Blog

Column Gener@ties voor pensioenopbouwers

Door:
30 januari 2020

Weten wat er speelt

Regelmatig leggen wij ons oor te luisteren bij onze deelnemers. Dat doen we niet zonder reden. Philips Pensioenfonds weegt voortdurend belangen af en moet keuzes maken die van invloed zijn op het pensioen van onze deelnemers. We vinden het dan ook onze verantwoordelijkheid om u te betrekken bij thema’s die voor uw pensioen en het Pensioenfonds belangrijk zijn. Dat doen wij door u zo goed mogelijk te informeren, maar ook door naar uw mening te vragen en door met u in gesprek te gaan. 

Ik vertel u graag meer over de resultaten van een onderzoek dat wij dit najaar uitvoerden. En ik blik ook graag vooruit naar de thema’s waar wij u dit nieuwe jaar bij willen betrekken. Maar bovenal doe ik graag een oproep: wilt u ons opnieuw helpen door zes korte vragen te beantwoorden? 

Via de button komt u direct bij de vragen.

Korte vragenlijst

Onderzoek najaar 2019

Hoe tevreden bent u over Philips Pensioenfonds? Bent u tevreden over de pensioeninformatie die wij u toesturen? Heeft u vertrouwen in ons? Of zou u uw pensioen liever zelf regelen? Deze en nog veel meer vragen heeft Philips Pensioenfonds eind vorig jaar gesteld aan een groot aantal pensioenopbouwers en pensioenontvangers. Deelnemers bij andere pensioenfondsen in Nederland hebben dezelfde vragen beantwoord. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel pensioenopbouwers als pensioenontvangers tevreden zijn over onze dienstverlening en over de informatie die wij verstrekken, ook in vergelijking met anderen. Zo geldt voor pensioenopbouwers dat 73% voor Philips Pensioenfonds zou kiezen als zij zelf een keuze zouden mogen maken. Dat is een belangrijk signaal dat u tevreden bent en vertrouwen heeft in ons. Bij pensioenontvangers gaf 86% aan er vrij zeker van te zijn dat zij in geval van keuzevrijheid voor Philips Pensioenfonds zouden kiezen.

De cijfers over tevredenheid en vertrouwen geven ons in algemene zin richting bij onze beleidsbepaling. Maar uit het onderzoek komen ook concrete resultaten waar we direct iets mee kunnen doen in het kader van de uitvoering van de pensioenregelingen. Bijvoorbeeld: weet u wanneer u in actie moet komen voor uw pensioen? Wij zien dat 32% van de pensioenopbouwers denkt dat bij samenwonen geen actie nodig is, en 10% niet weet of hij/zij iets moet doen. Terwijl het juist op dat moment belangrijk is om wel in actie te komen! Dat is voor ons aanleiding om (nogmaals) aandacht te besteden aan het belang van het aanmelden van uw partner als u ongehuwd gaat samenwonen. Ook zien we dat bij 2 op de 10 pensioenontvangers niet bekend is dat een echtscheiding invloed heeft op het pensioen. Daar is de afgelopen jaren aandacht aan besteed. En we zien daar dan ook een mooie verbetering: bij de vorige meting wisten 3 van de 10 pensioenontvangers niet dat een echtscheiding van invloed is op het pensioen.

Vooruitblik naar het komende jaar

Ik behandel graag twee thema’s waar wij komend jaar als Bestuur mee bezig zijn en waar wij u graag bij willen betrekken door u goed te informeren of door met u in gesprek te gaan.

Als eerste noem ik het Pensioenakkoord. Daarover vertellen wij u meer in deze nieuwsbrief. Het is een mooi voorbeeld van een dossier dat wij op de voet volgen en waarin we waar nodig onze stem laten horen. Wij nemen u daar graag in mee door duidelijk te maken wat onze rol is in dit dossier en wat gelet op die rol onze standpunten zijn.

Komend jaar gaat u ook van ons horen als het gaat om ons ESG-beleid. Dit beleid geeft aan hoe wij de aspecten Environment, Social en Governance betrekken in ons beleggingsbeleid. In populaire termen dus ons beleid voor duurzaam beleggen. Het Algemeen Bestuur heeft onlangs de intentie uitgesproken dit beleid verder te willen ontwikkelen. De stappen die we hierin willen zetten, willen we uitdrukkelijk vormgeven nadat wij ook de mening van deelnemers hierin hebben betrokken. Als wij komend jaar deelnemers zoeken om hierover mee te denken, mogen wij dan op u rekenen?

 

Jasper Kemme
Algemeen Directeur