Welke informatie

Gecontroleerd op:

Welke informatie staat er op het Uniform Pensioenoverzicht 2023?

Het Uniform Pensioenoverzicht is verdeeld in een aantal blokken. Hieronder ziet u welke blokken dat zijn en wat u daar precies kunt zien.
 

Brochure

Onze pensioenregeling zorgt voor een inkomen voor de achterblijvende partner: het nabestaandenpensioen. In deze brochure leest u hier meer over.

Pensioen voor partner en kinderen

Uw persoonlijke gegevens

Hier staan uw persoonlijke gegevens zoals die op 1 januari 2023 bij ons geregistreerd stonden. Het kan zijn dat er tussen 1 januari 2023 en het moment van verzenden van uw pensioenoverzicht iets is veranderd in uw persoonlijke situatie. Heeft u dit doorgegeven aan Philips Pensioenfonds? Dan is dit wel in onze administratie verwerkt, maar vindt u dit niet terug op uw overzicht.

Uw partner

Als u een partner heeft, dan staan hier zijn/haar gegevens zoals die op 1 januari 2023 bij ons geregistreerd stonden. Controleer goed of deze gegevens kloppen. Uw partner moet namelijk geregistreerd staan om aanspraak te kunnen maken op het nabestaandenpensioen als u komt te overlijden! Kloppen de gegevens niet of ontbreken ze? Gebruik dan het formulier 'Partnerregistratie' om de juiste gegevens aan ons door te geven.

Uw pensioengegevens

Het Uniform Pensioenoverzicht 2023 is gebaseerd op de gegevens zoals deze op 1 januari 2023 bij ons geregistreerd stonden. Hier kunt u zien welke dat zijn. Denk aan de pensioenleeftijd die geldt in uw regeling. 

Afwijkende datum start pensioenopbouw?
In 2021 zijn correcties doorgevoerd in de datum start pensioenopbouw. Op uw eerdere pensioenoverzicht werd mogelijk een verkeerde datum weergegeven. Lees meer

Andere pensioenregeling?
Philips Pensioenfonds kent de actuele pensioenregelingen flex pensioen cao en flex pensioen ES. Op pagina 1 van uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u bij 'Soort pensioenregeling' welk pensioenreglement voor u van toepassing is. Wilt u precies weten wat uw pensioenregeling biedt? Stel uw vragen dan aan onze Klantenservice of bekijk het pensioenreglement.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?
Hier ziet u hoeveel pensioen u op 1 januari 2023 heeft opgebouwd. Als u op dit moment pensioen opbouwt, ziet u ook hoeveel dit is als u tot uw pensioendatum blijft werken. Als u in het verleden bent gescheiden, heeft uw ex-partner mogelijk recht op een deel van uw pensioen. Als een deel van uw pensioen naar uw ex-partner is gegaan en u heeft hiervan een bevestiging ontvangen, ziet u op uw overzicht het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt. Het bedrag voor uw ex-partner is dan al in mindering gebracht op het pensioen dat u ontvangt. U vindt het bedrag voor uw ex-partner in de Pensioenplanner in MijnPPF.

AOW-garantie
In het overzicht is geen rekening gehouden met een eventuele AOW-garantie. Bent u vóór 1 januari 2015 voor Philips uitgezonden geweest naar het buitenland? Dan kan het zijn dat Philips voor u een AOW-garantie heeft geregeld. Deze garantie was bedoeld om het gemis aan AOW-pensioen te compenseren wanneer u voor Philips uitgezonden bent geweest naar het buitenland. U heeft een AOW-garantie als u aan de uitzendvoorwaarden van Philips heeft voldaan. De AOW-garantie wordt uitgevoerd door Philips Pensioenfonds. Bij pensionering stellen wij vast of u recht heeft op AOW-garantie en bepalen wij de hoogte van het bedrag. Wilt u meer weten over de hoogte van uw AOW-garantie? Neem dan contact op met de Klantenservice.

Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?
Staat uw partner geregistreerd bij ons en bent u nog in dienst? Dan heeft uw partner recht op een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. En op een uitkering uit de Anw-hiaatverzekering als u deze heeft afgesloten. In dit blok ziet u hoeveel uw partner en kinderen krijgen. Als u niet meer werkzaam bent bij Philips, Signify of Versuni ziet u hier of uw partner recht heeft op nabestaandenpensioen en wat uw kinderen krijgen na uw overlijden.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
Wanneer u nu in dienst bent en in de toekomst uit dienst gaat omdat u arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier ziet u hoe hoog het pensioen is dat u dan ontvangt op basis van uw salaris per 1 januari 2023. Bent u niet meer in dienst of op 1 januari 2023 al arbeidsongeschikt? Dan ziet u dit blok niet op uw pensioenoverzicht staan. Over een ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt u van ons jaarlijks apart bericht. Op de webpagina 'Pensioen bij arbeidsongeschiktheid' vindt u een uitgebreide beschrijving.

Hoe zeker is uw pensioen?

Hier leggen wij u uit waarom de hoogte van uw pensioen niet vast staat. Ook kunt u zien met welke percentages uw opgebouwde pensioen in de afgelopen drie jaar is verhoogd. En hoe de prijzen in diezelfde periode zijn gestegen. Tot slot schetsen wij onze verwachtingen voor de financiële toekomst van het Fonds. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de webpagina 'Indexatiebeleid'.

Wat als het mee- of tegenzit?
In uw pensioenoverzicht leest u dat uw pensioen niet vaststaat. Onze financiële situatie is van invloed op de hoogte van uw pensioen. Zo kunnen wij uw pensioen alleen verhogen door indexatie als er voldoende financiële middelen zijn. Voortaan kunt u zien wat de invloed op uw pensioen kan zijn als het economisch mee- of tegenzit. De bedragen zijn berekend op basis van uw opgebouwde pensioen bij Philips Pensioenfonds. Elk jaar berekenen wij deze bedragen opnieuw, op basis van veronderstellingen voor onder andere inflatie, renteontwikkelingen en beleggingsrendementen. U ziet het bruto pensioen per jaar in drie scenario’s: het verwachte pensioen en uw pensioen als het in de toekomst beter of slechter gaat met de economie. In alle scenario’s is ervan uitgegaan dat uw pensioen ingaat op 68 jaar.

Koopkracht
Bij deze inschatting houden we ook rekening met een mogelijke stijging van de prijzen. Prijsstijgingen hebben geen invloed op de hoogte van uw pensioen. Maar wel op wat u met dat pensioen kunt kopen. Dit noemen we koopkracht. Als de prijzen stijgen en uw pensioen stijgt niet, kunt u met hetzelfde pensioen minder kopen. De bedragen geven weer wat uw pensioen straks waard is, oftewel geven weer wat de koopkracht van uw pensioen is. U ziet daarom andere bedragen dan eerder in dit overzicht.

Verschil met www.mijnpensioenoverzicht.nl
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u in het onderdeel ‘vooruitblik’ ook hoe uw pensioen eruitziet in drie scenario’s. De scenario’s worden daar weergeven in een nettobedrag per maand, ingaand op uw AOW-leeftijd. U ziet daar bovendien niet alleen het deel dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd, maar ook uw pensioen bij eventuele andere werkgevers en uw AOW. De bedragen zijn daarom niet te vergelijken met dit Uniform pensioenoverzicht, waar u alleen het pensioen van Philips Pensioenfonds terugziet in een brutobedrag per jaar, ingaand op de pensioenleeftijd 68 jaar.

Meer weten?

Hier zijn de contactgegevens van Philips Pensioenfonds te vinden. En waar u verder nog persoonlijke informatie over uw pensioen kunt vinden.

Pensioenaangroei (factor A) in 2022
Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan de 'Rekenhulp Lijfrentepremie' van de Belastingdienst. U ziet dit blok alleen op uw pensioenoverzicht wanneer u in dienst bent.

Actiepunt

Het is belangrijk dat u uw partner bij ons aanmeldt, ook als u in het buitenland woont. Alleen dan keren wij na overlijden nabestaandenpensioen uit.

Formulier Partnerregistratie

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Checklist Uniform Pensioenoverzicht

Uw pensioen is belangrijk voor nu en later. Ook als uw pensioenleeftijd nog ver weg is. Check uw pensioenoverzicht om te zien hoe uw pensioen ervoor staat.

Checklist Uniform Pensioenoverzicht

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op Mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u inzicht in uw totale pensioensituatie. Daar ziet u ook het pensioen dat u eventueel bij andere werkgevers heeft opgebouwd.

Naar Mijnpensioenoverzicht.nl