Maatschappelijk bewust beleggen

Maatschappelijk bewust beleggen  

Bij maatschappelijk bewust beleggen wordt bij de keuze van de beleggingen rekening gehouden met het milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur. Philips Pensioenfonds is van mening dat ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen, op de lange termijn beter presteren dan ondernemingen die dat niet doen. Vanwege deze reden neemt het Fonds deze aspecten mee in het beleggingsbeleid. We spreken hierbij ook wel over het ESG-beleid (environmental, social en governance).

Beleid

Philips Pensioenfonds stelt in het beleggingsbeleid het financiële belang van zijn deelnemers voorop. Het Fonds is echter van mening dat deze verantwoordelijkheid naar onze deelnemers prima samengaat met het integreren van (ESG)-aspecten (environment, social, governance) in het beleggingsbeleid. Lees meer

Stembeleid

Philips Pensioenfonds belegt onder andere in aandelen. Elk aandeel geeft Philips Pensioenfonds het recht om te stemmen op de aandeelhoudersvergadering van de betreffende onderneming. Op deze vergadering wordt bijvoorbeeld toestemming gevraagd aan de aandeelhouders voor de benoeming en vervolgens beloning van bestuurders. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Lees meer

Engagement beleid

Door de dialoog aan te gaan met bedrijven waarin wordt belegd kan Philips Pensioenfonds invloed uitoefenen op de kwaliteit van deze ondernemingen. Deze gesprekken worden gevoerd om de waarde van de beleggingen te beschermen en te verhogen op de lange termijn. Dit wordt ook wel “engagement” genoemd. Lees meer

United Nations Principles for Responsible Investing (UNPRI)

Philips Pensioenfonds belegt overeenkomstig de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Hiermee wordt het belang aangegeven dat het Fonds toekent aan de integratie van environmental, social en governance-aspecten (ESG) in het beleggingsbeleid. Lees meer

Global Compact

Global Compact is een door de United Nations ondersteund initiatief. Dit initiatief roept ondernemingen op zich te houden aan tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. De principes zijn afgeleid van de universele verklaring van de rechten van de mens, internationaal erkende verklaringen, zoals bijvoorbeeld van de International Labour Organisation, en conventies van de Verenigde Naties. Lees meer

Gecontroleerd op: 20-11-2018

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties