Informeren

Als u arbeidsongeschikt wordt of bent, moet Philips Pensioenfonds hierover worden geïnformeerd. Hoe u dat doet leest u hier. 

Meer over informeren

Veelgestelde vragen

Wilt u nog meer weten?

Als uw dienstverband wordt beëindigd omdat u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen opbouwen, zowel ouderdoms- als nabestaandenpensioen. Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan wordt uw opbouw ook gedeeltelijk voortgezet. 

Ja, dat kan. De premie die u hiervoor moet betalen wordt ingehouden op uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

Omdat u nog pensioen opbouwt als u arbeidsongeschikt bent heeft uw partner na uw overlijden recht op nabestaandenpensioen. Uw partner moet dan wel zijn aangemeld bij Philips Pensioenfonds. De hoogte van het nabestaandenpensioen is erop gebaseerd dat u tot aan uw pensioendatum aan de pensioenregeling zou deelnemen.

Uw arbeidsongeschiktheidspensioen betalen wij op de eerste werkdag van de maand. Kijk hier wanneer wij uw pensioen betalen. 

Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar uw arbeidsongeschiktheidspensioen te verhogen met de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. U ontvangt ieder jaar eind maart het jaaroverzicht. Hierop staat informatie over de hoogte van uw pensioen en de eventuele verhoging van uw pensioen in het betreffende jaar. Kijkt u ook bij ‘Indexatiebeleid’ voor meer informatie.

Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage onder de 35% komt, stopt uw pensioenopbouw en de betaling van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. U ontvangt dan een premievrije polis. Dit komt tot uitkering als u de pensioenleeftijd bereikt.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Pagina indexatiebeleid

Betaaldata

Uw pensioen betalen wij vooruit op de 1-ste werkdag van de maand. De dag en het tijdstip waarop uw pensioen wordt bijgeschreven op uw rekening verschilt per bank.

Betaaldata