Arbeidsongeschikheidspensioen

Gecontroleerd op:

Hoeveel bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen?

De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen van Philips Pensioenfonds is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van uw salaris voordat u arbeidsongeschikt werd. Het UWV bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent.

Bent u tijdens uw dienstverband arbeidsongeschikt geraakt voor 80% of meer en werkt u om die reden niet meer bij Philips, Signify of Versuni? Dan is uw arbeidsongeschiktheidspensioen 5% van uw pensioengevend salaris tot een maximum van € 66.486 (bedrag per 1 april 2024). Dit maximum noemen we het AO-grensbedrag. Is uw pensioengevend salaris hoger dan het AO-grensbedrag? Dan ontvangt u 75% van uw volledige, ongemaximeerde salaris boven het AO-grensbedrag. Bent u minder dan 80% arbeidsongeschikt, dan wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen naar verhouding verlaagd.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op het salaris voorafgaand aan de eerste ziektedag. Eventuele collectieve schaalaanpassingen die plaatsvinden tussen de eerste ziektedag en de ingangsdatum van het arbeidsongeschiktheidspensioen worden meegenomen. Als u arbeidsongeschikt blijft, ontvangt u het arbeidsongeschiktheidspensioen totdat u 68 jaar wordt. Tenzij u voor die tijd de AOW-leeftijd bereikt. Dan stopt de betaling van het arbeidsongeschiktheidspensioen op dat moment.


In de onderstaande tabel ziet u welk uitkeringspercentage bij welke mate van arbeidsongeschiktheid hoort:

Bij een arbeidsongeschiktheid van: Is het uitkeringspercentage:
80 - 100% 100,0%
65 - 80% 72,5%
55 - 65% 60,0%
45 - 55% 50,0%
35 - 45% 40,0%
Minder dan 35% nihil

 

Wanneer wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd als u na 3 jaar uit dienst gaat vanwege uw arbeidsongeschiktheid. Het pensioen wordt altijd aan het begin van de maand uitgekeerd.

Let op! Wordt u eerder dan 3 jaar na de eerste ziektedag ontslagen wegens volledige arbeidsongeschiktheid? Dan ontvangt u het arbeidsongeschiktheidspensioen pas vanaf 3 jaar na de eerste ziektedag.


Wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen jaarlijks aangepast?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt vastgesteld op het moment dat u uit dienst treedt. Philips Pensioenfonds streeft ernaar de pensioenen jaarlijks te verhogen met de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex.

Deze index wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Pensioenfonds is niet verplicht om uw pensioen te verhogen. Of en in welke mate deze verhoging plaatsvindt, is afhankelijk van besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Lees meer over het indexatiebeleid.

Rekenvoorbeelden

Hieronder ziet u een aantal rekenvoorbeelden. In de voorbeelden is arbeidsongeschiktheidspensioen afgekort tot AOP. Het gebruikte AO-grensbedrag is € 66.486. Dit is het grensbedrag per 1 april 2024.

Volledig arbeidsongeschikt met een pensioengevend salaris onder het grensbedrag

Uw pensioengevend salaris bedraagt € 40.000 bruto per jaar, u was volledig werkzaam (100%) en nu volledig arbeidsongeschikt (100%). Het AOP van Philips Pensioenfonds bedraagt:

5% * € 40.000 * 100% * 100% = € 2.000

Totaal arbeidsongeschiktheidspensioen bij volledige arbeidsongeschiktheid € 2.000 bruto per jaar

Volledig arbeidsongeschikt met een pensioengevend salaris boven het grensbedrag

Uw pensioengevend salaris bedraagt € 70.000 bruto per jaar, u was volledig werkzaam (100%) en nu volledig arbeidsongeschikt (100%). Het AOP van Philips Pensioenfonds bedraagt:

5% * € 66.486 * 100% * 100% = € 3.324
 75% * (€ 70.000 -/- € 66.486) * 100% * 100% =  € 2.636

Totaal arbeidsongeschiktheidspensioen bij volledige arbeidsongeschiktheid € 5.960 bruto per jaar

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Pagina indexatiebeleid

Betaaldata

Uw pensioen betalen wij vooruit op de 1-ste werkdag van de maand. De dag en het tijdstip waarop uw pensioen wordt bijgeschreven op uw rekening verschilt per bank.

Betaaldata